CPG00004 - Capogian Grande Series 4: Clint's Unstoppable Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-14 14:47:18

CPG00004 - Capogian Grande Series 4: Clint's Unstoppable Love


“I don’t just like you. I love you… `Yong mumunti kong crush sa `yo noon, naging isa nang matinding addiction.”

 I crush you. Will you date me? Iyon ang nakalagay sa banner na ginawa ni Zarin. Magtatapat kasi siya ng nararamdaman sa taong gusto niya, ang binatang mayor ng isang siyudad sa Capogian Grande. Ang problema, bago pa makapagtapat, hinarang siya ni Clint, ang lalaking ipinipilit sa buong probinsiya na ito talaga ang gusto niya.

“I’m really sorry but I can’t be yours,” deklara ni Clint.

Nagimbal naman si Zarin. Bakit inaangkin ng lalaki ang banner na para sana sa lalaking gusto niya? Ang siste, sinalo pala ni Clint ang mga titig niya para kay Mayor Tuazon at inakalang may gusto siya rito. Assuming pala ang abnormal na lalaki.

“Someday, aaminin mo rin na ako talaga ang gusto mo,” sabi pa ni Clint pagkatapos itanggi ni Zarin na para dito ang pagtatapat niya ng damdamin.

Pagkatapos mapahiya ni Clint sa pag-a-assume na ito raw ang gusto niya ay palagi na siyang kinukulit ng lalaki na amining ito talaga ang gusto niya at hindi si Mayor Tuazon.

At tulad nga ng sinabi ni Clint, biglang lumiko ang puso ni Zarin papunta kay Clint.

Hala! Ano’ng nangyari?
 

social media

Categories