PHR06272 - Taming Miss Disaster’s Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-08-29 14:09:27

PHR06272 - Taming Miss Disaster’s Heart


“Sa tingin mo ba hindi ako apektado sa pagngisi-ngisi mo o sa pag-irap o tawa mo? You have no idea how my heart throbs everytime I see you...”

 Hindi nakatanggi si Trace De Marco nang ipadala ni Atty. Alejandro Banderas ang apo nito sa kanila sa Calatrava para sa isang buwang bakasyon. Trace had heard so much about Christine Joy “Nowan” Gonzales hindi pa man niya nakikita ang babae. Quarrelsome, impulsive, rough and unrefined. Kung mayroon man siyang gustong gawin kay Christine Joy, iyon ay ang putulin ang sungay nito.
Magagawa nga kayang turuan ni Trace ng leksiyon si Christine Joy kung may ilang mahahalagang bagay na nakalimutang banggitin sa kanya si Atty. Alejandro tungkol sa apo? The old man forgot to mention that Christine Joy was the eleven-year-old “crazy” little girl Trace promised to marry ten years ago. Sinadya rin ba ng matanda na huwag banggitin na kahit “crazy” pa rin ang apo, si Christine Joy naman ang klase ng babaeng papangarapin ng bawat Adan sa mundo?
 

social media

Categories