BPS00006 - Bachelor's Pad Series 6: Forbidden Lover (Draco Faustino)

price
PHP 119.00
Author(s)
Maricar Dizon

BPS00006 - Bachelor's Pad Series 6: Forbidden Lover (Draco Faustino)

“I don’t want to run away anymore. I want her.”

May slight case ng mysophobia si Janine. Clean-freak siya at ayaw na napapadikit sa ibang tao. Ang tingin ng mga tao sa paligid niya ay maarte lang siya at matapobre kaya ganoon siya umakto. Hanggang sa may makadiskubre na mas matindi ang kondisyon niya kaysa inakala ng lahat. And the person who discovered it happened to be Draco Faustino—ang huling taong gusto ni Janine na makaalam ng kanyang sekreto, and who also happened to be her stepbrother.
Teenagers pa lamang ay may tensiyon na sa pagitan nina Janine at Draco kaya hanggang maaari ay iniiwasan ni Janine ang binata. Matindi rin ang pag-iwas nito sa kanya. Kaya nagulat siya nang isang araw ay bigyan siya ni Draco ng proposisyon—tutulungan siya nito para mawala ang mysophobia niya. 
“I’ll get close to you until you get used to it… Hanggang sa imbes na umiwas ka ay hahanap-hanapin mo pa ang haplos ko, until you crave to touch me in return.”
Natagpuan ni Janine ang sariling pumapayag. Because deep inside her, she wanted to get close to him. Kahit ang kapalit pa niyon ay ang pagkabuhay ng damdaming pinili niyang alisin noon dahil bawal…
 

social media

Categories