BBCG00006 - The Billionaire Boys Club 6: Lantis Nakago

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-14 14:05:28

BBCG00006 - The Billionaire Boys Club 6: Lantis Nakago

“Kung sakaling may hahadlang sa pag-iibigan natin, hindi ako mangingiming makipagbasag-ulo. I love you and I’ll fight for it. Anytime, anywhere.”

 Heartbroken si Rinoa. Ine-expect kasi niyang magpo-propose na ng kasal ang boyfriend niyang si Henry. May nakita kasi siyang engagement ring, at bilang girlfriend, inakala niyang para iyon sa kanya.
Pero para sa ibang babae pala ang singsing. Tinangka niyang gumanti. Balak niyang i-ransack ang hotel room ng two-timer na boyfriend. Pero nagkamali siya ng napasok na kuwarto. Kuwarto pala iyon ni Lantis Nakago, isa sa mga miyembro ng Billionaire Boys Club.
Pagkakita niya sa lalaki, nakalimutan niya ang orihinal na pakay. Nakakapanginig-tuhod kasi ang ka-cute-an ni Papa Lantis. Ano kaya kung ito na lang ang gawin niyang bagong papa?

social media

Categories