PHR06241 - No Prince Charming

price
PHP 85.00
Author(s)
2017-07-06 16:46:53

PHR06241 - No Prince Charming

“Kung gusto mo akong paalisin sa tabi mo, kailangan mo munang makawala sa yakap ko.”

 For Nadia, her job is her world. Dito niya napapatunayan na kaya niyang mabuhay nang walang lalaki at hindi siya damsel in distress. She definitely doesn’t need a Prince Charming.
Pero nabulabog ang organisado niyang mundo nang kailangan niyang maging instructor para sa susunod na tagapagmana ng Deogracias Furniture—si Jameson Deogracias. Na kay Jameson na ang lahat ng hindi magandang katangian ng mga lalaking iniiwasan niya: immature, iresponsable, at parang hindi seseryosuhin ang negosyo ng pamilya. At higit sa lahat, wala itong ginawa kundi ang akitin siya. At kung puwede mang pumasa si Jameson bilang Prince Charming dahil sa nag-uumapaw na charm, hindi niya ito gugustuhin kahit bayaran siya ng ilang milyon.
Pero walang choice si Nadia kundi ang pakisamahan si Jameson. Dito nakasalalay ang promotion niya. Pero ano’ng gagawin niya kung itinodo na ng lalaki to the nth power ang pang-aakit sa kanya? Payag na yata siyang mahulog kay Jameson kahit alam niyang iiwan din siya nito sa huli…

social media

Categories