MLB00221 - My Lovely Bride - Edda & Alex

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-14 10:49:47

MLB00221 - My Lovely Bride - Edda & Alex

“I vow to always listen to you even if you don’t make sense… And I promise to love you even when you try to make me unlove you.”
 

 


Alam ni Edda na gustong-gusto na ni Alex na magpakasal sila. After all, they had been together for almost three years. Kilalang-kilala na ng pamilya ni Edda ang lalaki at kilalang-kilala na rin naman siya ng pamilya nito. Pero wala pa sa isip ni Edda ang pagpapakasal. Marami pa siyang gustong gawin. Higit sa lahat, marami pa rin siyang responsibilidad sa pamilya na kailangang harapin.
Pero nang malaman ni Edda na umaaligid na naman kay Alex ang ex-girlfriend nito na alam niyang minsang minahal nang husto ng lalaki, nataranta siya at napa-“oo” bigla sa marriage proposal ng boyfriend, although she wasn’t ready to marry him yet. 
Kaya lang, paano naman sasabihin ni Edda sa kanyang excited groom-to-be na huwag na muna silang magpakasal kung ganoong panay ang eksena ng ex-girlfriend nito? Mas ayaw naman niyang mawala sa kanya si Alex, lalo pa’t alam naman niyang rebound relationship lang siya nito…

social media

Categories