PHR06249 - The Former Playboy

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-13 10:59:27

PHR06249 - The Former Playboy


“Alam mo bang accident prone ang ngiti mo? Kaya `wag kang masyadong palangiti sa iba. Dapat ako lang ang madapa sa puso mo.”
 


Walang kamalay-malay si Shane na habang busy siya sa pag-a-apply ng lipstick at nakikisalamin sa bintana ng isang kotse ay pinapanood pala siya ng sakay niyon. Hanggang sa bumukas ang bintana.
“It’s been a while, Shane.” 
Sandali siyang natulala sa guwapong lalaking bumati sa kanya—hanggang sa ma-realize niya kung sino ito: si Dandrick Aldeguer, ang lalaking dumurog sa kanyang puso three years ago. 
Mabilis na nag-walk out si Shane para layasan ang reminder ng nakaraan na ayaw na niyang maalala. Nagkataon lang naman ang pagkikita nila—o nagkataon nga lang ba?
Bigla-bigla kasing sumusulpot na lang ang lalaki kahit saan siya magpunta, gustong magpaliwanag at nanghihingi ng second chance.
But he was three years too late.
Their love wasn’t meant to be. Kaya bakit parang gustong maki-throwback ng kanyang puso?
 

social media

Categories