ABH00002 - A Beautiful Heart: Seven Stages Of Heartbreak

price
PHP 45.00
Author(s)
Maricar Dizon

ABH00002 - A Beautiful Heart: Seven Stages Of Heartbreak

“Pareho tayong mag-isip. Bagay talaga tayo.”

Katulad ng grief, may stages din daw na kailangang pagdaanan bago tuluyang maka-move on sa isang heartbreak.
Stage 1: Shock and Denial
Stage 2: Pain
Stage 3: Anger
Stage 4: Depression, Reflection, Loneliness
Stage 5: The Upward Turn
Stage 6: Reconstruction and Working Through
Stage 7: Acceptance and Hope
Kaya nang makipaghiwalay ang longtime boyfriend ni Alyssa na si Prince ay naranasan niya ang mga stages na iyan. Ang mas nakakainis pa, bago siya tuluyang maka-move on ay nagprisinta pa ang kaniyang hinayupak na ex na tulungan siya!
Tuluyan na bang makaka-move on si Alyssa sa kaniyang ex o masasaktan na naman siya sa ikalawang pagkakataon?

social media

Categories