October 28, 2014
 
   

Second Chance At Happiness: To Love Again
By Aya Myers


“If you think you can hide from me, think again. Babaligtarin ko ang mundo makita ka lang. Ganyan kita kamahal.”


Diana was mending a broken heart in San Mateo. Isang araw na umiiyak siya sa ilalim ng isang tree house ay ginambala ng isang lalaki ang moment niya. The man was naked from the waist up and—good Lord!—he possessed a well-built body. Nakaumang sa kanya ang isang T-shirt—na marahil ay ang suot nito—at inialok iyon sa kanya para pamunas ng kanyang mga luha. Base sa suot na dog tag ng lalaki, sa clean-cut na buhok, at sa awtoridad na nasa mukha ay masasabi niya na isa itong sundalo.
“Alam mo ba na nasa loob ka ng lupain ko? Hindi mo ba nabasa ang mga ‘No Trespassing’ sign?” sabi nito. 
Saka niya napagtanto na ito pala ang may-ari ng lupaing madalas niyang pinapasok. Max was charming at mukhang desidido ito na ibalik ang ngiti sa kanyang mga labi. 
Mukhang ito rin ang lalaking makatutulong sa kanya para malimutan niya ang una niyang pag-ibig.
Maayos na sana ang lahat kung hindi sana nagbalik ang isang kahapon…


 
........................................................................................................................
   

Rosebud (Special Edition, 256 pages)
By Camilla


“Hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko.”

Attracted si Rosebud kay Merville, ang driver ng resort na mina-manage niya at halatang may nararamdaman din ang lalaki para sa kanya. Ngunit pinipigilan ni Rosebud ang sarili dahil alam niya na pamilyadong tao si Merville. Ngunit nang mapansin niyang kumikilos ang lalaki ng iba sa totoo nitong pagkatao ay nagsimula nang bumangon ang takot kay Rosebud. Hanggang sa malaman niyang nagpapanggap nga talaga ito at Vito ang totoong pangalan.
Nang aminin sa kanya ni Vito na single ito at walang pananagutan ay hinayaan ni Rosebud ang sarili na magpatangay sa nararamdaman niya para sa binata. Ipinaramdam sa kanya ni Vito kung gaano siya kahalaga. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Rosebud kay Vito at okay na sana ang lahat sa pagitan nila kung hindi lang natuklasan ni Rosebud na sa pangalawang pagkakataon ay niloko siya ni Vito. Inilihim ni Vito kay Rosebud ang totoong katayuan nito sa buhay.

 

 

 
........................................................................................................................
   

Cupid’s Aim
By Gypsy Esguerra


“I was a fool to hurt you. But now I’m really scared to lose you. Please don’t tell me that there’s nothing I can do about it.”

“I know we barely know each other. We don’t even consider each other as lovers. But I want you to be my wife, Eva.”
Nagulat si Eva nang marinig ang sinabi ni Danny. Hindi niya inaasahan na aalukin siya nito ng kasal. Alam naman kasi ni Eva na walang gusto si Danny sa kanya at inakala lang ng mga kakilala nila na may relasyon silang dalawa.
“May boyfriend ka ba?”
Saglit na napatingin uli si Eva kay Danny bago siya umiling.
Kanina pa siya tuliro at tila hindi mapakali. Malamang iniisip na ni Danny ang mga posibleng rason kung bakit siya tatanggi sa iniaalok ng binata.
Ang totoo, nais ni Eva na tanggapin ang iniaalok ni Danny na kasal dahil matagal na siyang may gusto sa binata kahit pa inakala ng marami na bading ito. Pero kakayanin niya bang makasama si Danny nang matagal at hintayin na kusang magkagusto rin ang binata sa kanya? O mas mabuting hayaan na lang niyang mapunta si Danny sa iba?
Nagdesisyon si Eva. 
She made up her mind.
“Okay... I’ll marry you.”

 
........................................................................................................................
   

Morning Dew
By Anne Charlaine


“Love talaga kita kahit bata pa ako. Ikaw ang gusto kong i-kiss sa umaga, sa tanghali at sa gabi gaya nila Mommy at Daddy.”

May pangakong binitawan ang pitong taong gulang na si Hannah sa binatilyong si Vincent: “Vincent, kapag dalaga na ako, sa `yo ako magpapakasal kaya huwag kang makikipag-girlfriend sa ibang babae kapag binata ka na. Pangako, babalikan kita, basta hintayin mo lang ako.”
Bagaman napakabata pa ni Hannah para magbitaw ng gayong pangako, pinanghawakan ni Vincent ang pangakong iyon.
Nagkahiwalay ang dalawa dahil kinailangang magtungo ang pamilya ni Hannah sa ibang bansa. Kahit nanatiling magkaibigan sina Vincent at Hannah ay tila nakalimutan naman ng dalaga ang binitiwan niyang pangako sa binata.
Hanggang dumating ang isang pagkakataon na muling nagkasama ang dalawa. Bumalik ang matatamis na alaala ng kanilang kabataan at ng masasaya nilang pagsasama bilang magkaibigan. Unti-unti ring nanumbalik ang batang pag-ibig ni Hannah para kay Vincent.
Subalit paano tutuparin ni Hannah ang pangako kay Vincent kung ang kanyang puso ay nakatali na sa iba?

 

 

 


 
........................................................................................................................
   

Keeper Of my Heart
By Casie Beth Lor


“One day I just woke up with my heart beating faster than usual when I think of you, and fastest when I am with you.”

Hindi puwedeng makipag-boyfriend si Ayana habang nag-aaral pa. Iyon ang batas na ipinatutupad ng mga magulang niya na kahit hiwalay na ay hindi pa rin niya matakasan. Katunayan ay ipinadala siya ng mga ito sa probinsiya ng San Ignacio upang doon mag-aral pagkatapos malaman ang lihim niyang pakikipagrelasyon sa kababata at kapitbahay na si Martin. 
Upang mawala sa isip ang paghihiwalay nila ni Martin ay minabuti ni Ayana na abalahin ang sarili sa pagsusulat ng mga kuwento sa lilim ng punong acacia sa loob ng campus. Sa tambayan na iyon niya nakilala si Rion, na hanggang sa maglaon ay naging kanyang kaibigan.
Pero isang araw ay bigla na lang nagtapat si Rion ng damdamin kay Ayana. At dahil may pinanghahawakang pangako kay Martin ay tinanggihan niya ang binata, na sa halip na sumuko ay humingi ng panahon upang patunayan ang sinseridad ng damdamin.
Pagkatapos ng isang buwan ay nahulog nang tuluyan ang loob ni Ayana kay Rion. Ang problema, pagkatapos din ng hininging oras ay bigla na lang umalis ang binata nang walang paalam.

 

 

 
........................................................................................................................
   

To Love Is To Hope
By Lexi Levina

“I have this too much love within myself for you. Kailangan ko na itong ilabas, iparamdam sa `yo, sabihin sa `yo, ipanalangin na sana ay tanggapin mo itong pagmamahal ko.”

Love at first sight ang naramdaman ni Fiel para sa photojournalist na si Seth. Pero hindi na niya tinangka pang ipaalam sa binata ang kanyang nararamdaman dahil nasa gitna sila ng giyera at sa takot sa nakagawian ng binata na hindi pagpapaalam tuwing umaalis. Ibinuhos na lamang ni Fiel ang kanyang atensiyon sa mga sugatang sundalong kailangan niyang gamutin bilang doktor.
Pero tila tadhana na ang naglalapit kina Fiel at Seth. Makalipas lang kasi ang kalahating taon ay muling nagtagpo ang mga landas nila. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagsayang ng pagkakataon si Fiel. Ginamit niya ang mga gabing dinadalaw ng masasamang panaginip si Seth at pasimpleng ipinaramdam sa binata ang kanyang pagmamahal.

 

 
........................................................................................................................
   

Wish I May, Wish I Might
By Rose Tan


“Don’t worry, I won’t kiss you again.”

Natupad ang pangarap ni Ernestine na magkandarapa sa paghabol sa kanya ang kanyang ex-boyfriend. Lawit ang dila niya sa pagtakbo habang tinutugis siya ng lalaki sa sementeryo.
Mabuti na lang, may nakaparadang pickup truck doon. Sumampa siya at nagtago sa truck bed... ng isa pang lalaking tumutugis sa kanya—si Rader Humble. May atraso rin kasi siya kay Rader. Nang mahuli siya ng lalaki, walang-awang dinala siya nito sa presinto at ipinakulong.
Dahil doon, binawi ng buong barangay ang korona ni Ernestine bilang Mutya ng Takipsilim. Hindi raw siya magandang halimbawa.
Ah, magbabayad si Mr. Humble.

 

 


 

 
........................................................................................................................
   

Dear Joaquin (Special Edition, 256 pages) 
By Belle Feliz


“Wala ka namang magagawa sa nararamdaman ko. Mahal kita at sasabihin ko iyon kung kailan ko gusto at kung gaano kadalas ko gustuhin.”


Nagkagusto agad si Penelope kay Jace Angelo noong unang beses niyang makita ang lalaki. Si Jace Angelo kasi ang lalaking tipo niya. Kaya naman nadismaya siya nang malamang ito rin ang lalaking minamahal ng matalik niyang kaibigan na si Phylbert.
Nagdesisyon si Penelope na ibaling na lang ang pagtingin kay Joaquin, ang nakatatandang kapatid ni Phylbert. Hindi naman mahirap mahalin si Joaquin. Mabait ito at malambing. Napapasaya siya ng binata.
Unti-unting nahulog ang loob niya kay Joaquin. Unti-unti itong minahal ng kanyang puso.
Akala ni Penelope ay perpekto na ang lahat. Akala niya ay patuloy silang magiging masaya. Hanggang sa isang araw ay nalaman ni Joaquin ang tungkol sa naging damdamin ni Penelope kay Jace Angelo. Nagalit si Joaquin.
Paano niya mapapaniwala si Joaquin na ito na ang nagmamay-ari ng kanyang puso?


 
........................................................................................................................
   

Nanny For The Millionaire’s Twins 
By Susan Meir/Celine Isabella


“Minahal na kita mula pa noong tingnan mo ako na para bang ako na ang pinakaguwapong lalaking nakita mo.”


Sumpungin si Chance Montemayor. Hindi kasi naging mabuti sa kanyan ang kapalaran. Demanding at sinungaling ang kanyang ama; nilayasan pa siya ng kanyang girlfriend at iniwan sa kanya ang kanilang kambal na anak.
Noon dumating sa buhay nilang mag-aama si Tory Bernardo. At kung sa tingin ni Chance ay naging malupit sa kanya ang buhay, isandaang beses pang mas malupit ang buhay kay Tory. Ngunit tila bale-wala lang iyon sa dalaga, hindi nito iniinda iyon, ni hindi nga umaasam ng pang-unawa. Tinulungan pa siya ni Tory na malampasan ang mga pagsubok sa buhay at maging mabuting ama sa kanyang kambal.
Tapat at kahanga-hanga si Tory. Binago siya nito sa paraang hindi inaasahan ni Chance. Hinamon siya sa maraming bagay… hanggang makamit niya ang pinapangarap na katatagan sa emosyon sa buhay at maging karapat-dapat—kahit pa alam ni Tory na imposibleng maging sila. At mahihirapan silang magkaroon ng happily-ever-after.

 

 

 

 
........................................................................................................................
   

Accidentally Expecting! 
By Lucy Gordon/Shirley del Rosario


“Sa buhay, sa kamatayan, gusto kong ikaw at ikaw lamang ang naroon para sa akin.”

Sa kalagitnaan ng pagbabakasyon ni Ferne, nakilala niya ang mapang-akit na si Dante, dahilan para kahit hindi siya handang magpaakit ay naakit siya. At sa kabila ng palabirong katangian ng binata, malakas ang kutob niyang may lalim ang karakter nito na tila kay sarap alamin, ngunit nakakatakot palawigin.
Pero ang takot ay nawala nang malaman ni Ferne ang katotohanan sa likod ng masayahing aura na ipinapakita ni Dante. Sa punto na pati ang trabahong iniaalok sa kanya na siguradong magbibigay ng ibayong tagumpay ay isinuko niya, makasama lang si Dante.
Ngunit ang sakripisyo ni Ferne ay nabale-wala nang matuklasan ni Dante na pati ang mailap nitong puso ay nais niyang mapasok. Itinaboy siya palayo ng binata, subalit sa paningin lamang siya nito mawawala. Dahil ang puso ni Ferne ay hindi madaling sumuko at makalimot.

  
October 22, 2014
 
   

FOREVER with Rey Anthony
By Camilla


“You’re here. You’re mine. What more can I ask for?”

Ngayong tuluyan nang tumigil si Elle sa pagmomodelo ay magko-concentrate na siya sa pagtatrabaho sa real estate business ng kanyang pamilya. At nakaalalay sa kanya roon ang ever supportive niyang boyfriend na si Rey Anthony. Wala nang ibang mahihiling pa si Elle kundi ang maging asawa ni Rey pagdating ng araw.
Pero mukhang may gustong manggulo sa magandang takbo ng kanilang relasyon. Nagpupumilit sumingit sa eksena ang ex-girlfriend ng binata. At mukhang gagawin ng babae ang lahat para maakit si Rey.
Well, hindi basta uupo na lang sa isang tabi si Elle at hayaang ma-snatch sa kanya ang pinakamamahal na nobyo...


 
........................................................................................................................
   

STICKING with Rey Anthony
By Camilla

“Alam ko na ngayon man o sa future, wala akong ibang babae na gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang.”

Elle felt so blessed. Maganda ang takbo ng kanyang career bilang model—and she had a boyfriend na mahal na mahal siya. That was all that mattered, right?
Pero mukhang hindi.
Ngayon pa lang siya nakakapag-spread ng kanyang wings; and being the model that she was, hindi maiwasang tampulan siya ng atensiyon ng maraming kalalakihan.
Rey Anthony was always there for her. In fact, sobrang “always there” ng kanyang nobyo na pakiramdam ni Elle ay unti-unti na siyang nasasakal.
And she started to stray... a little.
But it seemed a little too much... at diyata’t too late na niya na-realize iyon?

 
........................................................................................................................
   

UNLIKING Rey Anthony
By Camilla

“Stop laughing and kiss me!”

Hindi yata makakasundo ni Elle si Rey Anthony Montenegro kahit kailan. Mainit agad ang dugo niya sa binata sa unang pagkikita pa lang nila. Nakakapikon ang pakikialam ni Rey. Mas masahol pa ito sa istriktong ama at mga kuya ni Elle!

But who would have thought she would fall “in like” with him? Pero diyata’t kailangan ni Elle na i-“unlike” kaagad si Rey dahil kung kailan niya na-realize na nahuhulog na ang loob niya sa binata, saka naman ito umiwas...

 
........................................................................................................................
   

Ang Aking Mr. Suwabe
By Kayla Caliente

“Pa-deny-deny ako ng totoong nadarama ko para sa iyo, kinalaban ko iyon nang buong sigasig pero nang magkagipitan ay gusto kong pagsisihan na hindi ko iyon ipinaalam sa iyo.”

Dahil kaibigan ni Charlotte si Bryan, abot-abot man ang pag-aatubili ay pumayag na rin siya sa hinihingi nitong tulong para mapaluguran ang lolo nitong diumano ay nasa hukay na ang isang paa. Pinagpanggap siyang girlfriend ni Bryan sa harap ng lolo nito.
Pero may nakimiron, ang kapatid ni Bryan na si Derek. Pero kahit pakialamero ay may punto ang mga mungkahi ni Derek. Iyon nga lang, hindi mapigilan ni Charlotte na mamangha, matulala, at mangalog ang mga kalamnan sa hitsura at karisma ng binata.
Wala sanang problema dahil mukhang type din siya ni Derek. Type daw na paglibangan. Pero mas type siyang mahalin…

 


 
........................................................................................................................
   

Puppy Love, First Love At True Love
By Juris Angela

First love is the sweetest of them all. He didn’t know that first love can be bitter as well.

Palagi na lang bigo sa pag-ibig si Yerin. Hindi na yata siya magkakaroon ng true love. Bigo siya sa unang nobyo na nanloko sa kanya, pati na ang fiancé niya na isa naman palang bading. Mabuti na lang at nakilala niya si JB na to the rescue palagi sa mga kabiguan niya, kahit limang taon ang tanda niya rito.
Hindi makapaniwala si Yerin nang magtapat si JB ng pag-ibig at nangako na pakakasalan siya. Tila nag-trigger iyon sa pag-alpas ng damdamin niya sa binata na pinipigilan niya dahil age does matter to her. At ayaw na niyang masaktan at mabigong muli.
Subalit dumating sa punto na hindi na kayang labanan ni Yerin ang damdamin para kay JB; nagpasya na siyang isiwalat ang damdamin niya. Handa na siyang sumugal at magtiwala. Pero bumalik ang ex-girlfriend ni JB na minsan din nitong minahal. Nahuli na ba siya at masasayang na lang ba ang mga panahon na lumipas dahil hindi niya agad na-realize na in love siya kay JB?

 
........................................................................................................................
   

Knight In Shining Banyo
By Yna Paulina

“Do you know what’s more cruel? Your smile. Nakakahawa. Kapag ngumingiti ka, tinatanggalan mo ng karapatang sumimangot ang mundo.”

Perfect and Fortune were neighbors, classmates, allies, and the best of friends. They had known each other all their lives. When Fortune had her monthly period in high school, nagkulong ang dalaga sa banyo at naging tagahanap si Perfect ng sanitary napkin.
Years later, hindi na sila high school pero willing pa rin si Perfect na gawin ang kahit ano para sa best friend. Na-in love na kasi siya kay Fortune. Secret lang. Walang clue. Dahil ang magaling niyang best friend ay busy sa kakahabol sa foreigner na magpapaganda raw sa lahi nito.

 

 
........................................................................................................................
   

A Fabricated Romance: The Girl In The Journal
By Luna King

“It’s funny how I came to love so many things because of you. Sa tingin ko, I was a better man before than I am today. Because I had you then.”

Pero dahil din sa kuwentong inimbento niya ay naghiwalay sina Paul Christian at ang girlfriend nito kaya kinamuhian siya ng binata.
Nang muling magpakita si Paul Christian kay Kring-Kring pagkaraan ng limang taon ay napag-alaman niyang nagkaroon ito ng amnesia at hinahanap ang ex-girlfriend nito. Nalaman din niyang umupa si Paul Christian ng private investigator at siya ang lumabas na “ex-girlfriend” ng binata sa imbestigasyon. Iyon din ang panahon na problemado si Kring-Kring kung saan kukuha ng pambayad para mabawi ang titulo ng bahay nila. Nakipag-deal si Paul Christian sa kanya. Simple lang ang deal na napag-usapan nila: pakakasalan niya si Paul Christian para makuha ng binata ang mana nito. Bilang ganti ay babayaran ni Paul Christian ang halaga ng titulo ng bahay ni Kring-Kring na isinanla ng kanyang kapatid.
Ngunit hindi inasahan ni Kring-Kring na ilang linggo pa lang ang lumilipas ay bumabalik na ang dati niyang nararamdaman para kay Paul Christian. Naging sweet, mapag-alaga, at ipinaramdam ng binata sa kanya na mahal siya nito. Maganda ang naging samahan nila dahil pinaniwala ni Kring-Kring si Paul Christian na may “nakaraan” sila.
Naging masaya si Kring-Kring sa kinalabasan ng ginawa niyang kuwentong-pag-ibig nila ni Paul Christian. Hanggang sa bumalik ang babaeng naaalala ng binata na minahal nito: si Veronika, ang babaeng naaalala at totoong ex-girlfriend ni Paul Christian.


 

 
........................................................................................................................
   

The Breakers Corazon Socieda 10: Christopher Samaniego, Jr.
By Venice Jacobs


“Hindi ko alam kung anong klase ng gamot ka at hindi kita magawang bitawan. I keep yearning for you every day. Kahit alam kong sinaktan mo ako nang sobra, mahal na mahal pa rin kita.”


Ginugol ni Rachel Leigh ang buong buhay niya sa pagsunod sa mga utos ni Anthony, ang lalaking minsang nagligtas sa kanya sa kapahamakan. At ang pinakahuling ipinag-uutos nito ay ang subaybayan ang pinuno ng pinakamumuhian nitong society, ang The Breakers Corazon Sociedad, at alamin ang mga bagay na maaaring makapagpabagsak sa pinuno.
Walang kahirap-hirap na nagawang makapasok ni Rachel Leigh sa buhay ng founder ng society na si Christopher Samaniego, Jr. Naging malapit pa sa kanya ang binata dahil ito ang laging nakakasama niya tuwing nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Dumating pa sa puntong ibinahagi na niya sa binata ang isang madilim na nakaraan sa kanyang buhay, ang dahilan kung bakit mas pinili na lamang niyang mabuhay nang mag-isa. Dahil sa pagiging malapit sa binata, dumating sa puntong nag-alangan na si Rachel Leigh kung itutuloy pa niya ang kanyang misyon laban sa binata.
Pero tila tadhana na ang naglalapit sa kanya kay Christopher. Bigla na lang kasi siyang niyayang magpakasal ng binata sa kadahilanang nais lang nitong sundin ang huling kahilingan ng sariling ina, at iyon ay ang makita ang binata na lumagay na sa tahimik. Dala ng kakaibang emosyon na nagsisimulang sumibol kay Rachel Leigh at sa pagkakaibigang nabuo na rin sa pagitan nilang dalawa, pinagbigyan niya ang kagustuhan ni Christopher. At sa puntong iyon, nakapagpasya na rin si Rachel Leigh na huwag nang sundin ang kanyang huling misyon.
Handa na siyang magsimula ng panibagong buhay sa piling ni Christopher nang bumalik si Anthony at pilit pinapatapos ang kanyang huling misyon.


 
........................................................................................................................
   

Kiss Me At Midnight
By Maricar Dizon

“I’m going to cast a spell on you. Para kahit wala ako sa tabi mo ay magiging okay ka. Para malaman mo na kahit sa malayo, binabantayan kita.”

Mula nang muling magpakasal ang papa ni Celine ay naging estranghero na siya sa sariling pamamahay. Sa dami ng kanilang pag-aaring hotel at resort, sa pinakamaliit at pribadong resort siya inatasan ng ama na magtrabaho. Pero alam niya na kagagawan iyon ng kanyang madrasta. Noon pa man ay gusto na siya nitong ilayo sa social circle kung saan dapat siya ang prinsesa. But she didn’t mind. She loved the peaceful resort where she worked.
Nagulo ang tahimik na buhay ni Celine nang dumating sa resort si Randall Qasim, na anak ng isang bilyonaryo kasama ang madrasta at stepsister niya. Sa unang pagtapak pa lamang ni Randall sa resort ay hayagan na itong nagpakita ng interes sa kanya. Kasama ni Randall ang mga bodyguard, isa na roon si Adrian. Sa tuwing binu-bully siya ng madrasta at stepsister na si Naomi ay palaging naroon si Adrian para tulungan siya. He was like the fairy godparent who always supported her even before she asked for help.
One night, her father organized a party. And she had to choose—ang Prince Charming o ang bodyguard?
Who will she kiss when the clock struck at twelve midnight?

 

 
........................................................................................................................
   

The Castle Of Love
By Barbara Cartland/Jacinta Miller

Tila umikot ang silid sa palibot ni Jacina. Pakiramdam niya ay natutunaw siya sa yakap ng Konde at sumusuko sa sabik nitong mga labi.

Pinananabikan ni Jacina na muling makita si Hugo, ang Konde ng Ruven, pagkalipas ng sampung taon. Walong taon pa lamang siya ay nagkaroon na ng puwang sa kanyang puso ang noon ay binatang si Hugo. Ngunit sa pagbabalik ni Hugo sa Inglatera ay nakaamba ring masaktan nang labis ang puso ni Jacina.
Tanggap ni Jacina na bulag na ang Konde dahil sa pakikipagdigma nito sa India. Ang hindi niya matanggap ay nakalaan na ito sa iba. Nalalapit nang ikasal si Hugo kay Felice Delisle. Ngunit may kakaiba kay Felice na hindi nagugustuhan ni Jacina, lalo na sa kasama nitong si Fronard. At gagawin ni Jacina ang lahat upang pangalagaan ang Konde kahit ibuwis pa niya ang kanyang buhay.

 
........................................................................................................................
   

A Night Of No Return
By Sarah Morgan/Janis delos Reyes

“Kaya kitang patayuan ng bahay. Pero kailangan mo akong tulungan para gawin iyong isang tahanan.” 

Isang ordinaryong PA lang si Emma, umiikot ang kanyang buhay sa pamilya at napakalaki ng pagpapahalaga niya sa kanyang trabaho. At hindi rin siya kagaya ng ibang babaeng pinapangarap mapansin ng boss. She would never fall in love with her boss. It was impossible. Lalo na at si Lucas Jackson na yata ang nakilala niyang lalaking napakamisteryoso na ay napakaimposible pa ng ugali. Idagdag pang alam niyang wala siyang ka-appeal-appeal sa amo.
Pero isang gabing bumabagyo ay nagbago ang lahat. Ang atraksiyon na inakala niyang wala sila ay nag-alab. Tinupok sila niyon at sandali niyang nakalimutan ang mga restriction na itinakda para sa sarili.
But come morning, hiniling ni Lucas sa kanya na kalimutan na lang nila ang lahat, na bumalik sila sa dati. She readily agreed, lalo na at importante sa kanya ang trabaho niya.
Pero hindi pala madaling kalimutan ang lahat. Lalo na at ang iniisip niyang imposible ay nangyari na—she fell in love with her boss.


 

 
........................................................................................................................
   

A Ring To Secure His Heir
By Lynne Graham/Nina Martinne

“Kailangan kita… hindi ko gusto ang buhay na wala ka. Pag-ibig ba `yon?” 

Hindi matanggihan ni Alexius ang Ninong Socrates niya kaya pumayag siya sa hiling nito na alamin kung karapat-dapat nitong maging tagapagmana ang nawalay na apong si Rosie.
Para maisagawa ang plano, kailangang magpanggap ni Alexius na isang ordinaryong empleyado, si Rosie kasi ay isang janitress.
Walang balak si Alexius na magkagusto kay Rosie, lalo na at hindi ang kagaya nito ang tipo niya sa babae. Si Rosie ang tipo ng babae na sineseryoso at kailanman ay walang balak si Alexius na lumagay sa tahimik. Plano niyang maging binata habang-buhay kaya ang gusto niyang karelasyon ay iyong hindi manghihingi ng commitment.
At hindi ganoong klase ng babae si Rosie. Idagdag pang apo ito ng kanyang Ninong Socrates. Subalit may kung ano kay Rosie na umaakit sa kanya… at hindi iyon nagawang labanan ni Alexius. Pinakialaman niya ang babaeng hindi niya dapat kinanti man lang.
At ngayon ay namomroblema siya. Nagpakita si Rosie dala ang balitang dinadala nito sa sinapupunan ang kanyang anak…


 

 
........................................................................................................................
   

Enticed By His Forgotten Lover
By Maya Banks/Miss September

“Ganyan ka ba palagi… inaakit mo ako tuwing magkasama tayo?”

 “Excuse me, but have we met?” tanong ni Rafael.
Isang suntok ang isinagot ni Dianne. Iyon lang ang nararapat na gawin kay Rafael—kahit nagdadalang-tao pa siya.
How could she have been so stupid? Nang dumating kasi si Rafael Gomez sa isla upang tingnan ang lupang ibinebenta niya ay parang nakatadhana na sila sa isa’t isa. Napakaguwapo nito, lalo na sa suot na business suits at mamahaling sapatos kaya agad na nahulog ang loob ni Dianne sa lalaki. Nagkasundo sila na ibebenta lang niya ang isla kung hindi iyon ide-develop para gawing bakasyunan ng mga walang magawang mayayaman. Apat na linggo na araw-araw silang magkasama. Pagkatapos ay naglaho ito pagkatapos niyang pirmahan ang kontrata sa pagbebenta sa isla.
At ngayon, pagkatapos ng apat na buwan, idadahilan ni Rafael na naaksidente ito at may selective amnesia? Kayang tanggapin ni Dianne kung sakaling hindi nga na-in love si Rafael sa kanya ngunit hindi niya palalampasin ang kasinungalingan at pagpapanggap nitong hindi siya naaalala.
May solusyong naisip si Rafael. Kung totoo raw lahat ng sinabi niya, kailangan nilang bumalik sa isla kung saan sila unang nagkakilala. They will relive the unforgettable nights in question… hanggang maalala nito ang lahat.
Paano kung hindi?

 

 
October 14, 2014
 
   

Dreams of Passion – Pedro and Nicci
By Vanessa


“Huwag na huwag kang magsisising nagmahal ka. Hindi dapat pinagsisisihan na minsan sa buhay mo ay nagbigay ka ng pagmamahal sa iba.”

Nicci fell in love with Pedro when she was still very young. But Pedro left her to be with another woman, breaking her heart. Pinayapa ni Nicci ang sarili sa pag-iisip na darating ang lalaking para sa kanya at makikita niya iyon sa kanyang panaginip, tulad ng propesiya ng mga gypsy.
And so when Nicci dreamed of a stranger, she searched for him, found him, and became his girl. Tinanggap niya ang proposal ng lalaki sa kanyang panaginip. Ngunit dumating uli si Pedro sa kanyang buhay, at napagtanto niyang mahal pa rin niya ang binata.
Would she ignore the will of fate?


 
........................................................................................................................
   

Beautiful Replica (Special Edition, 256 pages)
By Nelle Phoenix

 
“Gusto kong maging buo ang pagmamahal mo sa akin. Gusto ko, akin lang ang lahat ng `yon at wala akong magiging kahati.”

Si Nikkia Alonzo ay isang babaeng namulat sa paniniwala ng makabagong panahon. Para sa kanya, ang mga babae at lalaki ay pantay lamang ang karapatan—sa trabaho, abilidad at maging sa kasarian. Kaya nang makilala niya si Magnus Leviste ay naging buo ang kanyang loob na patamaan ang lalaki sa mga isinusulat na column sa isang sikat na magazine. He was the kind of man that she detested—filthy rich, impeccably good-looking, a womanizer; and on top of that, he was the king of his own world. Para sa kanya ay kailangang ilampaso at turuan ng leksiyon ang mga lalaking tulad ni Magnus.
Ngunit nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari nang gabing malasing si Nikkia at matagpuang nakatulog pala siya sa condominium ni Magnus. Kinabukasan ay naging instant celebrity siya at nakabalandra pa sa isang pahayagan ang mga intimate na litrato nilang dalawa. Nagdesisyon si Nikkia na magbakasyon sa Negros dahil naalibadbaran na siya sa mga kasama sa trabaho na kung tingnan siya ay para bang nagkaroon siya ng sex scandal!
Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, nagkita muli sila ni Magnus sa Negros.
Paano pa niya maiiwasan ang lalaki?

 

 
........................................................................................................................
   

Iniirog Kita, Maria Clara
By Celestine


“Sa kabila ng lahat ng mga kapintasan mo, perpekto ka pa rin sa mga mata ko.”

Claire de Vera had an attitude exactly opposite her true name, Maria Clara. In short, hindi siya mahinhin, hindi siya mukhang manang, at lalong-lalong hindi siya tradisyonal. Hindi nga lang niya inaasahang darating ang araw na gagayahin niya ang mga kilos ni Maria Clara. Iyon ay upang mapansin siya ng crush niya na si Paul.
Subalit kumontra sa plano niya si Lars, ang ubod ng guwapo pero saksakan ng playboy na best friend niya. Ayon pa sa binata, huwag na siyang mag-aksaya ng oras kay Paul dahil hindi rin naman daw sila bagay ng lalaki.
Hindi maintindihan ni Claire kung bakit pagkatapos sabihin ni Lars iyon ay bigla na lamang siyang nawalan ng interes kay Paul. Kasabay niyon ay ang unti-unti nang pagkahulog ng loob niya kay Lars.
At kung kailan na-realize ni Claire na mahal na niya si Lars, noon naman niya nalaman na mayroon na palang ibang babaeng nagpapatibok ng puso ng kanyang best friend.

 
........................................................................................................................
   

Assassins Book 6 - Callum, The Day We Met
By Jelaine Albert

 
“Pina-realize mo sa `kin kung gaano ako naka-jackpot na natagpuan kita.”

Mula nang magpakasal si Sarrah sa miyembro ng sikat na football team na si Callum Dy, alam niyang maraming babae ang gustong mapunta sa kanyang posisyon. Tila perpekto na raw kasi ang kanilang pagsasama. Hanggang sa magbago iyon nang minsang makunan si Sarrah at malaman nilang risky na ang susunod niyang pagbubuntis.
Labis na nag-alala si Callum kaya pilit nitong iniwasan na may mangyari pa uli sa kanila. Ang sabi sa kanya ni Callum, sapat na raw siya para sa asawa.
Pero hindi para kay Sarrah, lalo na nang palihim siyang kausapin ng mama ni Callum at sabihing tanging ang pagbibigay na lamang niya ng apo ang makakapag-ayos sa sigalot sa pagitan ni Callum at ng papa nito.
Dahil doon ay ginawa nang misyon ni Sarrah ang pagkumbinsi kay Callum na magkaanak sila. Kahit na nga humantong sa paghihiwalay ang tila perpekto nilang pagsasama.

 


 
........................................................................................................................
   

Calle Amor - (Special Edition, 256 pages)
By Victoria Amor


“Lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng bagong pangarap ko, binubuo ko nang kasama ka.”

Tahimik ang mundo ni Jasmin bilang assistant ng limang taon na niyang boss na si Sir G. Masaya siya sa trabaho, nag-e-enjoy kasama ng mga kaibigan sa trabaho, at naging best friend pa niya ang guwapong abogado ng kanyang boss.
Hindi niya naisip na sa isang iglap ay magbabago ang lahat nang magkasakit ang boss niya. Kinausap siya ni Sir G bago ang gabing isinugod ito sa ospital—inilahad sa kanya ang isang bahagi ng kuwento ng pamilya nito. At bago lumipad patungo sa Amerika para magpagamot ay ibinilin sa kanya ni Sir G na alalayan ang nag-iisa nitong anak—si Gareth na naging pansamantalang kapalit bilang bago niyang boss.
Hindi napaghandaan ni Jasmin ang animo ipuipong pagdating ni Gareth sa kanyang buhay. Kung anghel ang ama nito, si Gareth ang buhay na counterpart niyon. Lahat sila ay tila gustong idamay ni Gareth sa galit sa mundo at sa miserableng buhay nito. Ngunit nang mamatay ang dati niyang boss ay naipit si Jasmin sa isang sitwasyong maglalapit sa kanya kay Gareth.
Unti-unting lumalim ang pagkakakilala niya kay Gareth… at hindi niya napaghandaan ang unti-unti ring pagbabago sa tibok ng kanyang puso.

 
........................................................................................................................
   

The Guy Who Gave Free Hugs
By Luna King

“Before he broke my heart, he made me happy. The happiest I was in my whole life.”

Pagkatapos ipagpalit si Rodgine ng fiancé niya sa ibang babae, tatlong bagay lang ang kanyang ginawa:
1. Nakipaghiwalay sa malanding unggoy na iyon
2. Isinanla ang engagement ring nila at ginamit ang pera sa pagpapaganda
3. Sumama sa dati niyang kaklase sa probinsiya. Nasabi ba niyang ang kaklaseng iyon ay si Slanter—ang pinakaguwapong lalaki sa batch nila noon?
Pinagtiyagaan ni Rodgine ang kasungitan ni Slanter dahil wala naman siyang ibang mapagtataguan. Ang nakakaloka lang, unang araw pa lang nila sa barangay nito ay pinagtsismisan na sila ng mga kapitbahay na asawa siya ng binata.
Pero ang ikinabahala niya ay ang mga babalang natanggap. Na mag-ingat daw siya sa “asawa” niya dahil hindi ito marunong magmahal.
Siyempre pa, hindi naniwala si Rodgine, lalo’t na-in love na siya kay Slanter pagkatapos siyang gawan nito ng “voovoo bear” para isumpa ang ex niya.
Pero minsan pala ay may katotohanan din sa mga tsismis.
Dahil noong araw na nag-“I love you” si Rodgine kay Slanter, hindi na ito umuwi ng bahay.

 

 
........................................................................................................................
   

Yesteryear’s Fate
By Gwen Rivera

“Hindi naman kailangang mag-isip ako ng nakakatawa para ngumiti, ang malamang inaalala mo rin ako ay sapat na para maging masaya.”

Auri had issues on boy-girl best friend relationships. Inis na inis siya sa mga ganoong uri ng relasyon. Paanong hindi? Ipinagpalit kasi siya ng boyfriend niya sa best friend nito! Karamihan pa ng mga kilala niya ay nagsimula as best buddies bago nagkatuluyan! Kaya ang gusto niya sana, sa susunod na magmamahal siya ay doon sa walang best friend na babae.
Auri was in a state of bitterness when Trance Cadenza—the ultimate “malas” in her life returned! Ito ang napagbuntunan niya ng sisi sa lahat ng kamalasang nangyari sa kanya. Pati pagiging brokenhearted niya, ito ang pinaako niya ng kasalanan! And it was funny because Trance took all the blame wholeheartedly. Hindi nagreklamo ang binata, gumawa ito ng paraan para daw mawala ang pagiging malas nito. Everything he did made her fall for him.
Pero takot siyang ma-in love sa binata. Because Trance was her twin sister’s best friend!


 

 
........................................................................................................................
   

My Genie Lover
By Mandie Lee

Nate Montoya is a handsome young man who is also greedy, worldly and vain. He gets himself under the curse of the magic lamp when he wished for power and long life. Naging genie tuloy siya na nakakulong sa loob ng lampara at hindi siya makakalaya mula roon kung walang magwi-wish para sa kanya. Hen then meets Euna Serafino, ang nakapulot sa lamparang kinaroroonan niya at ang bagong taong pagkakalooban niya ng three wishes.

Heartbroken, jobless, at shocked dahil sa pagkakatagpo niyo kay Nate, nasayang ni Euna ang unang dalawang wishes nito. She is left with only one wish na hindi ito makapag-decide kung ano talaga ang hihilingin. 
Now nate is determined to seduce Euna by his sexual prowess. Aakitin niya ito at paiibigin upang gamitin para sa kanya ang huling kahilingan nito. Gaano siya kasigurado na mangyayari iyon? It's because his hot, sexy body holds so promises of wanton desires that no woman could ever resists...

 
........................................................................................................................
   

If Happy Ever After Didn’t Exist
Jelaine Albert

Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon upang makabalik sa mga taong minamahal.

Sa Tierra Celes nakatira si Emmanuel at ang ibang anghel na tulad niya. At ang bawat isa sa kanila ay naglalayong maging ganap na arkanghel. Bilang panghuling pagsubok ay kailangan nilang manirahan sa mundo ng mga mortal sa loob ng tatlumpung araw.
Sa mundo ng mga tao ay nakilala ni Emmanuel si Allison. Naging madali ang huling pagsubok para sa kanya dahil nakumbinsi niya itong kupkupin siya. Ngunit tuwing nakikita niya ang walang buhay na mga mata ng dalaga ay may sumisibol na kakaibang emosyon sa puso niya, na tila nagsasabi sa kanyang alagaan at pasayahin niya ito. Kasabay rin niyon ang pagkatuklas niya sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na may kaugnayan dito.
Sa pagbabalik ni Emmanuel sa Tierra Celes pagkatapos ng tatlumpung araw ay kailangan niyang mamili. Sa mundo niya kung saan siya nabibilang o sa mundo ni Allison na bahagi ng kanyang nakaraan? Pero may lugar pa ba ang isang tulad niya sa mundo ng mga mortal?

 
........................................................................................................................
   

In The Arms Of An Angel
By Jelaine Albert

“Paano kung sabihin ko sa iyong mahal kita? Wala pa rin bang kahulugan ang lahat? Paano kung talagang mahal kita, aalis ka pa rin ba?”

Upang maging isang ganap na arkanghel, kinailangan ni Ezekiel ang tulong ni Milena sa kanyang huling misyon. Alam niyang mas mapapadali ang lahat kung mananatili siya sa piling ni Milena sa mundong hindi niya kinabibilangan.
Ang hindi napaghandaan ni Ezekiel ay ang unti-unting pagpapakilala ni Milena sa kanya ng mga damdaming hindi pa niya naramdaman kailanman—at hindi maaari iyon.
Pero hindi siya naging masaya nang iwan na niya ito. At handa siyang ipagpalit ang lahat makasama lang si Milena.

 
........................................................................................................................
   

You Found Me
By Jelaine Albert

“The days I’ve spent with you are better than forever and eternity combined.”

Buo sa isip ni Zachariel na maging isang ganap na arkanghel sa sandaling magtapos ang panghuling pagsubok at magbalik na siya sa Tierra Celes. Tiwala siya sa kanyang talino at kakayahan na makaangkop sa mundo ng mga mortal. Lalo pa at may kumupkop sa kanya na mabubuting-loob.
Ang hindi inaasahan ni Zachariel ay ang unti-unting paglapit ng kanyang loob sa mga miyembro ng pamilyang kumupkop sa kanya. Lalo na sa batang babae na si Paulee.
Tuwing mapapatingin siya sa ina ng bata na si Emma ay may kung anong damdamin na tila binubuhay ang babae sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang pagkatao. At bakit habang tumatagal ay tila siya nakararamdam ng iba’t ibang emosyon gayong hindi iyon posible sa isang tulad niya?
At sa huli… pipiliin ba ni Zachariel na kalimutan ang hangarin kapalit ang ilang sandali na maranasan ang pagmamahal sa huling pagkakataon?


 

 
........................................................................................................................
October 8, 2014
 
   

Muymuy And Me
By Lush Ericson

“I can be whoever you want. Puwede mo akong gawing alarm clock, kusinero, alalay, tagalaba, taga-cheer, gawin mo ang lahat ng gusto mo sa `kin. Maliban lang sa maging kaibigan mo.”

Nang minsang iligtas ni Cresia si Muymuy sa mga bading na bully, idineklara na niya ang sarili na tagapagtanggol ng batang lalaki. After many years, hindi na sila mga bata at nagkaroon na ng muscles si Muymuy pero bine-baby pa rin niya ito.
Nang minsang palayasin si Cresia ng kanyang kasera, wala siyang choice kundi ang makitira sa apartment ni Muymuy. At doon, unti-unting nagbago ang damdamin niya para sa kaibigan. Pero pilit niyang iwinaksi ang damdaming iyon at sinabi kay Muymuy na ang dream man niya ay ang pinsan nito na brusko at lalaking-lalaki. Iyong naka-boxers kapag natutulog, hindi pajamas na tulad ng suot ni Muymuy.
For some reason, mukhang napikon si Muymuy dahil bigla itong rumampa sa harap niya nang naka-boxers! Paano pa niya mare-resist ang charm nito?


 
........................................................................................................................
   

Silk And Lace: Once And Forever (Series 5)
By Camilla

“Halos lahat sa buhay ay meron na ako. Pero kung wala ka, hindi ako magiging masaya nang lubusan…”

Tila isang panaginip si Ely Ordoñez para sa katulad ni Jhester Ann “Jhejhe” Pacinos—panaginip na nagkatotoo nang isang gabing may mangyari sa kanila at kinabukasan ay ikinasal siya rito. Pero nalaman ni Jhester Ann na minanipula pala iyon ng kanyang mga magulang na naghangad na makasilo siya ng isang malaking isda. Sa hiya ay nagkusa na siyang lumayo at hindi na nagpakita sa lalaki.
Ngunit nagbunga ang gabing iyon na pinagsaluhan nila. Tatlong taon ang lumipas ay kinailangan na ni Jhester Ann ang tulong ni Ely para sa kambal nilang anak. Noon niya natuklasan na mahal na mahal niya ang lalaki, ngunit hindi na ito malaya…

 

 
........................................................................................................................
   

A Song For Bree
By Laurice del Rio

“Love could sneak in and strike you like a thunderbolt. Dahil ganoon mismo ang nangyari sa akin. I came here determined to hate you but instead, I fell in love with you.”

Hindi makapaniwala si Bree nang makilala si Brix. Miyembro kasi ng isang sikat na banda ang lalaki. Lalong hindi siya makapaniwala nang gawan siya ng kanta ni Brix at sinabi pang balang-araw ay pakakasalan siya.
Kaya ganoon na lang ang pagkagimbal ni Bree nang malamang nasangkot sa isang malagim na aksidente si Brix. Pero mas nakagigimbal pala ang kapal ng mukha at tibay ng sikmura ng kapatid ni Brix na si Craig. Hindi pa man kasi nag-iinit sa hukay ang mga labî ni Brix ay sumulpot na ang pesteng kuya nito, pilit na hinihingi ang kopya ng kantang iniwan sa kanya. Nang hindi niya iyon ibigay ay tinawag pa siyang oportunista. Para namang hindi ito ang oportunista sa kanilang dalawa. Hayun nga at mukhang sabik na sabik itong pagkakitaan ang kantang sa kanya naman talaga ibinigay ni Brix.
Handa si Bree na makipagpatayan para sa kanta. Pero hindi siya handa na magising na lang isang umaga na hindi na hinayupak na hudas ang tingin kay Craig kundi isang lalaking masarap na ngang kasama, katakam-takam pa ang hitsura at pangangatawan. Sa madaling salita, gaga na siya. At ang mga gagang kagaya niya ay nakatadhanang masaktan.

 
........................................................................................................................
   

 

My Ex’s Stepbrother
By Andie Hizon

“Huwag mo na munang isipin ang ibang tao. Ang importante ngayon ay tayong dalawa, ano naman kung hindi tayo maintindihan ng iba? Mahal mo ako at mahal kita, bahala na sila.”

Pagkatapos mag-resign ni Eunice sa trabaho ay kinailangan niyang bumalik sa Alfonso dahil ikakasal na ang kanyang kapatid. Kung hindi niya lang nami-miss ang kinikilalang mga magulang ay nunca na bumalik pa siya sa Alfonso. Hindi naman kasi nakakatuwang masaksihan ang kasal ng kapatid at ng ex-boyfriend niya. Ngunit para mapatunayan sa sariling naka-move on na siya at hindi na bitter ay nagtungo pa rin siya sa Alfonso.
That place brought back her nightmares, her pain, her first heartbreak. Ngunit sa lugar na iyon ay nakatagpo si Eunice ng bagong kaibigan, sa katauhan ni Billy. Si Billy ang stepbrother ng ex-boyfriend niya. After five long years, her heart functioned again.
Ngunit bago pa sila magkaroon ng “matinong usapan” ni Billy ay heto na naman ang ex-boyfriend niya, sinasabi sa kanyang mahal pa rin siya. Nagawa pa nitong ikansela ang kasal sa kapatid niya. Gumulo na naman ang mundo ni Eunice. Sa gitna ng kaguluhan ay napaisip siya: Sino ba talaga sa dalawa ang karapat-dapat na leading man sa love story niya?


 
........................................................................................................................
   

 

 

Teenagers In Love: First Love Is The Deepest (series 2)
By Jelaine Albert

“I want us to be together. And I’ll take every chance for us to end up together `til the end.”

When Tala was a teenager, she thought she was in love with her classmate, Thad. Samantala, inis siya kay Dakila. Lahat yata ng nakaiiritang katangian ay nasa lalaki. Ngunit sa lahat naman ng pagkakataon na nalulungkot si Tala at nag-iisa ay parating si Dakila ang nasa tabi niya. And soon she found him quite tolerable.
Pagkatapos ng graduation ay bigla na lamang nawala si Dakila upang mag-aral sa ibang bansa. Labis na nalungkot si Tala. She missed him. Doon niya na-realize na mahal niya si Dakila. Kaya naman pagbalik ni Dakila at nagpahayag ito ng kagustuhang ligawan siya ay agad niyang sinagot ang lalaki. They were happy together. And they got engaged. Pero hindi nauwi sa kasalan ang relasyon nila dahil nakita ni Tala na may kasamang hubad na babae si Dakila sa apartment ng lalaki. Months passed and when she thought she was over him, heto na si Dakila at nagpaparamdam na gustong ayusin ang kanilang relasyon.
Hindi matiyak ni Tala kung pinaglalaruan siya ni Dakila dahil alam nito na mahal niya ang binata o may iba pang rason si Dakila na ito lamang ang nakakaalam.


 
........................................................................................................................
   

Jar Of Hearts And Lollipops
By Estella Anderson

Ilang labi na ang umangkinsa kanyang mga labi. Pero ang halik lamang ni Morris ang kanyang pinakamimithi.

Seven years old lamang si Julia nang iwan siya ng kanyang mommy sa isang boarding school. Sa musmos na puso ay nakaramdam siya ng pagrerebelde. Tuloy ay palagi na lamang siyang umiiyak, at halos karamihan ng estudyante sa boarding school ay ayaw sa kanya dahil sa pagiging mataray at iyakin.
Hanggang isang araw ay may batang lalaking lumapit kay Julia at binigyan siya ng lollipop. Hindi agad tinanggap ni Julia ang lollipop at sa halip ay itinanong sa bata. “Why are you wearing eyeglasses? `Di ba, matatanda lang ang gumagamit niyan?”
Tumawa ang batang lalaki. “Before I’ll answer your question, kunin mo na `tong lollipop. Sige na, bata. Masarap `yan.” Ngumiti ang batang lalaki, nakita tuloy ni Julia ang mga ngipin nitong sira-sira.
Ang batang iyon ay si Morris.
Si Morris na lumaking hindi lang guwapo at matalino kundi nakatakdang magkaroon ng malaking bahagi sa buhay ni Julia.
Ang lalaking magpapabago ng pananaw niya sa buhay… ang lalaking hanggang sa pumuti na ang kanyang buhok ay mananatili sa tabi niya.
At iyon ay nagsimula lamang sa jar of hearts and lollipops.

 

 
........................................................................................................................
   

Villa Cattleya: Fated To Love (Special Edition, 256 pages)
By Belle Feliz

“Sana pasalihin mo uli ako sa buhay mo. Kasi hindi ako magiging masaya kung wala ka sa buhay ko.”

Mula pagkabata ay binuntot-buntutan na ni Aline si Wilt. Kumbinsido siya na sila ang nakalaan para sa isa’t isa. Alam niya na ganoon din ang paniniwala ni Wilt kahit hindi nito sabihin. Nagkaroon sila ng usapan na magiging opisyal na ang relasyon nila pagsapit niya sa edad na disiotso. Natupad ang usapan na iyon.
Inakala niya na magiging masaya na sila habang-buhay. Akala niya ay wala nang makakasira sa magandang samahan nila. Hanggang sa mahuli niya si Wilt na may kahalikang ibang babae sa ilog.
Noon nagbago ang lahat sa pagitan nila. Umalis si Wilt nang walang paliwanag at pagbalik, nais nitong humingi ng isa pang pagkakataon.
Paano niya gagawin iyon kung hindi na siya naniniwalang sila ang nakatadhana para sa isa’t isa?


 

 
........................................................................................................................
   

Armstrong Academy Series 1: The Melancholy Of A Nameless Fairy
By Luna King

"Hindi ko kailangan ng mahabang buhay kung hindi ikaw ang makakasama ko."

"I love you, Ryleigh. But I can't be with you... forever."
"Hindi ba totoo ang forever para sa'yo, Static?"
"Totoo ang forever, Ry. Hindi nga long applicable sa relasyon natin." "Bakit?"
"Because I'm cursed. At sa susunod na kabilugan ng buwan, mawawala na ako."
Naudlot ang nagbabadyang pagpatak ng mga luha ni Ryleigh. Kanina, pakiramdam niya ay nasa isang romantic drama movie siya, ngayon naman ay parang nasa "Wow Mali" siya. "Static, alam mo, if you just want to dump me, fine. Huwag ka nang gumawa ng kasinungalingan." Napasinghap siya sa sunod na ginawa ni Static: itinaas nito ang mga kamay habang pinapagalaw ang nababalutan ng asul na liwanag na mga durog na piraso ng estatwa ni Ocean hanggang sa muli iyong nabuo.
"Ryleigh, believe me," pakiusap ni Static. "I am Ocean—Luna Ville's mystical blue cat."
Dahil sa liwanag ng lamppost gumuhit ang anino ni Static sa kalsada pero hindi iyon hugis-tao. Ang anino ay hugis-pusa!

 
........................................................................................................................
   

Valencia Broods Series 2: Brandon
By Aya Myers
 

“Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa `yo, na-low batt lang ang puso ko pero hindi na-drain. Kailangan lang i-charge. And it charged in an instant nang muli tayong magkita.” 

Pinakawalan ni Febe ang isang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtanggi kay Brandon. Huli na nang ma-realize niya na mali ang naging desisyon niya. It changed her life. At sa loob ng siyam na taon ay iningatan niya sa kanyang puso si Brandon. 
Umaasa na lang siya na kung talagang sila ang para sa isa’t isa ay muli silang pagtatagpuin ng tadhana. At marahil may plano nga ang tadhana para sa kanya dahil muli silang nagkita ni Brandon. Subalit iba na ang sitwasyon ngayon dahil hindi lang pala ang damdamin niya ang nag-iba kundi maging ang kay Brandon din. Hindi na siya mahal ng binata.

 

 
........................................................................................................................
   

Valencia Series 4: Cedric 
By Aya Myers
 

"I don't know what it is you do to make me smile, I don't know what it is you do to make me happy, I don't know what it is that you do to make me feel warm inside, but all I know is that I love you." 

Sina Katrina at Cedrick ay parehong nakatakdang ikasal sa iba. Si Katrina ay nakatali sa isang arranged marriage habang si Cedrick ay magpapakasal bilang pagtupad sa pangako.

Subalit naglaro ang tadhana at ilang beses na pinagtagpo ang mga landas nila, tila ba sadyang pinaglalapit sila. At doon sa isang isla, umusbong ang pag-ibig sa pagitan nina Katrina at Cedrick. Pilit nila iyong sinikil at pinaglabanan. Subalit nanaig ang kapangyarihan ng pag-ibig—nag-uumapaw iyon, nagnanais na makawala. Hanggang sa hilingin ni Katrina ang isang bagay: ang angkinin siya ni Cedrick bago sila tuluyang matali sa iba.

 

 
........................................................................................................................
   

Valencia Broods Series 5: Charlie
By Aya Myers
 

“Kapag natapos na ang magpakailanman, hihiling ako sa Kanya ng panibagong mga bukas para patuloy kang mahalin.” 

Isang dentista si Guinevere. Nang maimbitahan siya na sumama sa medical mission ng Valencia Foundation ay agad siyang pumayag. 
May hidden agenda siya sa pag-volunteer—at iyon ay ang makilala ang kanyang hinahangaan na si Charlie Valencia. Hindi naman siya nabigo. 
At mukhang kakampi pa niya si Kupido dahil tinamaan sa kanya ang binata.
Isang whirlwind romance ang namagitan sa kanila.
Subalit ayaw umasa ni Guinevere na sa happily ever after matatapos ang kuwento nila. Sa oras na mabunyag ang sekreto niyang iniingatan, tiyak na iiwan siya ni Charlie.

 

 
........................................................................................................................
   

Valencia Broods Series 1: Dylan
By Aya Myers


"Habang-buhay kong ipagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko." 

Binigyan lamang si Lorraine ng isang buwang palugit ng kanyang ama para maghanap ng boyfriend, kung hindi ay ipagkakasundo diumano siya sa isang lalaki na ni hindi niya kilala. Stress is a killer. Pero saan siya hahanap ng nobyo sa loob ng isang buwan?

Until one day, may lalaking kumuha ng atensiyon ni Lorraine. He was tall, dark, and very much handsome! And, oh, boy, he was hot! For the first time, gumana nang matindi ang imahinasyon niya patungkol sa mga anak ni Adan. She pictured him topless in her mind. Ikinompara agad niya ang lalaki sa mga Greek god statue.

Marahil ay gusto rin siyang paglaruan ni Kupido dahil muling nagsalubong ang mga landas nila ng lalaki na ang pangalan pala ay Dylan Valencia. Ito na kaya ang sagot sa problema niya?
Puwede… anang puso niya.

 

 
........................................................................................................................
   

Boris Javier (Forever And Always)
By: Doreen Gabriel
(Reader’s choice)


“I love you. Sinasabi ko ito sa `yo hindi dahil umaasa akong pareho tayo ng nararamdaman, kundi dahil `yon ang totoo, mahal kita.” 

A strange turn of fate brought them together…
Nailigtas ni Ayesha ang buhay ng casino owner na si Boris Javier. At bilang pagtanaw ng utang-na-loob, tutulungan siya ni Boris na maipaopera ang kanyang mga mata na nagkaroon ng diperensiya sa isang aksidente. Ang kaso, medyo may-kasungitan ang lalaki, mailap at parang galit sa mundo. Kaipala ay brokenhearted si Boris. Isang gabi ay ito naman ang nagligtas sa kanya sa isang tiyak na kapahamakan. Mabait naman pala si Boris. At nagsimulang mahulog ang damdamin ni Ayesha sa lalaki.

…but the odds were against them.

Hindi miminsang nahiling ni Boris na sana ay kayang hugasan ng ulan ang batik sa kanyang pagkatao upang maging karapat-dapat siya para sa babaeng minamahal. Ngunit nang makilala niya si Ayesha ay na-realize ni Boris na hindi niya kailangan ng ulan. Ang kailangan lang niya ay isang taong tatanggap sa kanya sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan. Subalit kung kailan handa na siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay ay saka niya natuklasan ang isang malaking balakid sa kanilang relasyon.

 
........................................................................................................................
   

The French Knight’s Kiss 
By: Venus Franz
(Readers’ Choice)“Alam mo bang naging corny ako mula nang makilala kita? Pero hindi ako umaangal.
In fact, I like this feeling. I liked being crazy and corny like this `cause it’s all because of you.”
 

Isang probinsiyana si Francey na pinalad makakilala ng isang green-eyed na malaprinsipe at mala-Adonis na tulad ni Rock Chevalier. Unang pagkikita pa lamang nila ay mabait na ang binata sa kanya. Naging malapit sila sa isa’t isa hanggang sa isang araw ay magtapat ang binata na may nararamdaman itong espesyal sa kanya.

Dahil kay Rock, naranasan ni Francey ang tamis ng unang pag-ibig. Ngunit dahil din kay Rock at sa taong batid ni Francey na kailanman ay hindi kayang talikuran ng binata para lamang sa kanya, naranasan niya ang pait na dulot ng pag-ibig.

Maraming taon ang lumipas bago muling nagkita sina Francey at Rock. Upang mapagtakpan ni Francey ang pait na dulot ng kahapong nagpahiwalay sa kanilang dalawa ay nagpanggap siyang ibang tao sa paningin ng binata.

Subalit hindi ganoon kadaling papaniwalain si Rock. Upang makasiguro ang binata na siya o hindi nga siya ang babaeng matagal na raw nitong hinahanap ay ipinadukot siya ng binata at dinala sa isang isla kung saan isang linggo silang mananatili. Mapaninindigan kaya ni Francey ang pagpapanggap gayong lihim na nalulusaw ang nagmamatigas niyang puso sa isang tingin at ngiti lamang ng binata?

 
........................................................................................................................
   

 

 

A Girl Named Li-anne 
By Angel Bautista
(Readers’ Choice) 


“Wala akong pera o pamilya na puwedeng i-give up para sa iyo. But you can have my life.” 

Sa pelikula lang nakikita ni Li-anne ang pagtrato sa mayayaman ngunit naintindihan niya na ganoon din pala ang trato sa rich and powerful sa totoong buhay nang makilala niya si Antonio “Tan” Tañada III, ang batang-batang CEO ng Tañada Group Of Companies.
“Let me buy you clothes,” galanteng alok ni Antonio.
“Huling nag-work sa akin ang shopping-cum-transformation scene sa classic na movie ni Julia Roberts, iyong Pretty Woman. At kung tama ang pagkakaalala ko, prostitute ang role niya roon. Napapangiwi ako kapag napapanood ko uli ang ganoong eksena sa mga drama sa TV. And no, you are not turning me into that kind of heroine. Kung kailangan kong magbago para lang makibagay sa mundo mo, kung gaano man iyon ka-temporary, ang gusto ko lang sana ay gawin ko iyon sa sarili kong style.”

Ano ba naman ang malay niya na ang mismong uri ng mundong mayroon ito ang mismong pupuwersa sa kanya upang magbago?

 
........................................................................................................................
   

The Fairest One Of All 
By Belle Feliz
(Readers’ Choice)


“You love me and that’s all I want from you now. Love me forever, that’s all you have to do to make me the happiest woman alive.” 

Tulad ng kuwento ni Snow White ang naging buhay ni Jay Ann. She had an evil queen mother, a huntsman, seven giants who took good care of her and a handsome prince.
Ang ipinagkaiba nga lang nila ni Snow White ay ang kanilang balat. May-kaitiman si Jay Ann kaya pinandidirihan at tinawag siyang pangit ng kanyang ina. Everyone thinks that her mother was the fairest one of all. At upang mawala si Jay Ann, na itinuturing ng ina na isang pagkakamali ay ipinatapon siya nito sa isang huntsman—si Daddy William na may pitong anak na lalaki. At isa sa mga lalaking iyon ay si Zane, ang bunso at best friend ni Jay Ann—si Happy sa kanyang seven handsome giants. At siyempre, ang kanyang Prince Charming—si Henry, na ayon sa mga tsismis sa university nila ay isang totoong prinsipe. 
Pero hindi naging “happy ever after” ang ending ng kuwento ni Jay Ann nang maging boyfriend niya si Henry dahil nagkasira naman sila ni Zane. Nagulat kasi siya nang aminin ni Zane na mahal siya nito.
Naguluhan si Jay Ann kaya pinili niya si Prince Charming kaysa kay Happy. Pero bakit tila may kulang sa kanya? Bakit tila mas hinahanap ng kanyang puso si Zane kaysa sa kanyang Prince Charming na kayang ibigay ang lahat sa kanya?


 

 
........................................................................................................................
   

Valencia Broods Series 6: Roel
By Aya Myers 


“Oh, we’re a perfect pair. Kung parehong kaliwa ang mga paa mo, parehong kanan naman sa akin.” 

Unang nagtagpo ang mga landas nina Raven at Roel sa isang summer youth camp sa Wyoming. There, they spent a brief but passionate encounter. Maayos naman ang naging paghihiwalay nila. Subalit naglaro ang tadhana—dahil pagkaraan ng labing-isang taon ay muling nagtagpo ang mga landas nila.
Si Roel ay agad nakilala si Raven. Habang si Raven ay hindi maalala si Roel.
A car accident made her forget him. 
But just like before, hinarap nila ang atraksiyong namamagitan sa kanila. 
Kung kailan akala ni Raven ay perpekto na ang lahat, saka naman nasaksihan mismo ng mga mata niya ang kataksilan ni Roel. He was naked in bed… with another woman!

 
........................................................................................................................
   

The Maestro 
By Victoria Amor 


Isusuko lang niya ang huling pintig sa puso niya kapag pinayagan na siyang mang-iwan ng babaeng buhay at lakas ng puso niya… 

Simple ang pamumuhay ni Crissa sa isang malayong barangay sa Legaspi City kasama ang ama niya at mababait nilang kapitbahay. Kontento at masaya siya sa buhay na malayo sa siyudad. Ang lugar nila ang itinuturing niyang tahanan kung saan malaya siyang nakakagala at sumusubok ng kung ano-anong mga bagong laro na madalas ay nagdadala sa kanya sa kapahamakan noong bata pa siya—na hindi naman natutuloy dahil may laging nagliligtas sa kanya.
Hindi niya akalain na pagtuntong niya ng disiotso ay unti-unting guguluhin ng mga weird na panaginip at kakaibang kakayahan ang tahimik niyang mundo. Sa mga panahong naguguluhan siya ay iisang tao lang ang tinatakbuhan niya—si Zefro, ang magsasakang itinuturing niyang Maestro na nakatira sa gitna ng gubat. Naiintindihan siya nito at hindi itinuturing na weirdo. Sa lahat ng pagkakataon ay bukas sa kanya ang kubo nitong inilalayo nito sa lahat. Napalapit siya nang husto kay Zefro at ang lalaki ang sinandalan niya sa mga pagkakataong natatakot siya at hindi na maintindihan ang mga nangyayari sa kanya.
Buong-buo ang tiwala ni Crissa kay Zefro na hindi man lang sumagi sa isip niya na ito mismo ang susi para malaman ang malaking lihim tungkol sa kanyang pagkatao.
Paano niya tatanggapin na ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking napamahal nang husto sa kanya ay hindi pala totoong tapat at mapagkakatiwalaan?

 
........................................................................................................................
   

Valencia Broods Series 3: Vicente 
By Aya Myers 


“Masyado kasing perpekto ang hulma ng kamay mo sa kamay ko. I thought it was a part of me.” 

Vicente Valencia, the singer, needed a bodyguard! Dahil nasa ganoong linya ng trabaho si Marissa, tinanggap niya ang hamon. Ngunit hindi iyon magiging madali para sa kanya dahil hindi dapat malaman ng singer na may bodyguard ito. Ang pamilya ni Vicente ang nagdesisyon na kailangan ng binata ng bodyguard. 

Kaya nag-apply na lang si Marissa na maging personal assistant ni Vicente. Ngunit ayaw raw ng singer ng babaeng PA, simply because his past assistants ended up falling in love with him. Kaya ipinangalandakan ni Marissa sa binata na hinding-hindi siya mai-in love dito kahit isama pa iyon sa kontrata niya sa trabaho. Natanggap naman siya bilang PA ni Vicente.

Pero may problema. Sa pagsama-sama ni Marissa kay Vicente at sa lihim na pagiging bodyguard niya rito, natanto niya na hindi pala niya kayang panghawakan ang mga salitang binitawan sa binata. She fell in love with him.

Paano kapag natuklasan ni Vicente ang damdamin niya? At mapapatawad ba siya ng binata kapag natuklasan nito ang tunay niyang pagkatao?

 
    Back To Home  

 
 
 
 
new_signup1