PHR06252 - Kung Mawawala Ka

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-14 14:34:39

PHR06252 - Kung Mawawala Ka


“Not having you in my life is the worst punishment I can imagine enduring…”

 Sinungitan si Cheyenne ni Stephan sa first meeting nila. Sa second meeting nila, nanganib na nga siyang mawalan ng raket dahil sa lalaki, nanakawan pa siya nito ng halik. Kaya masisisi ba siya kung gusto niya itong isumpa?

Pero si Stephan ang makakasama niya sa isang project at para sa ekonomiya ay kailangan niyang tiisin ang topak nito. Slowly but surely, nagsimulang magbago ang impresyon ni Cheyenne sa lalaki. Mula sa pagiging villain ay naging hero material ito, pagkatapos ay pinag-ambisyunan na niyang gawing boyfriend material. At mukhang may pag-asa. Kung umasta kasi si Stephan ay parang girlfriend material ang tingin sa kanya.

Umasa si Cheyenne, nag-ilusyon. Naniniwala siyang puwedeng maging sila ni Stephan. Mali pala siya. Maling-mali.
 

social media

Categories