DIR00002 - Dirt Riders Club Series 2 - Aven Grajeda - Destiny's Wheelie

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-09-07 10:47:07

DIR00002 - Dirt Riders Club Series 2 - Aven Grajeda - Destiny's Wheelie


I learned how to love a man who can't love me back.

 Aven Grajeda was an epitome of a good son, the reason why he did not hesitate to follow his mother's dying wish - him entering the seminary. Then his regency came. Nagkaroon siya ng panahon para sa sarili habang hindi pa nakakapagdesisyon kung itutuloy pa ba ang pagpapari o hindi na. At dahil likas na masunurin sa mga magulang, hindi rin nakatanggi si Aven sa pakiusap ng kanyang daddy na samahan ang isang sosyalerang spoiled brat na anak ng kaibigan nito - si Skyler.

Sa tingin ni Aven, si Sklyer ang babaeng susubok sa haba ng pasensiya niya dahil sagad yata sa buto ang kaartehan nito sa katawan. Pasalamat na lang ang babae dahil nasa dugo niya ang pagiging maunawain. Wala naman sanang problema, kaya lang habang unti-unti niyang nakikilala si Skyler ay nakikita rin niya ang mgaganda nitong katangian.

Biglang nagulo ang tahimik na mundo ni Aven, lalo na nang magtapat si Skyler na may gusto ito sa kanya. Malaki ang kanyang problema dahil gusto rin niya ang babae. Alin ang dapat niyang piliin, ang tawag ng puso o ang tawag ng pagpapari?
 

social media

Categories