September 9, 2014
 
   

Dream Of Passion: Nunzio and Isabela
Vanessa

“Ano ba ang logical na paliwanag sa pagtawid ko ng dagat antimano, pagkarinig ko lang na may problema ka? Ano ba ang logical na paliwanag na basta pagdating sa `yo, nakakalimutan ko ang lahat?”

Mga bata pa lang sila ay isang kaibigan na ang turing ni Isabela kay Nunzio. Si Nunzio ang tinaguriang “buntot” niya ng kanyang mga kaibigan dahil sunod nang sunod sa kanya saan man siya magtungo. He became her best friend. Through the years, Nunzio saw her struggles and was always there for her.
Hanggang sa sumapit ang sandaling kailangang pakawalan ni Isabela ang mga pangarap na binuo noon pa man, kasama ang lalaking inakala niyang magiging kabiyak. Ngunit nanatili lang sa tabi niya si Nunzio at natanto niyang ito ang lalaking nais niyang makasama sa habang-panahon.
Ngunit sa tagal ng panahong nagdaan, paano pa niya magagawang paniwalain si Nunzio na ito ang mahal niya… lalo na at mayroon na rin itong nobya ngayon?

 

 
........................................................................................................................
   

Stallion Island - Andreev Montinola
Sofia

“Katawan ko lang ang habol mo sa akin?”

“Sino naman ang may sabing liligawan kita? Mas lalaki ka pa nga sa akin, Jazzmire. Hindi tayo talo.”
Si Andreev Montinola ang first love ni Jazzmire. Sa kasamaang-palad ay binasted siya ng lalaki.
Sa muli nilang pagkikita sa Stallion Island, siya ang nanalo sa isang dating game na kasali si Andreev. Sa kasamaang-palad uli, pinagbintangan nito si Jazzmire na tina-trap para makasal sila.
She just hated him. Give up na talaga si Jazzmire. Pero hindi inaasahan ay natikman niya ang halik ni Andreev—at nangalog ang mga tuhod niya. Isusugal ba uli ni Jazzmire ang kanyang puso sa dragon lord ng Stallion Island?

 

 
........................................................................................................................
   

Isang Rosas, Isang Pag-ibig, Isang Ikaw
By Victoria Amor
 
“Kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, paulit-ulit kong bibitawan ang lahat kapalit mo.”

Buong pusong tinanggap ni Gabrielle ang isang napakahirap na role—ang maging ina ni Avi na anak ng kanyang adopted sister. Sa pagtanggap niya sa role na maging ina ay kinalimutan niya ang sarili. Si Avi na ang naging sentro ng kanyang atensiyon at pagmamahal. Hindi niya gustong maranasan ni Avi ang kanyang dinanas bilang ulilang nagkaisip sa ampunan.
Dumating ang panahong dumarami na ang tanong ni Avi tungkol sa tunay na ama—na sa litrato lang nila nakilala.
Pagsapit ng sixth year birthday ni Avi ay hiniling ng bata na makasama ang ama. Inimbitahan ni Gabrielle si Liam De Nava ngunit hindi siya umasang darating ang lalaki.
Ngunit dumating si Liam. At ang pagbabalik ng lalaki sa Pilipinas ang magpapabago ng buhay ni Gabrielle at maglalantad din sa isang lihim na ipinagkait sa kanila ng yumaong ina ni Avi…

 

 
........................................................................................................................
   

Once Upon A Summer In Baler
By Nicka Gracia
 
“Pasalamat ka at mahal din kita. Gusto ko na ng happy ending.”

Pinakiusapan si Rachel ng kanyang tiyahin para pamahalaan ang resort nito sa Baler, Aurora. Agad na pumayag si Rachel. Ang buong akala niya ay resort lang ang kanyang pamamahalaan. Hindi niya inaasahang gugustuhin na rin niyang maging caretaker ng guwapong kapitbahay nilang si Miguel.
Handang-handa pa naman sana si Rachel na yakapin ang kanyang solitude at soul-searching kung hindi lang nabulabog ni Miguel na taglay yata ang lahat ng “ubod”—ubod ng guwapo, ubod ng macho, ubod ng tangkad, at higit sa lahat, ubod ng sungit at suplado. Pero dahil kinarir ni Rachel ang pagiging caretaker ng resort at ni Miguel, pakiramdam niya ay na-extend ang kanyang summer fling papunta sa “rainy days with love.”
Ngunit sadya yatang hindi pa season ng puso ni Rachel para umibig. Natuklasan niya na ang ama ni Miguel na hindi nito mapatawad ay walang iba kundi si Uncle Ben na stepbrother ng kanyang daddy.
Paano pa niya ika-career ang “rainy days with love” kung pabalik na sa “summer draught” ang pakikitungo ni Miguel sa kanya?

 

 
........................................................................................................................
   

The Breakers Corazon Sociedad 8: Vincent Fabella
By Venice Jacobs
 
“Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong nasasaktan at umiiyak. Pero kahit gano’n, mahal na mahal pa rin kita at hindi ko alam kung bakit.”

Isang pangyayari sa buhay ni Sophia ang naging dahilan kaya naisip niyang ilapit ang sarili sa kilalang businessman na si Vincent Fabella. Hindi man niya gustong makasama ang lalaki, kailangan niya namang gumawa ng paraan para mahulog ang loob nito sa kanya. Napakalaki ng kasalanang nagawa ni Vincent Fabella sa kanya. Ito ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Ito ang dahilan ng kanyang kalungkutan. At sisiguruhin niyang ibabalik niya sa lalaki ang lahat ng sakit na nararamdaman niya.
Sophia would definitely shatter Vincent’s life and his heart, iyon ang ipinangako niya sa sarili. Wala na siyang pakialam sa sarili o sa kung anupaman.
Subalit ang hindi maunawaan ni Sophia ay kung bakit nagpapadala siya sa kabaitang ipinapakita ni Vincent tuwing magkasama sila. No! Hindi maaaring ma-involve ang puso niya sa planong paghihiganti! Hindi maaari!

 

 
........................................................................................................................
   

Teenagers In Love 1 - We Simply Fit Together
By Jelaine Albert

“I did everything to look good. Dahil gusto kong magustuhan mo ako.”

Sa dinami-rami ng babae sa mundo ay sa isang Antonette Araujo pa na-in love si Evan noong sixteen years old siya. Isang boyish na dalagita si Tonet at tila parating siya ang target na pag-practice-an ng mga technique sa judo at karate. Gayunman ay hindi natigatig si Evan. Ginawa pa rin niya ang lahat upang magkalapit silang dalawa.
Ngunit tinanggihan si Evan ni Tonet dahil daw sa kanyang hitsura. Dahil doon ay nagsikap siyang baguhin ang sarili. Makalipas ang sampung taon ay nagtagumpay siya. Pero kahit wala na ang makapal na salamin at hindi na rin siya payat ay tila wala pa ring pag-asang magustuhan din siya ni Tonet. And not even a kiss could bend her. At kahit gustuhin man ni Evan na tumigil na at lumayo na sa dalaga ay hindi naman niya kaya. His heart seemed to be exclusively hers.

 

 
........................................................................................................................
   

Charming The Evil Queen
By Maricar Dizon
 
“Masaya na ako na nandito ka. Na iniligtas mo ako. Na dumating ka sa buhay ko sa panahong akala ko ay wala nang darating pa para mahalin ako. At mamahalin ko.” 

Dahil sa utang-na-loob, nagpakasal si Katrina sa isang lalaking lampas-doble sa kanyang edad. Nang pumanaw ang kanyang asawa isinakatuparan niya ang huling habilin nito. Ginawa ni Katrina ang lahat kahit pa lumabas na siya ang masama at kontrabida sa lahat ng mga tao, kahit sa stepdaughter niyang si Sydney. Pinamunuan niya ang billion-peso company na naiwan ng asawa dahilan kaya lalong maraming nagalit at nangutya sa kanya. They all regarded her as the social climber, gold digger villain.
Hanggang dumating sa buhay niya si Neil, ang kanyang bagong executive assistant. Iba si Neil sa lahat ng lalaking nakilala ni Katrina. Bukod sa ubod ito ng guwapo, ang binata lang ang taong hindi siya itinuturing na kontrabida. Nang magsimulang may magbanta sa buhay niya ay palaging nasa tabi si Neil para protektahan siya. Neil slowly melted the wall she created around herself. Unti-unti, natagpuan ni Katrina ang sariling nahuhulog sa binata.
But she knew Neil was not for her. He was a prince and a knight in shining armor. Habang siya ay may papel na dapat gampanan at isang pangakong kailangang tuparin. After all, sa mga fairy tale, wala namang happy ending ang isang tulad niya.

 
........................................................................................................................
   

Ipagpatawad Mo
By Aya Myers
 
“Love surprised me.  It only took one look, first glance… and it turned my world upside-down.  I can’t believe it either… but it’s happening.”

Para kay Nikka, kailangan niyang iwasan ang campus heartthrob at mayaman pero playboy na si Nicolo. Na-love at first sight daw kasi ang lalaki at gusto siyang gawing girlfriend. Pero bukod sa hindi naman niya priority ang pakikipagrelasyon ay alam ni Nikka kung gaano ka-notorious si Nicolo pagdating sa pakikipagrelasyon sa mga babae. Kaya ayaw niyang maniwala kahit sinasabing sincere daw ito sa panliligaw sa kanya. Pero nang matuklasan ni Nicolo ang kanyang pinakatatagong lihim, si Nikka na mismo ang nag-alok sa sarili na maging girlfriend ng binata kahit hanggang sa maka-graduate lang sila ng college. Pumayag din siya on one condition in which both of them agreed upon while “in a relationship”—ang magkunwaring ipakita na in love sila sa isa’t isa.
Sa paglipas ng mga araw na itinakda sa kanilang “relasyon,” alam ni Nikka na hindi siya nagkukunwari sa pagpapakita ng pag-ibig sa binata. Kaya ginawa niya ang lahat upang maiparamdam iyon kay Nicolo. At kahit na bigla na lang umalis para mag-aral sa abroad si Nicolo nang walang paalam, naiwang umaasa si Nikka na sa pagbabalik nito ay maging totohanan na ang kanilang relasyon.
Lumipas ang ilang taon at muli nga silang nagkita ni Nicolo. Pero mukhang nakalimutan na siya ng binata at hindi na nito naaalala ang kanilang nakaraan…        

 
........................................................................................................................
   

Taking Chances
By Keene Alicante
 
“I know I still have to prove to you how much I love you. But can’t we just marry and I promise to court you for the rest of my life?”

Raina became passive because her heart was broken by Livius, the very first man she fell in love with. After that, she never had any successful relationships. Kaya hindi na siya gaanong interesadong  makipag-meet-and-greet sa mga lalaki.
Enter a friend of her who was very eager to introduce her to whoever men there was, para lang hindi magkatotoo ang pangamba ng kanyang mga magulang na magiging single siya forever. Kailangan daw mag-relax ni Raina para luminaw ang inaagiw niyang utak. So her friend proposed a weekend getaway.
Napadpad sila sa isang beach and nature club. Maganda ang lugar at talaga namang nakaka-relax. Subalit nasira ang pagre-relax ni Raina nang malamang ang makakasama sa cottage ay walang iba kundi ang lalaking ayaw na niyang makita—si Livius. Ang ikinaiinit ng ulo niya, panay ang pa-cute ng lalaki na para bang hindi alam ni Raina na matagal na itong cute, panay ang buntot sa kanya saan man siya magpunta, at wala nang ginawa kundi itaboy ang lahat ng lalaking nagpapapansin sa kanya. At naiinis siya sa sarili dahil imbes na mainis kay Livius ay nagugustuhan pa niya ang ginagawa nito.

 

 
........................................................................................................................
   

A Destiny’s Game
By Celestine
 
“Wala na akong ibang pangarap kundi ang matulog sa gabi na ikaw ang kayakap, ang gumising sa umaga na ikaw ang unang makikita. Wala na akong ibang pangarap ngayon kundi ang makasama ka habang-buhay.”

Dalawang linggo bago ang engagement ni Cassandra, naisip niyang magbakasyon—sulitin ang mga natitirang araw ng pagiging malaya at gawin ang mga bagay na hindi pa nagagawa sa buhay bago siya ikasal. Nagpunta siya sa Cagayan de Oro at doon ay nakilala ang isang misteryosong lalaki sa katauhan ni William. Hindi maipaliwanag ni Cassandra kung bakit sa isang iglap ay nakaramdam siya ng matinding atraksiyon na nauwi sa pagbibigay ng sarili sa lalaki.
Wala sa plano niya ang makipag-one-night stand! Pero lalo pang naging komplikado ang lahat dahil ang one-night stand na nangyari sa kanila ay nasundan pa ng isang gabi.
At ng isang gabi pa. At ng isa pa…

 

 
........................................................................................................................
   

Maggie Diaries 5: Rend And Sew
By Nikki Karenina
 
When you love, love with your heart and not with your senses; that when you love, accept the fact that everything’s not going to be easy; that when you love, be prepared to feel pain; and when you love, you fight and win.

I was once a victim of hope, dreams and love. They’re all farce and ugly. Kaya ngayon, nangako ako sa sarili kong hinding-hindi na ako maniniwala sa mga iyon. Until my first love—actually, the only man I loved—came back to my life. My stepbrother Dwight Hontiveros—every girl’s dream guy.
Kung dati’y may simpleng “shield” ang puso ko para hindi na ako masaktang muli, ngayon ay gumawa na ako ng wall na kasintibay ng Great Wall of China sa palibot ng puso ko. Unfortunately, planong gawin ni Dwight ang lahat para tibagin ang “great wall” na iyon. Kaya nagkaroon tuloy ng pagtatalo ang puso’t isipan ko.
Mind: Ignore him. You’re over him.
Heart: Oh, really? Paano kung ayaw ko?
Mind: Ako ang masusunod. That’s why I’m placed above you.
Heart: But I’m stronger.
Now, why does my heart talk that way?
 
Yours,
Nicole

 

 
 
September 2, 2014
 
   

A Sweet Deal
By Nikki Karenina
 
“I fell in love with you. Ikaw kasi, tinutukso mo akong gustuhin ka, minahal tuloy kita.”

Nakitaan ni Jazz ng potensiyal ang ideyang gawing girlfriend si Heart na maging epektibong paraan upang lubayan siya ng mga babaeng nakarelasyon niya noon na hindi pa rin siya nilulubayan hanggang ngayon. Pero hindi si Heart ang tipo ng taong papayag nang ganoon na lang kaya pinaghandaang mabuti ni Jazz ang gagawing proposal. Ang kapalit ng pagpapanggap ng dalaga na girlfriend niya ay ang pagpapatayo ng sariling health and wellness shop na matagal na nitong pangarap.
Pero bawat kasunduan ay may kaukulang batas na dapat sundin.
“Kapag may lumabag sa rules na ibinigay, that means forfeiture of the deal from his or her side.”
At nalabag ni Heart ang rule no. 4: bawal ang ma-in love.

 

 
........................................................................................................................
   

Love And Despair
By Mellicent Martinez

 
“I can teach you how to conquer your fears but I’d rather be the warrior and slay the demons for you.”

Kamukhang-kamukha ni Elly si Ysabella Merantez, ang kapatid ni Yan Merantez na pumanaw dalawang taon na ang lumipas. Hindi sila kambal, hindi sila magkaano-ano at magkaiba sila sa maraming bagay. The only thing they had in common was their facial features. At ang mukhang iyon ang nag-ugnay kay Elly sa mga Merantez, lalo na kay Loraine, ang ina nina Yan at Ysa na may malalang sakit.
Loraine was dying and she was living in an illusory world where Ysa was still alive. Naniniwala ito na nasa bakasyon lang si Ysa, na babalik pa ito. Yan made Loraine’s illusion happen by hiring Elly as Ysa’s proxy, to make his mother happy and make life easier for her until her last day. Pumayag si Elly kahit alam niya kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Sa bagong buhay niya ay nakilala niya ang nobyo ni Ysa na si Jacob at ang best friend nitong si Mirah. Jacob was against their idea and Mirah loathed her. Hindi kasama si Jacob sa “script” nila ni Yan but Jacob always played the role of a hero, saving her as the damsel in distress from a witch named Mirah. As days passed, Elly found herself falling in love with Jacob despite his not-so-good treatment of her. And as the clock ticked by, Loraine was getting weaker and weaker.
Hanggang sa dumating ang araw na kailangan nang magpaalam ni Elly—kay Jacob at kay Loraine. Nahiling niya na sana, siya na lamang si Ysabella at hindi ang proxy nito.

 

 
........................................................................................................................
   

To Get Back At Love
By Dawn Igloria
 
“Mahal na mahal kita. And I don’t know how to unlove you.”

Hindi balanse ang equation sa war ni Rose May kay Jonathan. Nasagasaan ni Jonathan ang pinakamamahal niyang Pomeranian puppy na ikinamatay niyon. Pinaliguan siya ng putik ng pickup truck na minamaneho ng binata, pinagbintangan siyang magnanakaw at pipi, pinalayas sa sarili niyang bahay at sinira pa nito ang diskarte niya sa pagiging self-appointed detective.
At sa napakaraming atraso ni Jonathan sa kanya, kung hindi man aksidente lang ay lagi nang justified ang mga iyon.
Unfair talaga ang buhay, himutok ni Rose May. At wala siyang naiganti kay Jonathan kundi ang subuan ito ng sabon, pagtarayan ito at pintahan ng graffiti ang sasakyan nito—na pawang intentional at self-incriminating.
Ang masakit, lumalabas na siya pa ang may utang kay Jonathan. “In time, I’ll collect my due,” sabi nitong nang-aakit.
Hindi dapat maakit si Rose May dito. Hindi pa siya nakakaganti. But before she could find ways to get even, Jonathan was already out of the picture.
Limang taon pagkaraan, muli silang nagkita. Lalong gumuwapo si Jonathan, mas nagkaroon ng character ang hitsura, mas lumakas ang animal appeal, mas naging sexy.
Hindi pa rin ito naniningil, at nakalimutan na niyang gumanti. Ang gusto na lang ni Rose May ay magbayad kay Jonathan—one hundred million kisses—kahit mapudpod pa ang mga labi niya.

 

 
........................................................................................................................
   

The Start Of Something Beautiful
By Kayla Caliente
 
“I know it’s too soon. I told myself it’s too soon to feel this way for you. I even tried reprogramming and rebooting my heart. But each and every time, it keeps telling me that I will have a very miserable life without you.”

Ewan kung epekto ng biological clock niya na pumapaspas na ang andar, nagising na lang si Ruby isang umaga na gusto na niyang magka-fafa. At ang napili niyang pagdiskitahan, ang longtime friend na si Donny. At bakit nga ba hindi? Taglay ni Donny ang lahat ng kuwalipikasyon ng isang lalaki na papasa sa panlasa ng kahit yata pinakapihikang binibini.
Maganda ang posisyon ni Ruby. Sa palagay niya, mula sa pagiging close friends, kaunting kembot lang ay mapapadpad na sila ni Donny sa pagiging lovers. At kekembot na nga dapat siya.
Pero may panira ng diskarte—ang nagbabalik-bayan sa buhay ni Donny na si Chelie. Mula noon—at mukhang hanggang ngayon—ay kinababaliwan ni Donny si Chelie. Mabuti na lang at may nahanap na resbak si Ruby para tumulong na pigilang magkaigihan ang dalawa.
Si Gian.
But Gian turned out to be more fascinating than she thought. So fascinating that she started liking him. More and more with each passing day.
Ang kaso, si Chelie ang gusto ni Gian. Iiyak na lang ba siya sa isang tabi o si Donny na lang uli ang pipiliin?

 

 
........................................................................................................................
   

Right This Time
By Camilla
 
“Kahit hindi first time, basta ikaw. Sa `yo, laging parang first time.”

Wala sa hinagap ni Camia na mapapansin siya ni Reddick, ang suplado at playboy na kuya ng kaibigan niya, but he did. At hindi lang iyon, pinagpanggap pa siya ng binata na girlfriend nito. Iyon ay para mapatunayan sa pamilya ni Reddick na naka-recover na ito sa pagiging brokenhearted nang iwan ng girlfriend.
Alam ni Camia na kailangan niyang magpigil ng damdamin hanggang kaya niya, pero hindi niya magawa. Wala namang dapat ipag-alala roon dahil sa katagalan, ang kanilang “pagpapanggap” ay tila nauuwi na sa totohanan. Mukhang sineseryoso na ni Reddick ang mga pag-aasikaso at paglalambing sa kanya. May plano pa nga ang binata na yayain siyang magpakasal.
Pero biglang sumulpot ang ex-girlfriend ng binata at sinabing babawiin nito si Reddick mula sa kanya.
Gusto sanang ipaglaban ni Camia ang pag-ibig sa lalaki. Pero paano niya gagawin iyon kung ni minsan, sa kabila ng mga nangyayari sa kanila, ay wala siyang narinig na sinabi ni Reddick na mahal na siya nito…

 

 

 
........................................................................................................................
   

Nar’yan Palagi
By May Ramos
 
“Hey, cool down. Hindi inaaway ang katawan kong ito, nilalambing `to.”

Sa una pa lamang ay malaki na ang disgusto ni Naya Millan kay Dillon Devantes. Manloloko raw kasi ang binata, tulad ng dating kasintahan niya. Kaya nang mag-offer ito ng friendship ay tinanggihan niya. Sa kabila niyon ay bigla na lamang itong sumusulpot sa paligid niya.
Pero kung gaano kabilis na nabuo ang pagkayamot ni Naya sa binata, ganoon din iyon kabilis na natunaw nang makita na niya ang totoong pagkatao nito.
Pero may isang sekreto pala si Dillon Devantes na siyang susubok sa lumalalim na samahan nila. Isang sekreto na magiging daan para malaman niya kung gaano na kahalaga sa kanya ang binata.
Naghihintay na lamang si Naya ng tamang tiyempo kung kailan masasabi na niya ang lihim ng kanyang kaibuturan, nang out of the blue, ay makita niya ang isang babaeng kamukhang-kamukha niya.
Ano ang kinalaman ng babae sa kanila ni Dillon?


          

 

 
........................................................................................................................
   

The Four-day Love Story
By Gazchela Aerienne
 
“Hindi ko inakalang mamahalin kita nang ganito na halos mataranta mailayo ka lang sa mga taong puwedeng umagaw sa `yo.”

Tinanggap ni Ryemielyn ang alok na kasal ng kasintahan niyang si Zero. Subalit sa mismong araw ng kasal ay noon pa siya tinopak—tinakasan niya ang lalaki. The next thing she knew, nasa Quezon Province na siya, tangay ang sasakyang palihim niyang sinakyan. At sa kamalas-malasan, hindi akalain ni Ryemielyn na ang lalaking nagmamay-ari ng kotse ay si Torque, ang lalaking hindi na niya inasahang makikita pang muli. Dahil maski si Torque na ang pinakaguwapong lalaki na nakilala niya ay ang may pinakamagaspang na pag-uugali sa lahat ng magaspang ang ugali. Mabuti na lang at may natitira pang kabutihan sa puso ni Torque dahil pumayag ang lalaking manatili siya sa lungga nito for a week.
Ilang araw pa lamang ang lumipas ay natagpuan ni Ryemielyn ang sarili na nahuhulog sa lalaki.
Subalit naisip niyang hindi tamang isugal niya ang puso sa isang lalaking wala namang pakialam sa kanya. Napatunayan niya iyon nang matapos ang ilang araw ay ipinagtabuyan na siya nito. And there was nothing she could do but accept the fact that she was nothing but just one of the lead characters in an unhappy ever-after four-day love story.

 

 
........................................................................................................................
   

Dreams Of Passion Book 1: Melchiorre and Mira
Vanessa

The stars and the moon saw this happening years before it did. And for the first time in his life, he trusted celestial bodies for being damned perfect in their prediction that he was going to be happy with this woman. Eternally happy.

Natagpuan ni Mira ang sariling pumapasok sa isang komplikadong sitwasyon dala ng mahigpit na pangangailangan. Magpapanggap siya bilang asawa ni Melchiorre Sandejas, CEO ng isang kompanya at isa ring pintor. Binago niya ang kanyang mukha upang gampanan ang papel.
Sa pagkakaalam ni Melchiorre, siya si Casilda, ang asawang kinamumuhian.
Isa lamang iyong trabaho, sinabi ni Mira sa sarili. Ngunit natagpuan niyang nahuhulog ang loob niya kay Melchiorre at tila ganoon din ang lalaki sa kanya.
Paano kung matuklasan nito kung sino talaga siya? Magagawa pa ba nitong patawarin siya? At paano kung magbalik na ang totoong Casilda?

 

 
........................................................................................................................
   

Dreams Of Passion Book 2: Kenobi and Amber
Mandie Lee

"Magpapapansin ako sa iyo, mangungulit, magpapa-cute. Kung Hindi pa rin tumalab ang mga da moves na yan, then I will launch my last option, my secret weapon. I will seduce you with my irresistible body."

Malaga! nang kinalimutan ni Amber ang childhood crush na si Kenobi Celeste na nag-reject sa kanya noon. Kaya nagulat siya nang ito ang nakita sa panaginip na siyang mapapangasawa raw niya. Ang supladong mukhang palakang bukid na iyon? No way!
Hindi sineryoso ni Amber ang panaginip, kahit pa mala-erotica ang mga eksena nila roon ni Ken. Ngunit muling nagkrus ang mga landas nila ng binata. Paanong ang mukhang malnourished na palakang bukid noon ay isa nang napakaguwapo at machong lalaki ngayon? Did a princess kiss him to transform him into a gorgeous, hottie prince?
All of a sudden, Amber found herself falling for Ken again. And this time, she was falling harder. Kung ito ba naman ang nakatakda raw na mapapangasawa niya, then fine!
Ngunit may problema: suplado pa rin si Ken sa kanya at patuloy siyang iniiwasan. Nanganganib yatang hindi matupad ang sinasabi ng panaginip!
But what Amber wants. Amber gets. Gagawin niya ang lahat upang magkalapit sila ni Ken, kesehodang magsinungaling siya sa lalaki...

 

 
 
    Back To Home  

 
 
 
 
new_signup1