BSSG00006 - Barberia De Santa Lucia Series 6: Hey, Jealousy!

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-20 14:48:59

BSSG00006 - Barberia De Santa Lucia Series 6: Hey, Jealousy!


“I love you so much that I wouldn’t be able to function right without you. And I plan to function well for the rest of my life, so get ready, `cause I’m always gonna be here even if you try to push me away.”

 It seemed like a mysterious paid escort was Merryweather’s only chance to avoid dating a man who looked like a frog. Ang misteryosong lalaki ay si Ernestino. Isa itong estranghero sa kanya, maangas para sa isang mamahaling gigolo. Gayunman, wala siyang masabi sa kilig factor na ayaw man niyang aminin ay hatid nito sa kanya, pati sa kanyang mga pinsan at tiyahin.

Sa loob lang ng ilang araw ay nagawa ni Ernestino na pagbali-baligtarin ang mundo niya. Pero paano kung malaman niyang hindi naman pala ito negosyante ng aliw kundi isang sikat na artist sa larangan ng photography?

Biglang nalito si Merryweather, lalo at mula sa ilang taong pananahimik ay muling nagbalik si Muggy, ang lalaking muntik na niyang pakasalan ilang taon na ang nakalilipas…
 

social media

Categories