BPS00011 - Bachelor's Pad - Island Girls Tycoon : Trick Alfonso

price
PHP 89.00
Author(s)
2017-07-06 11:36:54

BPS00011 - Bachelor's Pad - Island Girls Tycoon : Trick Alfonso


"Ang spark na sinasabi nila ay hindi naman dapat nangyayari agad-agad. That sometimes, the best kind of love creeps into your heart slowly, unexpectedly and completely."Nagulat si Trick nang pagkatapos ng isang buwang pagkawala ng kanyang ama mula nang lamunin ito ng dagat, bigla itong sumulpot. Ang lalong nakapagpabigla sa kanya, may kasama ang papa niya na babaeng mas bata sa kanya nang ilang taon.

Anika looked innocently beautiful. Pero may nakita pa si Trick sa kislap ng mga mata ng dalaga-she was in love with his father!

Hindi makakapayag si Trick na sirain ng babaeng tagaisla ang relasyon ng kanyang mga magulang.

Gagawin niya ang lahat para mailayo si Anika sa papa niya. Kahit pa dumating sa puntong paiibigin niya ang isang babaeng malayong-malayo sa iisipin ng marami na tipo niyang babae...
 

social media

Categories