PHRGR064 - Vampire's Vows Series 5: Garett And Sarah (She Will Be Loved)

price
PHP 85.00
Author(s)
Spring Mendez

PHRGR064 - Vampire's Vows Series 5: Garett And Sarah (She Will Be Loved)

All she had to do was call his name. It didn’t matter if it was a whisper. He will hear. He will listen. He will be there.

Garett was tasked to convince Sarah, the only huntress alive, to join his team. 
Ang problema ay may pusong-bato si Sarah. Nang magsabog ang kalangitan ng simpatya at kabutihan sa mga mortal, sa malas ay mistulang nakapayong ang dalaga habang nakakapote pa. 
Sa malas din ay kay Sarah pa tinamaan si Garett ng pag-ibig sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, kaya nagpatong-patong ang kanyang mga problema. 
Kung ang misyon ni Garett ay hikayatin si Sarah na umanib sa kanyang pangkat, ang dalaga naman ay itinalaga upang pumaslang ng mga bampirang tulad niya. May pag-asa pa kayang mapaamo niya si Sarah upang hindi siya mauwi sa pusong-sawi? Can he make her fall in love with him instead of her killing him?

social media

Categories