PHRGR00087 - The Last Warriors 10: Shreya, The Queen Of Strathmore

price
PHP 179.00
Author(s)
2017-07-20 13:59:19

PHRGR00087 - The Last Warriors 10: Shreya, The Queen Of Strathmore


“It’s not black magic. It’s called falling in love. Plain and simple.”Bilang hari ng Strathmore ay napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Ford, lalo pa’t nagkasunod-sunod ang mga problema ng bansa. Nagkaroon ng rebelyon ang mga mamamayan at nahati ang Strathmore sa apat na kaharian. In order to unify the four kingdoms, Ford had to marry a woman with a pure Strathmorian blood—si Prinsesa Arabella. Iyon naman sana ang plano niya. Hanggang sa isang araw, ginulo ng isang babaeng nagngangalang Sunny ang buhay niya sa bigla na lang nitong pagsulpot sa Strathmore.

May mga alaalang ibinabalik sa kanya si Sunny, mga alaalang nagpapatunay na minsan na silang nagkakilala at nagmahalan.

At ang minsan na iyon ay naulit.

Because they found themselves in love with each other again.

Bigla, naipit si Ford sa dalawang malaking batong nag-uumpugan. Sunny could not be his queen. Wala itong dugong Strathmorian. Isang malaking outcast ang turing dito ng mga mamamayan ng Strathmore.

He had to choose: Love or his country?

Pero alinman ang piliin niya, siguradong napakalaki pa rin ng mawawala sa kanya…
 

social media

Categories