MMD 3: Mr. Irresistible

price
PHP 45.00
Author(s)
2016-11-23 13:51:20

MMD 3: Mr. Irresistible

“That marriage still gives me the privilege to call you my own.”

“Have dinner with me, Alison, at bayad na sa utang niya sa akin si Trixie.”

Hindi makapaniwala si Alison na isang dinner date lang ang hinihingi ni Bradley na kabayaran sa halos isang milyong pisong utang ng kapatid niya. Kusang-loob siyang pumayag pero hindi niya akalaing ang dinner date na iyon ay mauuwi sa pagbibigay niya ng sarili kay Bradley.

Kinamuhian niya si Bradley dahil doon. Alam niyang may galit ito sa kanyang pamilya noon pa mang mga bata  sila. Naniniwala siyang ginamit silang magkapatid—to settle an old score… ngayong mahirap na sila at si Bradley naman ang nakaaangat sa buhay.

Pero pulos kabaitan at pagmamahal ang iginaganti ni Bradley sa katarayan at pagkamuhi niya. Magagawa kaya ni Bradley na alisin ang galit sa puso niya?

 

social media

Categories