PHR06271 - Run To You

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-08-29 14:03:11

PHR06271 - Run To You


“Ang akala ko nabaliw na ako, pero nagkamali ako. Puso ko pala ang nabaliw sa `yo.”

 Nang mamatay ang ama ni Glecerie ay mayroon itong napakalaking ipinamana sa kanya—utang. Kaya bilang isang responsableng anak, iisang paraan lang ang naging solusyon niya—ang tumakas.
Sa kanyang paglayo, nagtagpo ang mga landas nila ni Brad—isang modelong may tinatakbuhan din.
Pinayagan siya ng lalaking sumama, pero kailangan niyang magsilbi rito bilang personal maid.
Sa pagbubukas ni Brad ng pinto para sa kanya, hindi inaasahang pareho ring nagbukas ang kanilang mga puso para sa isa’t isa.
Paano tuluyang magtatagpo ang kanilang mga puso kung ang mga bagay na pareho nilang tinatakbuhan ay pumagitna sa kanilang dalawa?
 

social media

Categories