PHR06235 - Sa Pahintulot ng Tadhana

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-06 11:22:20

PHR06235 - Sa Pahintulot ng Tadhana

“Akin ka na… Kapag dumating ang araw na ma-realize mong nagkamali ka pala sa pagpili sa akin at gusto mong palayain kita, mabibigo ka lang. Hinding-hindi kita pakakawalan. Habang-buhay ka nang akin.” 

 


Bata pa lang si Sunny ay mahal na niya si Julian. Pero iba ang gusto ng lalaki. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang hinalikan ni Julian—intensely and passionately. Naisip ni Sunny na finally, napansin na rin siya ni Julian. 
Just when she thought there was something special between them, isang trahedya ang nangyari at nagkahiwalay sila nang piliin ni Sunny na lumayo.
Ten years after, bumalik si Sunny. Gusto niyang mabigyan ng closure ang kung anumang mayroon sa kanila ni Julian noon, so she could move on to a new chapter in her life. Pero nang magkaharap uli sila, alam ni Sunny na mahihirapan siya sa gagawin. Lalo pa at mukhang masaya si Julian na makita siya.
Gusto ni Julian na dugtungan ang nakaraan nila. Pero paano iyon gagawin ni Sunny kung engaged na siya sa ibang lalaki?

social media

Categories