ATR00005 - Alpha Theta Rho 5: Me, My Self And Peregrine

price
PHP 47.00
Author(s)
Jamie Black

ATR00005 - Alpha Theta Rho 5: Me, My Self And Peregrine

“Scientific laws suddenly make no sense when you’re with me… because you are the focal point of my world now. You are my world.”

“Wala ka talagang crush dito sa campus, Perry? Kahitisalang?” Pinaikot muna ni Perry ang kanyang eyeballs. Ilang ulit ba niyang dapat sabihin na wala nga? Dahil napipikon na siya sa mga pangungulit ng kaibigang si Mishka, buong-tapang niyang itinuro ang lalaking nakatalikod na nasa unahan nila sa pila. “Siya! Siya ang crush ko!” aniyang itinirik pa ang mga mata. Hindi niya kilala kung sino ang lalaki pero wala siyang pakialam. Kiber. Napansin ni Perry na biglang tumahimik sa loob ng cafeteria. Napalakas yata ang boses niya. Nilingon niya si Mishka. Nakanganga ang kaibigan at tila hindi makapaniwala ang paraan ng tingin sa kanya. Itinuro nito ang lalaking sinabihan niyang crush niya. Unti-unti niyang binalingan ang lalaki. Para lang mapatda. Ang lalaking itinuro niyang crush ay walang iba kundi si Timothy Gabriel Hernandez, ang campus weirdo na nagsabing mas mahal pa ang sapatos nito kaysa sa buhay niya!

social media

Categories