ABH00006 - A Beautiful Heart: The One That Got Away

price
PHP 45.00
Author(s)
Maricar Dizon

ABH00006 - A Beautiful Heart: The One That Got Away

“Kung napunta siya sa iba, hindi ibig sabihin n’on na wala nang darating ulit... Huwag kang impatient. Darating din iyon. Tingnan mo nga o, dumating ako sa buhay mo.”

Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nakakapag-move on si Ivy sa pagkawala ng lalaking mahal niya—si Dwayne. Dahil sa sobrang bilib sa sarili noon ay nagawa niyang palampasin ang masayang pag-ibig na sana ay mayroon siya ngayon.
Ang pinakamasakit pa sa lahat ay fiancé na ito ng kanyang pinsan. And to make matters worse, kasali pa siya sa entourage ng kasal ng mga ito!
Pakiramdam ni Ivy ay napaka-hopeless na niya tuwing nakikitang sweet sa isa’t isa ang dalawa. Na siya dapat ang nasa katayuan ng kanyang pinsan, at hindi sana siya nagdurusa ngayon sa pag-ibig na pinakawalan.
Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman, may isang lalaki pa rin na dumating sa buhay ni Ivy para ipakita at iparamdam na hindi pa natatapos ang lahat para sa kanya. Si Clifford, isang part-time model at ang lalaking nagturo kay Ivy na tanggapin na minsan ay may mga bagay sa nakaraan na dapat nang kalimutan. That she also deserved a happy ending—iyong klase ng happy ending na hindi niya kailanman inasahang darating sa kanyang buhay.
Pero kailangan ba talaga ng bagong pag-ibig para makapag-move on? O sadyang si Clifford talaga ang kanyang “The One”?

social media

Categories