August 26, 2014
 
   

Stallion Revisited 5: Rain Elizondo
By Sonia Francesca

Ang hirap talagang magmahal. Bukod sa hindi mo na matanggihan, hindi mo pa matakasan. Ang mas masaklap, kahit alam mong masasaktan ka lang sa huli, sisige ka pa rin.

Nica had a serious brother-complex. Wala siyang ibang bukambibig kundi ang Kuya Sai niya. Lagi siyang nakabuntot dito at daig pa niya ang stalker kung makasunod sa mga ginagawa ng nakatatandang kapatid.
May maganda naman siyang dahilan kaya niya ginagawa iyon. Masyado kasing lunod sa trabaho ang Kuya Sai niya at kung hahayaan lang niya na magpatuloy ito sa ganoong gawain, malamang ay tumanda itong binata. At hindi iyon maaari. Her brother was too good-looking to end up alone and lonely in his old age. 
Naalog lang ang mga krusada niya nang sumingit sa buhay nila ang business partner nitong si Rain. Tall, handsome, and looking hot in black. Stiff and way too serious. Not her type.
“I like your Kuya Sai.”
Oh, my veggies!
“And your Kuya Sai likes me. Wala ka nang magagawa para pigilan ang pag-iibigan namin.”
Oh. My. Vegetable salad.

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Revisited 4: Laud Sandejas
By Sonia Francesca

“I want to see her every day, to argue with her even about the simplest things. I want to see her smile, hear her voice, and laugh with her. She could make fun of me every day, if that would make her happy.”

Kontento si Deejane sa pagiging buhay-prinsesa niya. Enjoy. Hanggang isang araw ay nakakita siya ng isang prinsipe. At bilang isang prinsesang nangangarap ng magandang love story gaya ng mga nababasa niya sa mga paborito niyang romance novel, natural lang na lapitan niya ang kanyang prinsipe, kaliskisan, at amoy-amuyin.
Pero kumilos ang kanyang prinsipe at nadali ang kanyang ilong na abala sa pagsinghot sa bango nito. Nasiko siya nang wala sa oras.
“Naku, Miss, may dugo ang ilong mo!”
Yep, her nose was bleeding all right. Mukhang napuruhan siya nang masiko siya ng kanyang prinsipe—ng prinsipeng hinihimatay sa dugo. Turn-off. But fate still had something up its sleeve… when her prince turned out to be the guy she was about to marry.
“I will not marry that woman!” 
Okay, fine!

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Revisited 3: Devon Fabriquier
By Sonia Francesca

“Hindi basta nabubura ang marka ng pagmamahal ng isang Stallion boy.”

Tinanggap ni Mio ang pasya ng mga magulang niya na pakasalan ang lalaking napili ng mga ito para maging asawa niya. Tradisyon ng kanilang pamilya na half Chinese ang arranged marriage kaya ayos lang sa kanya iyon. In any case, kapag hindi naman iyon nag-work out, she could always get an annulment.
Ang hindi lang niya inasahan ay ang lalaking napili ng mga magulang niya para sa kanya. Dahil bukod sa wala ito ni katiting na patak ng dugong-Chinese, ito rin ang lalaking naging dahilan ng matinding pagkabigo niya noong nasa high school siya.
“Hindi lang basta responsibilidad kundi isang moral na obligasyon na protektahan ko ang kaligayahan ng ex-girlfriend ko…” Iyon ang katwiran ni Devon nang tanungin niya ito kung bakit gusto pa rin nitong ituloy ang kasal nila.
Good ‘ol Devon Fabriquier. He just won’t stop giving her headaches and constant reminders how much she was still in love with this adorable jerk.

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Revisited 2: Ruki Takizawa
By Sonia Francesca


“I remembered that the snow was once the saddest remembrance of my past. But on that one sad period of my life, I met you. And now, seeing the snow doesn’t seem so sad anymore.”

Napilitan si Chi na pumayag sa plano ng kanyang pamilya na magpakasal sa anak ng ninang niya. Dahil may malubhang sakit ang ninang niya, humiling ito na makita ang nag-iisang anak nito na matagal nang nawalay rito. Ang problema, ayaw itong makita ng anak nito na isa na ngayong vocalist ng isang sikat na banda sa Japan.  
So Chi had to go all the way to that snow-filled country, endure the freaking cold, and the freaking coldness of Ruki himself. It was obvious he didn’t want her and was frank enough to tell to her face that he didn’t want to have anything to do with her or her country.
Ibinaon na sana niya ito sa snow kung hindi lang niya iniisip ang kalagayan ng ninang niya. Kaya pinagtiyagaan niya ang ugali ni Ruki. Hanggang sa matuklasan niya na hindi naman pala ito kasinsama gaya ng una niyang akala. In fact, he could be sweet when he was in the mood. Kaya hindi kataka-taka kung mahulog man ang loob niya rito.  
Ngunit paano na kapag nalaman nito na kinaladkad lang niya ito papunta sa Pilipinas para madala ito sa inang kinamumuhian nito at hindi dahil sa magpapakasal sila?

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Revisited 1: Jakob Dylan Arenaz
By Sonia Francesca

“So what if I’m looking at you like I like you?”

Yelena was brokenhearted, so was Jakob, when they met in the middle of a heavy rain in the middle of a heavy traffic. Palibhasa parehong sawi, kaya natural lang na magbanggaan sila.
Pero nagbago ang ihip ng hangin nang makarating sila sa Stallion Riding Club. Naging mabait kay Yelena si Jakob sa hindi niya malamang kadahilanan. Habang tila natahimik naman ang nagwawalang kalooban niya dahil sa nangyari sa kanya.
And things got even more interesting when she started feeling something for every sweet thing he did.
Posible kayang magkasundo ang dalawang pusong bigo at muling sumubok sa laro ng pag-ibig?

 

 

 
........................................................................................................................
   

Luna Ville Series 7
Precious Grandfather Clock ( I Will Save You )
Luna King

Loving a person who couldn’t love you back is the bravest thing a maiden in love could possibly do.
Lumantad na ang organisasyong nais wasakin ang Luna Ville. At bilang isa sa mga pangunahing tagapangalaga ng Luna Ville, si Charly ang naging utak ng mga estratehiya ng grupo para masigurong ligtas ang kanilang village.
Si Charly na rin ang nagtalaga sa sarili na bantayan ang pinakamapanganib nilang kalaban—ang “scheming beast.” Sa kabila ng pagiging kaduda-duda ng binata, naniniwala pa rin si Charly na hindi totoong ito ang mastermind ng lahat ng mga pag-atake sa Luna Ville. Because whenever she looked at him, all she could see was not a dangerous man, but a lonely, wounded child. Hindi alam ni Charly kung bakit ang lakas ng koneksiyon niya sa lalaking may mapait na nakaraan.
Hanggang isang araw, nagpakita na lang si Luna Queen sa kanya at idineklarang ang scheming beast ang soul mate niya. Gusto sana niyang matawa, pero nahulog na ang loob niya sa binata, kahit hindi dapat.
Ngayon tuloy, naiipit si Charly sa pagitan ng katapatan niya sa Luna Ville, at sa damdamin niya para sa scheming beast na isang kaaway…
          

 

 
........................................................................................................................
   

The Breakers Corazon Sociedad 7: Daniel Fabella
By Venice Jacobs

“I don’t know anything about love. I don’t know a thing about staying by the side of someone. I’m both unfamiliar and scared in these kinds of things. But I want so much to protect you, to cherish you and to be with you.”

Stefany must be friends with Daniel Fabella, an international car racer, ang pinakamadaling lapitan sa lahat ng mga kabarkada nito. Iyon lang ang paraan para makakuha siya ng impormasyon tungkol sa “society” ng magkakaibigan: ang The Breakers Corazon Sociedad. Alam niyang si Daniel lang ang makakatulong para sa career niya. Magandang topic sa magazines ang samahang iyon, kaya kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa “society” na iyon.
Pero mukhang nagkamali si Stefany ng nilapitan. He never talked about their society, iniinis lang siya ng lalaki tuwing magkikita sila. Bakit ba siya nagtitiyagang lapitan ito gayong wala naman pala siyang mapapala? But there was something in this handsome car racer’s smile that makes her heart stop beating for a while.

 

 
........................................................................................................................
   

Truly, Madly, Crazy, Deeply In Love With You
By Bethany Sy

“Mas gusto kong ako ang mag-aalaga sa `yo kaysa ako ang alagaan mo. I’m your superman, remember?”

May misyon si Cristina: ang mabawi ang nawawalang paborito niyang pocketbook na akda ng kanyang ina. Isang sikat na manunulat ang ina ni Cristina at ang librong iyon ang tanging alaalang naiwan nito sa kanya.
Ang salarin: ang campus heartthrob ngunit pasaway na si Brice Edward Harrison.
Pero nang susugurin na niya ang lalaki ay bigla siyang tinakasan ng tapang. Halos manginig siya nang mapagmasdan ang kaguwapuhan nito habang naglalaro ng football sa field. Pero guwapo na kung guwapo, kailangan pa rin niyang mabawi ang pocketbook.
Kinompronta niya si Brice. Hindi naman nito itinanggi ang kasalanan. Pero may ibinigay itong kondisyon para isauli sa kanya ang libro.
Napilitan si Cristina na pumayag na lang kahit mangangahulugan niyon ang madalas nilang pagkikita. Hanggang unti-unting nahulog ang kanyang loob sa binata. Namalayan na lang niyang in love na siya kay Brice.
Diyata’t mas handa pa siyang makuha ang puso ng binata kaysa makuha ang pocketbook.

 

 
........................................................................................................................
   

Camp Speed 14: Why Are We Still Friends
By Nikki del Rosario

“Selfish na kung selfish pero ganoon yata talaga ang mga taong nagmamahal. Gagawin ang lahat mawala lang ang mga kahati nila sa atensiyon ng minamahal.”

Kathryn and Dennis had been best of friends like forever. Bata pa lang sila ay kasangga na nila ang isa’t isa. Si Dennis lang ang masasabi ni Kathryn na kaibigan niya. Ngunit nagbago ang lahat nang magtapat si Dennis ng pag-ibig sa kanya sa harap ng mga kaibigan ng lalaki. Ang ginawa niya? Tinakbuhan ni Kathryn si Dennis at iniwasan. Oo nga at pareho sila ng nararamdaman ngunit ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila kapag hindi naging matagumpay ang relasyong bubuuin nila.
Pagkalipas ng maraming taon, ang akala ni Kathryn ay nagbago na ang lahat sa pagitan nila ni Dennis. Ngunit laking gulat niya nang muli ay magtapat na naman ng pag-ibig sa kanya ang kaibigan. Sa pangalawang pagkakataon ay tinanggihan niya si Dennis. Ngunit bakit ganoon na lang ang pagrerebelde ng kanyang kalooban nang dumating ang pinsan niyang unang pag-ibig ni Dennis at nabale-wala siya?
Kakainin na ba ni Kathryn ang sinabing hindi niya sisirain ang pagkakaibigan nila o hahayaan na lang na maging masaya si Dennis sa piling ng pinsan niya?

 

 
........................................................................................................................
   

Ang Torpe Kong Pag-ibig
By Julianna Ran

They were looking at each other eye to eye. But at that moment, she felt like they were looking at each other’s heart as well.

Nalaman ni Ten-ten mula sa best friend niya na may gusto raw sa kanya ang best friend ng kakambal niya na si Newton. Hindi siya makapaniwala sa balitang iyon dahil sa totoo lang, sa tinagal-tagal na panahon na nakilala niya si Newton, walang ibang ginawa ang lalaki kundi supladuhan siya. Pagkatapos, malalaman niya na may gusto pala ito sa kanya?
Pero hindi rin maitatago ni Ten-ten na nakaramdam siya ng kilig. Paano ba naman, noon pa man ay may gusto na rin siya kay Newton. Kaya hayun, hindi na siya makapaghintay na ligawan ng lalaki.
Iyon nga lang, mukhang malabo na magkaroon ng katuparan ang pinapangarap niya. Paano nga ba naman siya liligawan ni Newton kung noon ay sinusupladuhan siya nito at ngayon naman ay halos hindi na ito makapagsalita kapag nakikita siya? Bigla na lang itong natorpe sa kanya!
Saan nga ba papunta ang love story nila?

 

 
........................................................................................................................
 
   

When Caleb Falls In Love
By Lianne Gonzales

“This is how I fall in love, head over heels.”

Caleb enjoyed women a lot. Para sa kanya, ang mga babae ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Hindi nagustuhan ng mga kuya niya ang pagiging mapaglaro niya sa mga kalahi ni Eba kaya hinamon siya na iwasan ang mga babae. Kapag nanalo siya, ibibigay ng dalawang kapatid ang tiglimang porsiyento ng shares ng mga ito sa kompanya ng pamilya. Kapag natalo naman siya, kailangan niyang ibigay ang sampung porsiyento ng shares niya sa dalawa. Dalawang buwan ang itatagal ng hamon. Torture iyon para kay Caleb, lalo na at lapitin siya ng mga babae. Para siyang baliw na umiiwas kapag lalapitan siya ng mga babae.
Kaya upang manalo sa hamon ng mga kapatid ay umuwi siya sa San Luis. There he was reunited with his longtime mechanic best friend, Troian. Alam ni Caleb na kapag si Troian ang makakasama niya ay siguradong mananalo siya sa hamon. Why, Troian was not a temptation for any man. Lesbian ang tingin niya sa kaibigan. She preferred T-shirts, jeans, and rubber shoes over blouses, skirts, and stilettos. Safe na safe siya kay Troian.
Until she showed up in a body-hugging dress that showed her long legs and sexy back…

 

 
........................................................................................................................
   

The Complicated Escape
By Amy Loryn

“Sinabi ko sa sarili ko na makita lang kita na masaya sa piling ng kung sino man ang babalikan mo, ay pakakawalan na kita. Pero sabi ko lang pala `yon dahil hindi ko naman kaya.”

Sinisi ni Rainheart ang sarili nang hindi niya nailigtas ang mga mahal niya sa buhay sa kamatayan. Kaya lumayo siya, nagpunta sa probinsiya ng dati niyang yaya at itinago ang tunay na pagkatao. Nagtrabaho siya bilang isang cook sa mansiyon ng mga Cuevas.
Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napagkamalan ni Rainheart na magnanakaw si Gene Cuevas, ang isa sa mga apo ng may-ari kaya nahampas niya ang lalaki ng vase sa ulo. Upang hindi mapaalis dahil sa kanyang pagkakamali at tila pamba-blackmail na rin sa kanya ng binata, pumayag si Rainheart na sumama sa bahay ni Gene upang magsilbing cook. Hindi naman niya naisip ang posibilidad na maaaring mahulog ang kanyang loob sa guwapo, ngunit manipulative na lalaki dahil alam niyang they were both in a relationship, idagdag pang hindi naman sila magkasundo. Iyon ang isa pang pagkakamali ni Rainheart. Dahil sa iilang araw pa lang na nakasama at nakilala si Gene, unti-unti siyang napalapit sa binata lalo na at hindi naman siya nito tinrato na isang kasambahay.
Naging masaya si Rainheart kasama si Gene. Ngunit alam niyang magiging napakakomplikado ng lahat—dahil may mga tao silang masasaktan—kung ipagpapatuloy nila ang atraksiyong nararamdaman sa isa’t isa. At kapag nalaman ni Gene na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, tiyak na magagalit ito. Kaya ang tanging paraan na naisip niya ay lumayo nang tuluyan at tumakas kagaya ng dati, kahit ang kapalit niyon ay ang mawala ang lalaking tunay na minahal.

 

 
........................................................................................................................
   

It Started With A Trip
By Serafina

“Sa akin ka lang bagay. Tayo lang ang bagay sa isa’t isa.”

Walang nagawa si Tessa nang isama siya ni Clayton sa paghahanap sa mga nawawala nilang kapatid. Pinagbibintangan kasi ng antipatikong si Clayton ang kapatid niya na dinukot ang bunso nitong kapatid. Bukod doon ay ipinagpipilitan ng lalaki na alam ni Tessa kung saan dinala ng kuya niya ang kapatid nito. Nagbanta pa si Clayton na sasampahan ng kaso ang kuya niya nang malamang nagpakasal sa probinsiya ang kuya niya at ang kapatid nito. Desidido si Clayton na paghiwalayin ang dalawa na mariin niyang tinutulan. Nagbanta si Tessa na lalabanan si Clayton nang ngipin sa ngipin kung pakikialaman nito ang pagsasama ng dalawa.
Ngunit bago pa magawa ni Tessa ang banta ay hinalikan siya ng binata. Diyata’t mas nakalimutan pa niya ang banta kaysa sa halik ni Clayton.

 

 
........................................................................................................................
   

Worth The Wait
By Fatima O’ Hara

“I did everything to forget you. But then again, no matter what I do, I still end up thinking about you and all the memories we had.”

Isang sutil na binatilyo pa lang si Greyson nang makilala ito ni Leila. Leila was tasked to look after him. Tinanggap niya ang alok na iyon dahil nawalan siya ng trabaho at mapapalayas na sa inuupahang apartment. Pinagtiyagaan niya ang mga kalokohan ni Greyson dahil wala namang ibang nakatagal sa binatilyo. Sa katunayan si Leila lang ang nakapagpatino kay Greyson at sa kanya lang naramdaman ng binatilyo ang concern na hindi nito nadama sa sariling mga magulang.
The inevitable happened. Nagpahayag ng pag-ibig si Greyson kay Leila. Una na iyong tinutulan ni Leila. Greyson was far too young for her. Seven years ang gap ng kanilang mga edad. Ngunit mapilit si Greyson. Dumating ang panahong hindi na rin mapigil ni Leila na mahulog ang damdamin sa binatilyo.
Inaasahan na ang pagtutol ng ina ni Greyson kaya gumawa ito ng paraan upang mapilitang umalis ni Leila. Iyon nga ang ginawa ni Leila sa pag-aakalang makabubuti iyon sa kanilang relasyon. Umasa rin siya na sa muli nilang pagkikita ni Greyson ay magiging tama na ang panahon para sa kanilang pagmamahalan.
Makalipas ang ilang taon ay muli silang nagkita. At taliwas sa inaasahan ni Leila, kabaligtaran ang nangyari. Dahil ibang Greyson na ang kaharap niya—mula sa isang binatilyong labis na nagmamahal sa kanya ay isa na itong lalaking abot-langit ang pagkamuhi sa kanya…

 

 
August 19, 2014
 
   

Stallion Revisited 6: Rushmore Forteza
By Sonia Francesca

Kung sa bawat pagdilat niya ay ang guwapong mukha nito ang makikita niya, maya’t maya na lang siyang pipikit.

Maora met an accident while walking in her school. Thanks to the reckless young Rushmore Forteza. Nasira nito ang mga paninda niya na kapag nabenta ay ipambibili sana niya ng regalo sa birthday ng kanyang ina. Bumawi naman si Rushmore at nangakong babayaran na lang ang mga iyon. Sa murang edad ay tusong negosyante na si Maora. Dahil doon, nagawan niya ng kasulatan ang pangakong iyon ng binatilyo—utang na naging daan upang magkaroon sila ng pagkakataon na muling makilala ang isa’t isa pagkalipas ng ilang taon.
Hanggang sa makilala rin ni Maora ang isa sa mga kaibigan ni Rushmore na si Lemuel.
“Bayaran mo ang utang mo sa `kin,” deklara ni Maora. “A date with Lemuel Acosta.”
Umoo naman si Rushmore para matapos na ang pagsisingilan nila. Pero ni minsan ay hindi natuloy ang date na iyon dahil ang lagi niyang nakakasama ay si Rushmore mismo na laging mainit ang ulo sa kanya.
“Tuwing nakikita kita, naaalala ko lang ang mga bagay na matagal ko nang nakalimutan.”
Hindi niya naintindihan ang sinabing iyon ng binata. Pero ang lalong hindi niya ma-gets ay kung paanong sa halip na si Lemuel ang pinapangarap niya, si Rushmore na lang lagi ang hinahanap niya. 
 Ang puso niya, mukhang nahawa na sa pagbabasa niya ng mapa nang pabaliktad.

 

 
........................................................................................................................
   

Aseron Weddings: Incomplete (Dylan Aseron) 
By: Dream Grace

“Wala akong ibang ipapangako sa iyo kundi mamahalin kita hanggang may pintig ang puso ko.”

Marione is the last woman on earth to whom a man like Dylan Aseron would be attracted. He is sugar to her spice. He is the epitome of male perfection while she is the epitome of female imperfection. Duda nga si Dylan kung naaalala pa ni Marione na isa itong babae. She is everything his mother would never wish for her only son. Heck, even his detractors say he is prettier than Marione.
But for some weird reason, Lolo Nemo thinks she is the perfect woman for him. At dahil alam ni Dylan na kahit ano ang gawin niya ay makakaisip at makakagawa ng paraan si Lolo Nemo para paglapitin silang dalawa ni Marione, inunahan na niya ang kanyang lolo. Kinutsaba na niya si Marione na magpanggap bilang nobya niya.
Subalit paano kung mauwi sa totohanan ang sa una ay pagpapanggap lang? Para kay Marione ngunit hindi para kay Dylan? Could he really bear to break her heart when he is the first and only man she has ever loved? Could he really bear to hurt her when she is the only woman he has ever wanted this much?

 

 
........................................................................................................................
   

Once A Princess
by Angel Bautista


“Natatakot ako sa iyo. You are the only puzzle I can’t seem to solve. But I love you. That’s why I won’t mind spending my entire life trying.”

Once upon a time, there was a princess who could not live happily ever after…
May hindi magandang ginawa si Erin Almeda, ang isa sa mga prinsesa ng Gibbons International School kung saan ang clique na kinabibilangan niya ay ang pinakapopular at pinakatinitingala. She played with the innocent heart of their class geek, Leonard Jamieson. 
Seven years later, nagtagpo uli ang mga landas nila ni Leonard. It seemed their roles had been reversed. Sa fairy tale man o sa real life, palaging may kapalit na curse ang paggawa ng masama. 
And so Erin needed to find the magic that will lift that curse. Or she will die of heartache soon…

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Revisited 7: Lem Acosta
By: Sonia Francesca


“I still think those men who left you were all idiots. Although, I also think it was the best thing they did. Dahil kung hindi, wala sana ang pagkakataong ito sa buhay ko na napagmamasdan ko ang isa sa mga pinakamagandang babaeng nakita ko.”

Arlene’s love life had been cursed. Salamat sa lukaret niyang kaklase noong high school. Ayaw sana niyang maniwalang may sumpa, pero lagi na lang palpak ang mga nagiging relasyon niya. At ang pinakamasakit, pare-pareho pa ang dahilan. Kaya ginawa niya ang lahat para mahanap ang bruhang kaklase at nang maalis na ang sumpa sa kanya.
Then fate brought her back to Lem Acosta, that baby-face cutie she had a crush on back in high school. He was also the reason for her cursed love life, by the way. Kaya naman pinilit ito ni Arlene na tulungan siyang maalis ang sumpa sa kanya. Mabait naman ang binata dahil tinulungan siya nito.
Ang problema, ang inosenteng crush niya noon kay Lem ay yumabong at namalayan na lang niyang nahulog na ang loob niya sa binata. Ang mas malala, loyal boyfriend na rin pala si Lem sa kasintahan nito. Naalog ang mundo niya, sumakit ang bangs niya, at… wala. Nagmahal pa rin siya sa kabila ng sumpa.
Yehet pa!

 

 
........................................................................................................................
   

Drop-Dead-Playboys Series 5: Red Madrigal (Crazy In Love)
Heart Yngrid

May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pisikal na kagandahan. Mahiwaga ang pag-ibig at hindi iyon tumitingin sa pisikal na katangian lang ng isang tao…
Ayon sa sumpa na nagmula sa abuela ni Hannah, matutulad sa abuela ang mga susunod na anak na babae sa kanilang lahi kung hindi nila mapapaibig ang unang lalaking iibigin nila. Mababaliw rin daw sila katulad ng kinasapitan nito.
At ngayon, si Hannah ang nakatakdang sumunod sa yapak ng kanyang abuela. Siya naman ang namemeligro ang katinuan dahil sa sumpang hindi pa matapos-tapos! Dahil paano siya magugustuhan o mamahalin ni Red Madrigal—ang lalaking pantasya niya—kung hindi naman siya kagandahan?

 

 
........................................................................................................................
   

Drop-Dead Playboys 3
Luke Pascual: Dangerously In Love
Heart Yngrid


“You don’t need to shower me with those flowery words or recite me those cheesy movie lines or whatever. You just have to kiss me and I’m yours…”

Gumawa si Samantha ng sariling imbestigasyon tungkol sa pagpapakamatay ng best friend niyang si Yve. And being a professional lady bodyguard, she had the capability and means to do so.
May natagpuan siyang posibleng suspect. Ang boss ni Yve na si Luke Pascual. Nalaman ni Samantha mula sa personal belongings ni Yve na nagkaroon si Yve ng relasyon sa boss nito.
Could it be that her friend’s playboy boss broke her heart ruthlessly which resulted to her killing herself? Samantha had to know. Kailangan niyang makalapit kay Luke. Malapit na malapit. Kaya nagplano siya ng paraan para kailanganin ng lalaki ang isang bodyguard. At nagtagumpay naman si Samantha. Nakapasok siya bilang bodyguard.
As she dug up the myslemtery of her friend’s death, naging totohanan ang pagkakalagay sa panganib ng buhay ni Luke. Pero mukhang hindi lang yata ito ang dapat niyang protektahan mula sa taong nagbabanta sa buhay nito... kundi pati ang puso niya mula rito.

 

 
........................................................................................................................
   

Drop-Dead Playboys: Dominick Pascual 
Heart Yngrid


She loved him so much. She loved him that she did not care about tomorrow anymore as long as she was in his arms. If only she could be inside them forever…

Burned-out of love and poverty. Queenie finally decided to get down to reality and stop dreaming about Prince Charming and believing in fairy tales. Ang nais na lamang niya ngayon ay mapaganda ang buhay ng kanilang pamilyang sa kanya lamang umaasa. Sawang-sawa na rin siya sa pagiging receptionist sa isang exclusive men’s club at sa maling pagtingin ng mga lalaki sa kanyang trabaho.
Hanggang sa umeksena sa buhay ni Queenie ang mayamang don na nag-alok sa kanya ng kasal… ngunit peke lamang. Kailangan niyang umarte at magpanggap bilang fiancée sa harap ng lalaking anak nito.
Pero nang makilala niya kung sino ang anak ng don ay parang gusto nang wakasan ni Queenie ang drama nilang iyon.
Why, ang anak ng don ang bastos na lalaking sinampal at sinuntok niya sa club nang samantalahin ng lalaki ang kanyang kalasingan… Ang lalaking may magagandang mata at kung makatingin ay parang siya lang ang babae sa mundo…
Na nainis siya nang makita uli niya ang lalaki na may kahalikang ibang babae…

 

 
........................................................................................................................
   

Drop-Dead Playboys: Xander Avila 
Heart Yngrid

“I know someday someone will make you realize that love is not only in the movies. It’s real…”


Sheye had a lot of names, different hairstyles, fake facial moles, and various identities. She was a drama queen—a very talented actress, scriptwriter and director rolled into one. She was a production outfit in one body. Kayang-kaya niyang paikutin ang mga tao sa kanyang paligid nang hindi siya nabubuking sa ginagawang palabas. She was a very skilled liar, to be brutally exact.
That was her job—ang magsinungaling, ang magpanggap na ibang tao upang kumita. Ang job title niya—“hired professional impostor and fabrication specialist.” Tuwing nagtatrabaho siya, iniisip na lamang niyang may camera at umaarte siya para sa isang pelikula.
She was enjoying her effortless job. Hanggang sa dumating ang isang multimillion-peso job offer na nagpagulo ng kanyang buhay at nakatakda yatang magpa-bankrupt ng kanyang production outfit…
Ang magpanggap bilang nawawalang anak ng tiyuhin ng lalaking nakasama niya nang isang gabi noong minsang magpanggap siya bilang prostitute!

 

 
........................................................................................................................
   

Angel Dust trilogy 3: Rave
By: Vanessa

Isinumpa ni Aurora ang anghel na si Rav sapagkat nais nitong kunin siya tulad ng mga babaeng namamasukan sa eksklusibong bahay-aliwan ng kanyang ama. Gayunman, pinatunayan ni Rav na hindi ito katulad ng ibang mga anghel na sumira sa buhay ng kanyang pamilya. He showed her there were angels who were good. But then Aurora found out he only pretended to be good the whole time. He was, after all, the darkest angel’s bastard who had ever lived.
Kinuha ni Rav ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Aurora.
At ipinangako ni Aurora sa sarili ang paghihiganti sa anghel…

 

 
........................................................................................................................
   

Love Like This
By Charlene Granada

“If it’s true love, walang makakapigil sa `yo. Paano mo masasabing gusto mo ang isang tao kung hindi mo naman lalabanan ang lahat ng humarang sa inyo?”

.Pinalipat ka ng inn na dapat sana ay pagbabakasyunan mo. May dumating na kotse na heavy tinted ang salamin. Napataas ang kilay mo sa inis dahil siguradong ito ang dahilan ng pagkakalipat mo. At nang bumaba na ang may-ari ng kotse, ang boy band member at crush mo pala na si James ang taong iyon. Kung ikaw si Polly, ano ang gagawin mo?
a. Magtititili habang isinisigaw ang pangalan ni James?
b. Magpapa-autograph sa panyolitong dala-dala?
c. Iinom ng Sprite habang inaakit si James?
Sorry na lang si James dahil may saltik si Polly at sa halip na pumili sa mga nabanggit ay sinipa niya ang binata. Sino ba naman kasi ang hindi maaasar sa lalaking noon ay nanakit sa kanya at ngayon ay gumawa na naman ng kasalanan sa kanya? Pero bakit hindi niya mapigilan ang sarili na pagmasdan ang mas guwapo nitong mukha sa malapitan? At bakit madali niyang napatawad ang binata sa isang tingin pa lang nito? Senyales ba iyon na dapat na niyang kantahin ang “Can’t I Love You” para sa binata?

 

 
........................................................................................................................
 
   

Forget Me Not
By: Gazchela Aerienne

“Hindi pala kailanman mapipilit ang puso na mahalin ang isang tao. You’ll feel it naturally.”

Aeriella “Eilla” Eisenhauer is a brat-multibillionaire daughter. Wala siyang ginusto na hindi nakukuha. Ngunit sa kabila ng karangyaan ay naghahanap ng seryosong relasyon. Hanggang sa nakilala niya si Akito, ang lalaking hindi yata aware kung sino si Eilla sa East Hampton.
Nakipaglapit si Eilla sa lalaki; pinatulan din naman ni Akito ang pakikipaglapit ng dalaga. She thought she already found the one. Pero isang araw ay biglang nawala ang kanyang the one. Umalis si Akito at nangakong babalik. Pero naka-graduate na’t lahat si Eilla ay hindi pa rin niya nakita kahit ang anino ng lalaki. Nagkrus lamang muli ang kanilang mga landas nang magbakasyon si Eilla sa Pilipinas.
She was sure he was that same guy. Pero paano tatanggapin ni Eilla na ang lalaking nakilala niya noon ay isa lamang kathang-isip? Na ang lalaking minahal niya ay wala nang natatandaang kahit ano tungkol sa kanya. Akito wasn’t Akito anymore. He was using a different name—Thaddeus Montreal.

 

 
........................................................................................................................
   

Say You’ll Stay
By: Saab de Andrade

“How could they call it heartbreak when it feels like every part of my body is broken when you left me?”

Walang nagawa si Jolli nang sapilitan siyang ipadala ng kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ang matindi pa, titira siya sa bahay ng pinakakinaiinisan niyang lalaki—si Romeo. Tiniis niya ang pang-iinis, pamimintas, at walang-pakundangang pang-aalipin sa kanya ng lalaki alang-alang sa kanyang mga magulang. Pero gusto niyang kutusan ang sarili dahil hindi niya kayang salubungin ang itim na itim na mga mata ng binata.
Ngunit sa kabila ng lahat, he taught her how to be an independent woman and how to love. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay natuto si Jolli na magmahal nang tunay. Pero sa gitna ng masasayang sandali ay naroon ang isang katotohanang lahat ng ipinakita sa kanya ni Romeo ay dahil lamang sa isang malaking pabor.

 

 
........................................................................................................................
   

The Woman He Loves
By: Rose Tan

“Bakit kita iiwan? Bakit ko iisipin man lang na iwan ka? Mahal kaya kita.”

Hindi pa nakontento ang mga mahal nila sa buhay na pagpanggapin sina Libby at Adam na may relasyon. Humirit pa na ipakasal sila, alang-alang daw sa bayan. Ang masaklap pa para kay Libby, inakusahan siya ni Adam na kasabwat sa pamimikot.
Ang sabi ni Adam, “I won’t marry you, Libby. I don’t love you.”
Kaya sumumpa si Libby, “Hahadlangan ko ang kasal ko!”
Pagkalipas ng isang linggo, ang huwes naman ang nagsabi, “You are now husband and wife.”
Paano magsasama ang dalawang taong hindi daw nagmamahalan?

 

 
........................................................................................................................
   

Caught In Love
By Maxine del Carmen

Minsan, kailangan mo ring ipakita sa taong mahalaga sa iyo na hindi ka dapat iniiwan.

Hannica was a tough woman. Iyon ang nais niyang patunayan sa kanyang ama kaya nagpulis siya. At dahil sa katapangang iyon, hindi na niya kailangan ng isang lalaking mag-aalaga sa kanya. Hanggang dumating ang kamalasan sa buhay niya hatid ng isang lalaking napagkamalan niyang kidnapper: si Sid. Mula nang nakilala niya si Sid ay nagsunod-sunod na ang kamalasan niya sa buhay—mula sa sapilitang pagpapakasal niya sa lalaki at sa pag-alis niya sa serbisyo bilang pulis.
Pero habang lumilipas ang mga araw na magkasama sila, nadidiskubre ni Hannica ang damdamin para kay Sid. At mukhang tama nga ang hinala niya na kidnapper ito—dahil kinidnap nito ang kanyang puso…

 

 
........................................................................................................................
   

Cloak And Dagger 7: That’s The Beat Of A Heart
By: Dream Grace

“Hindi ko kontrolado ang puso mo. Tulad ng hindi ko rin kontrolado ang puso ko nang mahalin kita…” 

Optimist si Jackielou, kaya sa kabila ng masamang karanasan sa dating nobyo—na kalaunan ay naging stalker niya—ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na darating balang-araw ang lalaking itinakda para sa kanya.
Sa pagdating sa buhay ni Jackielou ng estrangherong sinagip niya ay muli siyang nabuhayan ng pag-asang baka sa pagkakataong iyon ay ang lalaki na ang kanyang pinakahihintay. Mabilis na nahulog ang kanyang loob sa estranghero.
Subalit paano kung ang estrangherong nagpakilala bilang Travis Peters ay malaki pala ang koneksiyon sa dating nobyo ni Jackielou? Paano kung si Travis ay hindi pala talaga Travis ang totoong pangalan?
At ang mas malaking problema, si Travis mismo ay hindi alam kung sino talaga ito!

 

 
........................................................................................................................
   

Seven Days To Forever
By: Anne Charlaine

“Last night was just too memorable to forget. I’d rather treasure it all my life than pretend it didn’t happen.”  

Nakilala ni Lira si Gabriel nang pansamantalang tumuloy ang binata sa bahay nila habang nilalakad nito ang mga papeles papunta sa abroad para doon magtrabaho. Sa maikling panahong magkasama sila ay nabuo ang isang pag-iibigan. Ngunit dumating ang araw na kailangan nang umalis ni Gabriel. Sa pag-alis nito ay walang araw na hindi umiyak si Lira; labis siyang nangulila sa binata. Hindi niya alam kung muli pa silang magkikita, dahil wala naman itong iniwang pangako na babalik pa. Gayunman ay matiyaga siyang naghintay. Hanggang sa napagod na ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang taong paghihintay ay nakatagpo si Lira ng bagong lalaking mamahalin.
Ngunit nagbalik si Gabriel. Nakatakda namang ikasal si Lira sa iba. Sa pagkakataong iyon ay nangako si Gabriel na gagawin ang lahat para bawiin siya.

 

 
........................................................................................................................
   

I’m Just A Girl
By: Camilla

“I need you to be happy… for me to even have a shot of being happy.”  

Sumugod si Klia sa Negros upang sorpresahin ang dating kaibigan na sumulat sa kanya at nag-imbitang magbakasyon siya sa probinsiya nito. Kaya ganoon na lang ang kanyang panlulumo na bukod sa nabiktima siya ng snatcher, walang nakakakilala sa taong pakay sa bayang pinuntahan niya.
Mabuti na lang at pinatuloy si Klia ng guwapong si Rupert Cariazo sa bahay nito. Nagka-crush siya sa binata kaya pinili niyang manatili na muna roon.
Ngunit ang pagkaka-crush na iyon ay nauwi sa pag-ibig—damdamin na sa simula pa lamang pala ay wala nang kinabukasan na dapat asahan. Dahil si Rupert ay pag-aari na ng babae sa portrait na nakasabit sa dingding ng bahay nito…

 

 
........................................................................................................................
   

Luna Ville Series 6: Banished Memory Keeper
Luna King

“Puwede kang pumalpak at puwedeng magkamali. Lalo na kung kasama mo ako. Because what I love about you is the whole you—including your flaws. Not your perfection.”

Mula nang isa-isang ma-engage ang mga kaibigan at ang kakambal ni Melou, nahiling niya na sana ay dumating na rin ang lalaki para sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay nag-iisa na siya, lalo na at halos nakakulong lang siya sa Luna Ville.
Natupad naman ang kahilingan niya nang bumalik ang kaibigan nila mula sa London. He was known as Luna Ville’s best fighter. Guwapo at mayaman din ito ngunit arogante. Pero napakabait nito sa kanya. Noong panahong nalulungkot siya ay ito ang kasa-kasama niya. Hindi na kataka-takang mabilis nahulog ang loob niya sa lalaki.
But he was mysterious. Halos wala siyang ibang maalala rito maliban sa dalawang bagay: ang pangalan nito at ang dating ugnayan nito sa kaibigan niya. Naguluhan siya sa nararamdaman niya para sa lalaking hindi niya maalala—hanggang sa may nagdala sa kanya sa nilalang na nagtatago ng alaala sa Luna Ville. The memory keeper gave back her missing memories...
Na sana ay hindi na lang bumalik.

 

 
 
August 12, 2014
 
   

SCU: Campus Girls: Faye, The Feminist Leader 
By: Heart Yngrid

…Because no matter how tough I am, I still need a man to catch me sometimes when I fall. But I want that man to be you. Only you.
Faye


In a world conventionally dominated by men, Faye’s mission was to seek and fight for an equal place for women. Bilang lider ng isang feminist sorority sa Saint Catherine University, taglay ni Faye ang mga katangiang pantapat sa kakayahan at lakas ng mga lalaki. Lihim na pinarurusahan ng kinabibilangan niyang sorority ang mga lalaking may mababang pagtingin at pagturing sa mga babae—o ang mga sexist.
Until one man stood up for his fellow sexists—si Nico. Natuklasan kasi ni Nico ang vengeful scheme ng sorority ni Faye. Nico, who was so full of himself, told her that the earth was a man’s world. At ang mga babae ay nilikha lamang para sa mga lalaki. Kaya wala raw saysay ang paghahanap ni Faye ng gender equality dahil hindi raw talaga iyon nag-e-exist. Doon nagsimula ang kanilang series of battles of genders. Kapwa nila nais patunayan ang supremacy at equality ng kasarian ng isa’t isa.
Ngunit habang nakikipagtunggali si Faye kay Nico ay hindi niya inaasahang ipagkakanulo ng sariling puso—dahil sa tingin ni Faye ay in love na siya kay Nico. Hindi iyon dapat malaman ng binata dahil kapag nangyari iyon ay malalaman ni Nico na talo siya sa kanilang laban.

 

 
........................................................................................................................
   

Seasons Of Love 2: A Winter’s Love
By Juris Angela


“I just want you to stay beside me from now on and stick with me like glue.”

Nagmula sa mayamang pamilya si Jami. Her dad even sent her to Seoul, South Korea to study Fashion Design. Ngunit nag-three hundred sixty degrees turn ang buhay niya nang isang araw ay makatanggap siya ng balitang namatay ang daddy niya dahil sa atake sa puso at iniwan sa kanya ang sangkaterbang utang ng kompanya.
Nagdesisyon si Jami na bumalik sa Seoul para ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero sa pagkakataong iyon ay naging mahirap na para sa kanya ang lahat. Para matustusan ang pag-aaral ay nagtrabaho siya bilang PA ni Perry Hwang, ang isa sa mga miyembro ng grupong One Day. 
Pero hindi lang trabaho ang nakuha ni Jami kundi pati ang puso ni Perry. Nahulog ang loob nila sa isa’t isa at nagkaroon sila ng relasyon. 
Ngunit kailangan nilang pansamantalang maghiwalay nang makatanggap si Jami ng scholarship sa Paris. Pagkakataon na niya iyon upang tuparin ang kanyang pangarap kaya walang pagdadalawang-isip na umalis siya sa kabila ng pagtutol ni Perry. Nangako siya sa binata na magkikita sila sa dati nilang tagpuan pagkalipas ng isang taon.
Pagkalipas ng isang taon, dumating siya sa kanilang tagpuan. 
Pero hindi si Perry ang sumalubong sa kanya kundi ang balitang mayroon na itong iba.

 

 
........................................................................................................................
   

Seasons Of Love 1: Blame It On The Rain
By Juris Angela


“It was my dream to go an a romantic date with you. Gusto ko na palagi kang nakikitang nakangiti. And I wanted you to experience your first kiss with me.”

Lai has set her eyes only on John Lee. Maging ang puso niya ay inilaan niya nang buo para sa binata. Naniniwala siyang ito ang lalaking nakalaan sa kanya. 
Dahil sa propesyon ni John Lee bilang singer at miyembro ng grupong One Day ay madalas itong nasa labas ng bansa. Sinusundan pa rin ni Lai ang binata, dahilan para mainis ito sa kanya.
Pero kahit sinasabi ni John Lee na makulit si Lai at ayaw siyang kasama, taliwas naman doon ang ikinikilos nito na labis na ikinatutuwa ng dalaga. Ipinaramdam nito kung gaano siya kaespesyal.

Hanggang sa natupad ang inaasam-asam niyang romantic date kasama si John Lee, at hindi niya inaasahan na sa date na iyon magaganap ang kanyang first kiss. But after that, things were never the same again. Lumayo si John Lee at tuluyan na siyang iniwasan. At ang malala, ipinamukha ni John Lee sa kanya na hindi siya ang gusto nito at may iba nang mahal ang binata.

 

 
........................................................................................................................
   

Wildflowers 2: A Sinner’s Temptation
By: Maricar Dizon


“I kissed you to let them know that they can never have you.”

Utos ng music label ng Wildflowers na makipag-collaborate sila kay Adam Cervantes, rockstar/genius composer sa Hollywood na half Pinoy. Si Ginny ang napili ng producer nila na makatrabaho ni Adam. Ngunit kahit anong pilit ni Ginny ay hindi niya magawang makasundo ang lalaki. Kahit kasi ilang taon na sila sa Amerika ay naku-culture shock pa rin siya kapag si Adam na ang kasama niya. Kung gaano siya ka-conservative ay ganoon naman ito ka-liberated. But then, Adam also made her feel so many things so new to her. Until she fell in love with him.
Ang kaso alam niyang laro lang para dito ang lahat. Adam never took any woman seriously. Alam niya na kapag na-bore na ito sa kanya ay iiwan siya nito nang walang pag-aalinlangan. And that would mean a broken heart for her. Magagawa ba niyang isugal ang puso niya rito?

 

 
........................................................................................................................
   

Lonesome, Awesome
By: Rose Tan


“I want to marry you, simple as that.”

Sa kadahilanang hindi lubusang maunawaan ni Lulay, biglang ginambala ni Logan ang tahimik na paglalaba niya dahil sa isang pambihirang request: Igawa raw niya ito ng Facebook! Obviously, napag-iwanan na ng sibilisasyon ang lalaking masungit.
Babayaran naman daw siya. Kaya, go. Sign up!
Pero dahil doon, tinubuan ng malisya ang buong pamilya ni Lulay at itinakda ang kasal nila ni Logan. Sa pagtataka niya, hindi man lang tumutol ang magaling na lalaki.
Eh, wala naman silang relasyon, hello?
Di gagawa raw sila ng relasyon, problema ba iyon?

 

 
........................................................................................................................
   

Wildflowers 1: A Liar’s Kiss
By: Maricar Dizon


“Makita ko lang na nakangiti ka, madikit ka lang sa akin at mahawakan lang kita nakakalimutan ko na ang ibang bagay.”

Bumalik sa Pilipinas si Stephanie at ang buong banda niya para mag-break at para mag-compose ng mga awiting gagamitin nila para sa kanilang anniversary album. Dahil wala naman siyang uuwiang pamilya sa Pilipinas, nagdesisyon siyang manatili sa isang exclusive resort upang doon mag-isip. Isang gabi, habang nanonood siya ng meteor shower sa dalampasigan ay nakilala niya si Oliver. Simbilis ito ng bulalakaw na lumapit sa kanya, hinalikan siya sa mga labi, at nawala sa kanya.
Nalaman niya na nagbabakasyon din ito sa resort na iyon. She was drawn to him because he didn’t seem to recognize her as a member of a popular band. So she ended up spending her days… and night with him. Subalit kung kailan akala niya ay magkakaroon ng magandang patutunguhan ang namagitan sa kanila ay nalaman niya ang katotohanan sa likod ng paglapit nito sa kanya. Na mula umpisa ay alam nito kung sino siya. That for him, she was nothing but a job he has to do to save his precious magazine…

 

 
........................................................................................................................
   

Drop-Dead Playboys: Blue Madrigal 
HEART YNGRID


“Hindi ko pinlanong ma-in love sa `yo.
It was completely out of my plan. But here I am… hopelessly in love with you… again.”


Kimberly was known for her freaky personality. She was fearless, playful, and manipulative. Not even her so-called fiancé Blue Madrigal could tame her. Lalo pa at alam niyang napipilitan lang si Blue sa kanilang engagement.
Kung bakit naman kasi kailangan pang paglaruan si Kimberly ng kanyang yumaong lolo sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang proviso sa huling testamento nito—isang proviso na hindi niya nagustuhan. Lalo pa at si Blue na lang ang natitirang solusyon sa kanyang problema.
She hated him to the core. Wala siyang pakialam kahit hindi niya makuha ang kanyang mana mula sa kanyang lolo basta huwag lang maikasal kay Blue. Ngunit naisipan niyang paglaruan ang sitwasyon… at si Blue.
Pero mukhang si Kimberly yata ang napaglaruan. Napaglaruan na naman ni Blue ang kanyang puso… for the second time around…

 

 
........................................................................................................................
 
   

The Breakers Corazon Sociedad 6: Justin Aguirre
By: Venice Jacobs

“I haven’t given you anything. But let me start with giving you my name.”

Alyzza was a very loyal friend; she loved her friends just like her family. Kaya nga ayaw niyang makitang nasasaktan ang mga kaibigan. Pihikan din siya sa pagpili ng magiging boyfriend.
Pero isang aksidente ang nangyari sa kaibigan niyang si Liezl na naging dahilan ng pagkawala ng alaala nito. Napilitan siyang ayusin ang mga naiwang trabaho ni Liezl bilang isang sekretarya ng isang malaking kompanya. At hindi niya inaasahang makakasama sa trabahong iyon si Justin Aguirre, ang boyfriend ng kaibigan niya na hindi yata marunong ngumiti kahit minsan. Walang alam gawin si Justin kundi ang magtrabaho. Simula pa lang ay ayaw niya na sa lalaki dahil sa ugali nitong pang-ibang mundo yata.
Habang nasa ibang bansa at kasama si Justin ay unti-unting nahuhulog ang loob niya sa guwapong alien na ito. Bakit niya iyon nararamdaman? Hindi naman ito pumasa sa mga standards niya sa pagpili ng lalaking mamahalin, ah. At isa pa, hindi niya magagawang sulutin ito sa kaibigang may amnesia. She was a loyal friend, remember?

 

 
........................................................................................................................
   

A Modern Girl’s Guide In Love
By: Lush Ericson

“Iniisip ko pa lang na pakakawalan kita, alam kong hindi ko na kaya. Sa tingin ko, baka ipagdadamot pa nga kita.”

Sharry was a spoiled rich brat na itinuturing nang bahay ang mall. Isang shopaholic na may kumportableng lifestyle. But she would be put on a test for two weeks.
Ipinadala siya ng kanyang papa sa probinsiya at sapilitang pinatira sa bahay ng kaibigan para matutuhan daw niya ang simpleng pamumuhay. Doon ay nakilala niya si Arthur—ang masungit, kuripot, pero napakaguwapong anak ng kaibigan ng kanyang papa.
At habang tinuturuan ni Arthur na mamuhay nang simple, natagpuan na lang ni Sharry ang sariling nahuhulog sa binata. At mukhang na-in love din naman ito sa kanya.
O baka inisip lang niya iyon? Dahil mukhang hindi pa rin nakakapag-move on si Arthur sa ex-girlfriend nito na simple, walang luho, at responsable. In short, ibang-iba kaysa sa kanya. Pero mahal nga kaya siya ni Arthur? O isa lang siyang  malaking rebound?

 

 
........................................................................................................................
   

Running After Yuan
By: Maxine del Carmen

“I’ve gotten very used to being happy with you and I want you in my life…” 

Buhay-prinsesa ang buhay na kinagisnan ni Natalie kaya sanay siyang laging pinagtutuunan ng pansin. Despite the attention she was getting from her schoolmates, she felt alone. Then she met Angeles. Magkaibang-magkaiba sila kaya hindi niya inaasahan na si Angeles ang taong dadamay sa kanya tuwing kailangan niya ng isang kaibigan.
Habang lumilipas ang mga araw ay nagiging espesyal ang pagtingin nila sa isa’t isa. Ngunit nagkahiwalay rin sila dahil hindi tanggap ng mga tao sa paligid nila na ang isang mayaman na gaya niya ay espesyal ang pagtingin sa isang mahirap na kagaya ni Angeles.
Muling nagtagpo ang mga landas nila pagkalipas ng sampung taon. Hindi na naaalala ni Angeles si Natalie.
“Hindi kita kilala. And my name is Yuan. So, will you please excuse me?”
Na-dead-ma ang beauty ni Natalie ngunit hindi siya makakapayag sa gustong mangyari ni Angeles kaya sinundan- sundan pa rin niya si Angeles para palambutin ang puso nitong tila naging bato.

 

 
........................................................................................................................
   

Nate, The Playful Kisser
By: Ella Raye Venice

“To be in his arms really is the best place in the world.” 

A surprise blind date. Iyon ang inianunsiyo ng kaibigan ni Vanessa na si Aila pagdating nila sa isang cosplay party. Surprise din ang ka-date ni Vanessa kaya laking gulat niya nang si Nate pala ang lalaking sinasabi ni Aila. Si Nate ay ang playboy na anak ng kaibigan ng kanyang ama.
Sinubukan ni Vanessa na lumayo kay Nate subalit parang glue na dikit nang dikit ang lalaki. Hindi man siya nakilala ay ipinangako ng lalaki na hahanapin siya.
Biniro pa siya ng tadhana dahil si Nate ang makakasama niya sa kanyang trabaho. Her feelings for him began to change as days passed by. Unti-unting nahulog ang loob niya kahit anong pigil niya. Lalo pa siyang nalito sa kanyang damdamin nang ligawan siya ng binata. Hindi pala siya immuned sa charm ni Nate tulad ng inakala niya.
Subalit kung kailan handa na siyang harapin ang damdamin at aminin kay Nate na mahal na niya ito ay saka niya nalaman na pinaglalaruan lang pala siya nito…

 

 
........................................................................................................................
   

Unwritten
By: Claudette Serene

“I had been wondering why. Wala sa nature ko ang maging basta na lang interesado sa isang babae and more so, wander around with her. Nakakatakot because girls always tend to assume. But if there's anything I am sure of this moment, you wanted to be with me just as I wanted to be with you.” 

Kung may sumalo ng lahat ng kababaan ng self-confidence at self-esteem sa mundo, si Shamara iyon. Gayumpaman, hindi iyon naging hadlang para makamit ang kanyang mga pangarap. She was a successful surgeon. But then again, it was still not enough.
Andrew was one big-shot architect and also the owner of a successful house construction and developing firm. Dahil sa status, plus kaguwapuhang taglay, maraming babae ang naghahabol sa kanya. Ngunit hindi tulad ng ibang mga lalaki, hindi gusto ni Andrew na ang babae ang unang lalapit sa kanya. Mas gusto niyang siya ang unang lalapit.
When Shamara and Andrew’s paths crossed, Shamara found him so conceited and annoying, though she admitted to him that she found him handsome. Habang si Andrew naman ay halatang naintriga kay Shamara.
Paano magkakasundo ang isang babaeng kulang ng tiwala sa sarili at isang lalaking ubod ng yabang? Sapat na ba ang obvious na attraction nila sa isa’t isa para may patunguhan ang kanilang pagtatagpo?

 

 
........................................................................................................................
   

A Maty Go Mystery 5: Baby Blues
By: Rose Tan

“Things, they just fall into place.”

Hindi na tumutol si Maty nang magpasyang mag-OFW muna sa Singapore ang kanyang esposo. Ang siste, naniniwala si Fernando na kapag na-miss nila nang husto ang isa’t isa, siguradong makakabuo sila ng baby pag-uwi nito.
At habang OFW ang asawa niya, ano ang gagawin ni Maty? Eh, di lumutas ng mga misteryo sa hapis. Kaya naisipan niyang sumama kay BFF Anette sa Baguio.
Ang kaso, wala palang misteryong naghihintay sa kanya roon. Ang mayroon lang, kapitbahay na naglalakad kapag tulog, tila may hinahanap.
Boring.
But when the neighbor sleepwalked to their house with a knife, it wasn’t boring anymore.
Something was fishy…

 

 
........................................................................................................................
   

The Answer To My Prayer
By: Camilla

“You have the most expressive eyes. Kapag tinitingnan ako ng mga iyan, para akong hinihila palapit sa `yo.”

Hiniling ni Syrie sa Diyos na sana ay matagpuan niya ang isang lalaking iibigin at maaaring makasama sa buhay. Nakilala niya si Kurt—ang lalaking ilang beses ding nakasabay ni Syrie sa simbahan kung saan siya madalas magpunta.
Hindi maitatanggi na guwapo si Kurt, mahirap na hindi ito magustuhan. At isa ring mabuting tao ang binata, iyon ang nadiskubre ni Syrie. Lalo pang lumalim ang pagkakakilala nila nang maging magkapitbahay sila. Siguro ay si Kurt na nga ang sagot sa hiling ni Syrie.
Pero may bahagi ng nakaraan ng binata na maaaring maging hadlang sa namumuo na sanang damdamin sa pagitan nilang dalawa.
Nagkamali pala si Syrie sa pag-aakala na si Kurt na ang sagot sa panalangin niya…

 

 
........................................................................................................................
   

Gamblers’ Ace
By: Wendy Shaw

“Don’t make me feel that you are the lucky person because you have me; because right now, I’m the one who is lucky to have you. Masaya ako na katabi kita. Masaya ako na hinayaan mo akong maging parte ng buhay mo.”

Masaya na si Jeanie kahit sumulyap-sulyap lang kay Ace. Alam ni Jeanie na hindi na maibabalik pa sa dati ang pagkakaibigan nila lalo na’t may girlfriend na ang binata. Kasalanan din naman niya. Iniwasan niya si Ace matapos magtapat ng pag-ibig sa kanya noong high school. Huli na nang ma-realize niyang gusto rin niya ang binata.
Pero dahil sa di-inaasahang pangyayari, naging madalas ang pagsasama nila nang maging bassist si Ace ng pinakasikat na banda sa campus nila—ang Gamblers’ Band. Best friend kasi ni Jeanie ang drummer at kaibigan ang lahat ng miyembro ng banda. Hanggang sa naramdaman ni Jeanie na wala na ang pader sa pagitan nila ni Ace. May nagbago sa pakikitungo ni Ace. Naramdaman ni Jeanie na espesyal siya sa binata.
Hindi nagtagal ay inanunsiyo ni Ace na liligawan si Jeanie. Iyon ang matagal niyang hinihintay: kaya sinagot niya si Ace. Ang buong akala ni Jeanie ay perpekto ang relasyon nila. Ngunit paano pala kung panakip-butas lang siya at ginamit ni Ace para pasakitan ang ex-girlfriend nito?

 

 
 
August 2, 2014
 
   

Valencia Broods Series 5: Charlie
Aya Myers

“Kapag natapos na ang magpakailanman, hihiling ako sa Kanya ng panibagong mga bukas para patuloy kang mahalin.”

Isang dentista si Guinevere. Nang maimbitahan siya na sumama sa medical mission ng Valencia Foundation ay agad siyang pumayag. May hidden agenda siya sa pag-volunteer—at iyon ay ang makilala ang kanyang hinahangaan na si Charlie Valencia.  Hindi naman siya nabigo. At mukhang kakampi pa niya si Kupido dahil tinamaan sa kanya ang binata. Isang whirlwind romance ang namagitan sa kanila. Subalit ayaw umasa ni Guinevere na sa happily ever after matatapos ang kuwento nila. Sa oras na mabunyag ang sekreto niyang iniingatan, tiyak na iiwan siya ni Charlie.

 
........................................................................................................................
   

Fan Girls Series 4: Nikki’s Dream Love
Majesty Roque

“Ang puno, habang lumalaki ay mas nagiging mahirap putulin. Gaya ng pag-ibig. Habang lumalalim ay mas nagiging mahirap sugpuin.”

Nag-apply sa isang sorority si Nikki dahil sa isang hidden agenda—ang mapansin at mapaibig si Kai, ang artistang bumihag sa puso niya at ng maraming babae. Pero gumuho ang pangarap ni Nikki na maging future Mrs. Kai Benjamin dahil sa isang pagkakamali kaya hindi na siya puwedeng sumali sa sorority.
Hanggang sa isang araw ay si Kai na mismo ang lumapit sa kanya para bigyan ng isa pang pagkakataon. May kondisyon nga lang—kailangan niyang gawing lalaki ang kapatid nitong si Karmelo.
Umoo si Nikki, agad-agad! At bakit hindi, kung puwedeng samantalahin ang pagkakataong iyon para mapalapit sa future husband niya? Pero habang kasama si Kai ay unti-unting nakikita ni Nikki ang isa pang pagkatao ng binata. Suplado, masungit at masyadong seryoso. Tinanggap niyang lahat iyon dahil “love is blind,” `ika nga.
Pero makaya pa kaya ni Nikki na magbulag-bulagan kapag nalaman niyang may malaking sekreto ang iniidolong si Kai?

 

 
........................................................................................................................
   

Fan Girls Series 3: Picture Girlfriend
Nikki Karenina

“He could give you a star, but I’d give you my heart.”
Certified fangirl.  Iyon si Kaye sa paningin ng lahat ng kakilala niya dahil sa sobrang pag-idolo kay Kai Benjamin. She even claimed she was the future Mrs. Kai Benjamin.
Isang araw ay nakatanggap ng e-mail si Kaye galing kay Ritter, manager ni Kai.  He offered her to be Kai’s pretend fiancée para mawala na ang issue na bakla ang binata.
This is it!
Pumayag si Kaye sa dalawang dahilan. Una, nais niyang patunayan sa lahat na hindi bakla si Kai at pangalawa, nais niyang mapaibig ang binata. At handa siya na maisakatuparan iyon.
Ngunit bakit sa bawat sulyap sa kanya ni Ritter ay tila ba nagbabago ang tibok ng kanyang puso? Because instead of making the Dream Star fall for her, it was her who was falling with no other than the manager!
Oh, no-es!

 

 
 
    Back To Home  

 
 
 
 
new_signup1