ATR00001 - Alpha Theta Rho Series 1: No Other She-Man

price
PHP 42.00
Author(s)
Jamie Black

ATR00001 - Alpha Theta Rho Series 1: No Other She-Man

“You know you really love someone when that someone has made you love the thing you hate most.”

Hindi inaasahan ni Ana na pagkalipas ng mahabang panahon ay magkikita pa silang muling childhood mortal enemy niya na si Rico. Of all places, sa unibersidad pa kung saan siya nag-aaral nagkrus ang mga landas nila. Wala na sanang pakialam ang dalaga pero nang umekstra na ang lalaki sa kanyang love life, aba, ibang usapan na iyon.
If Rico wanted war, she will go to war!
Pero hindi handa si Ana na puso niya ang maitaya…

social media

Categories