GMP00002 - A Gentleman's Promise Series 2: Falling In Love With Destiny

price
PHP 42.00
Author(s)
Viel Roberts

GMP00002 - A Gentleman's Promise Series 2: Falling In Love With Destiny


“Ang manhid mo naman. Slow ka pa. Hindi mo man lang ba napansin na gusto kita?”

Sa dami ng kasalang napuntahan ni Destiny para mag-ayos ng mga bulaklak, hindi niya masabi kung suwerte o malas na nagkrus ang mga landas nila ni Luther—ang guwapong photographer na paboritong sirain ang flower arrangements niya. Pero dahil business-minded si Destiny, tinanggap niya ang pakikipagkaibigan ng lalaki dahil makakatulong ito sa muling pag-angat ng Floral Dimensions, ang papaluging flower shop na minana niya mula sa namayapang estranged grandmother. 
Pero nakatadhana yata talaga na malasin si Destiny dahil ang purely business na relasyon nila ni Luther ay napalitan. Nai-in love na siya sa binata at hindi siya sigurado kung sa pagkakataon na iyon ay magagawa niyang umiwas sa tadhana. Dahil dalawa lang ang maaaring kahinatnan niya kung tuluyang mahuhulog kay Luther. 
Una, maaari siyang maging masaya dahil good catch si Luther. Pangalawa at mas tumpak yata ay maaari siyang masaktan. Dahil nagpaplano na pala si Luther ng sariling kasal…
 

social media

Categories