PHR06255 - Mahal Kita Noon, Mas Mahal Kita Ngayon

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-07-14 14:42:23

PHR06255 - Mahal Kita Noon, Mas Mahal Kita Ngayon

Ganoon pala ang pakiramdam ng isang halik. Hindi mo na kailangan ng kung anong libro o kahit Google para malaman kung paano iyon nangyayari.
 


Gracia was prim and proper while Juan Karlos was a notorious badass. Magkaibang-magkaiba ang mga mundong ginagalawan nila. Pero nang maging boyfriend ni Gracia si Juan Karlos, hindi niya inakala na pwede pala siyang makaramdam ng ganoong katinding saya. Kaya kahit tutol ang mga magulang dahil sa masamang reputasyon ni Juan Karlos ay sumugal pa rin siya.

Mahal na mahal ni Gracia ang lalaki at mas gugustuhin pa niyang mahirapan at mapagod sa pagtatago ng relasyon nila kaysa mapahiwalay rito.

Pero may nagawa si Gracia na naging dahilan ng paglayo ni Juan Karlos sa kanya…

social media

Categories