PHR06269 - Dazzling Confessions

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-08-29 10:46:39

PHR06269 - Dazzling Confessions

Cynics beware. True love exists.Nasira ang tahimik na pamumuhay ni Ara sa malamig at madilim niyang pamamahay dahil sa pagsulpot ng isang bata sa harap niya. Pamangkin daw niya ito na imposible namang mangyari dahil nag-iisa lang siyang anak.

How dare this gremlin try to trick her.

Hah! Mapatulan nga.

Itinuro ni Ara ang katapat na bahay. "See that mansion over there? That's your father's house. Go and meet him. Good luck."

Handa na siyang ituloy ang tahimik na pamumuhay. Pero nagbalik ang gremlin and this time, kasama na ang "tatay' nito na galit na galit.

Ngayon, hindi na lang ang bata ang problema ni Ara kundi pati na rin ang "ama" nito. Idagdag pa ang pasaway niyang puso na sa unang pagkakataon ay natutong magmahal. Sabog ang pinakaiingatang niyang katahimikan sa buhay.

But it was not bad.

It was really not bat at all.

social media

Categories