BSSG00001 - Barberia De Santa Lucia Series 1 : Binibining Barbero

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-17 14:27:51

BSSG00001 - Barberia De Santa Lucia Series 1 : Binibining Barbero


“Don’t hate me too much, Elena. It won’t do you any good. Because you’re gonna be mine, and there’s absolutely nothing you can do about it.”Bata pa lang si Elena ay hindi na siya natutuwa kay Lucio. Salbaheng bata ito at minsan na niyang nahuli na may ginagawang milagro sa kuwarto. Apo si Lucio ng isa sa mga best friend ng lolo niya.

Sa paglipas ng mga taon, halos nakalimutan na ni Elena si Lucio dahil sa Amerika ito nanatili. Hindi siya masyadong interesado sa lalaki kahit pa nga madalas itong ikuwento ng lolo nito—na heartbroken daw si Lucio sa Amerika.

Hindi inaasahan ni Elena ang muling pagkikita nila ni Lucio sa Santa Lucia—muntik na siyang masagasaan nito. At lalong hindi niya inasahan na ang unang magiging reaksiyon ay ang magpa-cute sa lalaki. Ang kaso, wa epek iyon kay Lucio.

Habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang insecurities ni Elena dahil paano nga magkakagusto ang isang lalaking kasingguwapo at kasingyaman ni Lucio sa isang barberong babaeng mukhang champoy na tulad niya?

social media

Categories