ATR00004 - Alpha Theta Rho 4: Loving The Grudge

price
PHP 39.00
Author(s)
Jamie Black

ATR00004 - Alpha Theta Rho 4: Loving The Grudge

“Walastik ka talaga. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang kryptonite ko.”

Malalim pa sa Marianas Trench ang galit ni Tasha sa mga Hapon. Biktima kasi ng World War II ang kanyang angkan. Sa sobrang pagkamuhi sa mga Hapon, maging ang nananahimik na damo ng isang Japanese mausoleum ay hindi niya pinaligtas at pinagtatapakan. Sa malas ay nahuli siya ni Aki, ang apo ng nakalibing doon. Ang akala ni Tasha ay hindi na niya makikita si Aki. Ngunit nalaman niyang ang binata at ang ultimate crush ng kanyang roommate ay iisa! Kung hindi ba naman talaga siya minamalas, tila hinawaan na rin siya ng kanyang roommate sa pagkahibang kay Aki. Kasinlalim na rin yata ng Marianas Trench… ang pag-ibig ni Tasha sa binata.

social media

Categories