BPS00002 - Bachelor's Pad Series 2: The Fall Of A Womanizer (Ross Mitchell)

price
PHP 85.00
Author(s)
Maricar Dizon

BPS00002 - Bachelor's Pad Series 2: The Fall Of A Womanizer (Ross Mitchell)

“I want to love you under the moonlight. Para kapag tumingala ka sa langit at makita mo ang buwan ay ako palagi ang maaalala mo.”

Lumaki sa hirap si Bianca. Dalawa ang kanyang trabaho para lang maka-survive sila ng sakiting ina. 
Nang makilala niya si Ross Mitchell at hayagang magpakita ng interes sa kanya ang binata, nakaramdam si Bianca ng insecurity. Ross is the embodiment of an eligible bachelor—guwapo, may magandang propesyon, at mayaman. 
Just when she was about to open her heart to him, something happened to her mother. Kinailangan ni Bianca na putulin ang namumuong unawaan nila ni Ross. Lalo na at nagdesisyon siyang lumapit sa kanyang mayamang ama na may iba nang pamilya. 
Tumanggi ang ama ni Bianca na tulungan sila kaya may galit na namahay sa kanyang puso. She vowed to have her revenge. She pretended to be as his father’s mistress to ruin his reputation.
Pero muling nagsalubong ang mga landas nila ni Ross. Na-realize ni Bianca na may damdamin pa rin siya para sa binata. Determinado rin si Ross na suyuin siya. 
But how could she set her feelings free if she was all tangled up in the lies she had created?

social media

Categories