BSSG00003 - Barberia De Santa Lucia Series 3 : Kasal - Kasalan

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-17 14:51:44

BSSG00003 - Barberia De Santa Lucia Series 3 : Kasal - Kasalan


“Kahit sa buwan ka magpunta, sasama ako. Hindi mo ako puwedeng iwan.”Naitanong ni Maria sa sarili kung paano nga ba magpapansin sa isang lalaki. At isa pang malaking tanong sa kanya ay kung paano bumasa ng emosyon ng lalaki.

Mula sa isang mainit na gabi, naging parang isang kaibigan na lang kasi ang pagtingin sa kanya ng lalaking itinatangi. At kailangang pansinin siya nito sa ibang lebel. Gustong mabasa ni Maria ang tumatakbo sa isip ng lalaki para malaman kung bakit sila nagkaganoon. Gusto niyang maulit ang mainit na gabing pinagsaluhan nila. Dahil in love na siya sa lalaki. Paanong hindi? Maalalahanin, matalino, mayaman at guwapo si Saturnino—ang kanyang asawa.
 

social media

Categories