KRN 13: Romano

price
PHP 45.00
Author(s)
Martha Cecilia

KRN 13: Romano

“… I have a better idea, sweetheart,” ani Romano sa nanunudyong mga mata sa masungit na estranghera. “Ditch your lover and take up with me instead…”
Sa ikalawang araw matapos gawing pormal ni Derick ang engagement nila’y natuklasan ni Bobbie ang kataksilan nito. At sa mismong araw din na iyon, she met the most irritating but exceedingly handsome man. Pero wala siyang intensiyong makipagkilala dito. Hindi niya type ang mga lalaking nagtataglay ng lahat ng R. Romano. Rugged. Rough. Rude. Rich. In that order. Oh, well, may isang R na gusto niya. Romantic. At hindi si Romano iyon who was so brutal in telling her na iisa lang ang gusto sa kanya – bed partner.

social media

Categories