PHRGR00079 - Something Splendid

price
PHP 89.00
Author(s)
2017-05-25 16:48:22

PHRGR00079 - Something Splendid

 

“Mas gugustuhin ko pang mamatay kahit pa sa mga kamay mo, huwag ka lang masaktan.”

 

Nasaktan. Dinurog ang puso. Daig pa ang nasunugan ng kaluluwa. Ganoon katindi ang sakit na naramdaman ni Raquel nang matuklasan na may kinalaman si Zack sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Zack na minahal niya at ngayon ay kinamumuhian.

Now, she was ready to exact her revenge. At nakaisip siya ng paraan kung paano ito-torture si Zack.

Para maisagawa ang plano, kinailangan niyang patayin ang katauhan bilang si Raquel Lustado sa paningin ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kaya siya na ngayon si “Lilyah.” Nakapasok siya sa Auvterra bilang isang Viacrus. At mas natuwa siya na nang dahil sa pagpapakitang-gilas ay binigyan siya ng pagkakataong mag-training para maging Vuldograd, ang grupong pinamumunuan ni Zack.

Gagamitin niya ang pagkakataong iyon para maisakatuparan ang paghihiganti. But when she saw Zack, her heart jumped frantically. Hindi pa rin pala namamatay ang matinding pagmamahal niya para sa lalaki.

 

social media

Categories