CHAG00005 - Charade Series 5 : Hero of My Heart

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-10 16:21:12

CHAG00005 - Charade Series 5 : Hero of My Heart


“I’ve never realized how much I can give, how I can be so selfless. Until now, I still want you for myself, but I wouldn’t take you. That’s how much I love you.”Patay na patay si Olive sa DJ na si Johnny Suave. Hindi kompleto ang araw niya kung hindi naririnig ang boses ng lalaki. Kaya naman sumali siya sa pa-contest para manalo ng invitation sa party na sponsored ng radio station na pinagtatrabahuhan nito, wishing that she could finally see him.
Nanalo naman si Olive sa pa-contest. Unluckily, hindi niya na-meet si Johnny kundi isang lalaking nagngangalang “George” na napagkamalan niyang si Johnny Suave.
Okay lang sana iyon dahil guwapo naman si George. Pero nang malaman ni Olive na ito ang George na nagpahintay sa kanya nang twenty minutes sa telepono nang tumawag siya ay kumulo ang dugo niya.
Worse, ipinakilala pa siya ng lalaki na fiancée sa ex-girlfriend nito.
Pero nang manganib ang buhay ni Olive, bakit parang feeling niya, secured siya sa piling ni George?
 

social media

Categories