18RG00010 - Lavern, The Iron Butterfly

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-05 13:49:01

18RG00010 - Lavern, The Iron Butterfly

“Ako ang sumira sa buhay mo, kaya hayaan mong ako rin ang bumuo n’on sa pamamagitan ng pagmamahal ko.”

 

 

Sa gabi ng debut celebration ni Lavern, siya na yata ang pinakamagandang debutante sa buong mundo. Blooming na blooming ang ganda niya at parang kumikinang ang kanyang mga mata.

Dahil iyon kay Lesmond Villareal, ang charming, dashing, and handsome man, na bukod sa escort niya ay secret boyfriend din. Wala pang nakakaalam na sinagot na niya si Lesmond bago ang kanyang debut.

Lalong naging makulay ang debut ni Lavern dahil nang gabi ring iyon ay inialay niya kay Lesmond ang sarili nang walang pagsisisi.

Pero hindi niya akalaing si Lesmond pa ang lalaking magbibigay sa kanya ng walang kapantay na sakit. Dahil nang magbunga ang minsang kapusukan nila ay saka naman ito biglang nawala…

 

social media

Categories