PHRGR00085 - Ssica, The Pathfinder

price
PHP 139.00
Author(s)
2017-05-24 16:41:22

PHRGR00085 - Ssica, The Pathfinder

“If you ever find at least one good memory that we had, iyon na lang sana ang alalahanin mo.”

 

Unang kita pa lang ni Amos kay Ssica ay minahal na niya ito. Kaya ginawa niya ang lahat para tulungan ang babae. He went out of his way to help her seek justice for her husband’s death. Kinalimutan niya ang sarili para kay Ssica kahit pa nangangailangan din siya ng tulong, lalo pa’t wala siyang maalalang kahit ano tungkol sa sarili.

But just when she was starting to fall in love with him, destiny played again a dirty trick on him. Bumalik na ang mga alaala ni Amos. At natuklasang siya pala ang dahilan kaya namatay ang asawa ni Ssica.

Iyon na yata ang parusa niya sa napakalaking krimeng nagawa—ang mahalin ang mismong babaeng nawalan ng asawa nang dahil sa kanya.

At hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ni Ssica…

social media

Categories