PHR06256 - My Enemy, Demsey

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-20 14:02:41

PHR06256 - My Enemy, Demsey


“Are you sure you love me, sweetie? May pag-asa ka pang mag-back out at manatiling kaaway ko.”Hindi matanggap ni Lorilane na ipinagkasundo siya ng taong umampon sa kanya sa apo ng bago nitong asawa. At lalong wala siyang balak pumayag sa plano nito dahil ang apong ipapakasal sa kanya ay walang iba kundi si Demsey Javiengca—ang lalaking may malaking atraso sa totoong pamilya niya.

Iyon nga ang dahilan kung bakit pinili ni Lorilane na maging isang journalist. Gusto niyang pagbayarin si Demsey. May bomba siyang pasasabugin para ilabas ang baho ng pamilya nito. Pero paano pa niya magagawa iyon kung sa bawat ngiti at titig pa lang ng binata ay nanghihina na ang mga tuhod niya?
 

social media

Categories