GOC00003 - 12 Gifts Of Christmas: Silver Bells For Lucibelle

price
PHP 42.00
Author(s)
Dream Grace

GOC00003 - 12 Gifts Of Christmas: Silver Bells For Lucibelle


“I promise you, until we’re both old and gray, I’d always celebrate Christmas with you.”

Namomroblema si Lucibelle kung paano makukumbinsi si Joe na sila ang para sa isa’t isa. Malayo kasi siya sa tipo nitong babae. Allergic ito sa mga modern girls na tulad niya. Moderno na ang panahon pero si Joe, kasinluma pa rin ng Silent Night ang pag-iisip. At naiinip na siya. Ang tagal nitong magtapat kaya inunahan na niya para mag-move forward na ang love story nilang ilang Pasko na ang dumaan ay nasa Chapter One pa rin hanggang ngayon.
“Mahal kita. Iniibig kita. I love you. I’m so in love with you. Ano bang lengguwahe ang gusto mong gamitin ko para maniwala kang mahal kita? Language ng mga alien, gusto mo?”
“Paano ako maniniwala sa `yo, lahat na lang ay ginagawa mong biro? Kababae mong tao pero ikaw pa ang nagtatapat sa lalaki.”
“Iniisip mo bang lahat na lang ng lalaking kakilala ko ay nagtatapat ako?”
Sa halip na sagutin siya ay bigla na lang siyang kinabig ni Joe palapit dito. Nagsalubong ang mga tingin nila. Hindi na nila kailangan pa ng mga salita dahil sapat na ang mga nabasa nila sa mga mata ng isa’t isa para magkaunawaan.
 

social media

Categories