MMDG00010 - Man Of My Dreams Series 10 : The Tamed Lion

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-17 14:10:57

MMDG00010 - Man Of My Dreams Series 10 : The Tamed Lion


“Kahit na playboy ka pa noon, minahal na kita. Ngayon pa kayang pinatunayan mo sa aking marunong ka nang magmahal?”

 Seven years ago, Reine was an ugly duckling at ignorante para sa kanyang stepsister. Pero ang hindi niya makayanan ay ang insultuhin siya nito sa harap ni Lyon Monteblanco—ang playboy na boyfriend nito. Lalo pa’t mukhang isa rin si Lyon sa nang-iinsulto sa kanya.

Lumayo si Reine na baon ang hinanakit para kay Lyon, at ang pangakong balang-araw ay pamumukhaan niya ito.

Now, here she was, a totally different woman—beautiful, sophisticated and successful. Halos maglumuhod na ang mga lalaki sa kanya.

Isa na sa mga iyon si Lyon pagkatapos nilang magkita uli. Still deadly handsome as ever. Halos pagsilbihan siya nito na parang prinsesa maangkin lang siya.

Matatanggihan ba ni Reine ang mga yakap at halik ni Lyon kahit gusto niyang ibalik ang sakit ng kalooban na ibinigay nito noon sa kanya? Lalo na’t iisa ang napatunayan niya: mahal pa rin niya ang lalaki.
 

social media

Categories