CPO007 - Calle Pogi Series 7: SAGE

price
PHP 42.00
Author(s)
Keene Alicante

CPO007 - Calle Pogi Series 7: SAGE

"Ang sabi ng isip ko, huwag daw akong inagpapaniwala sa iyo...Ayaw rnakinig ng puso ko sa sinasabi ng isip ko, kaya sige, maniniwala na lang ako sa paliwanag mo."

 

Tahimik na ang buhay ni Alodia sa Laguna. Kontento na rin siya sa pagpapatakbo sa kanyang maliit na couture shop. Pero biglang nabago ang mapayapang daloy ng kanyang buhay nang mapilitan siyang tumuntong sa Calle Pogi para hanapin ang na-"kidnap" na alaga niya.

Sa Calle Pogi ay natagpuan niya ang lalaking nagtataglay ng pinakamagandang ngiti na nasilayan niya sa buong buhay niya—si Sage. Nagmamay-ari ito ng bakeshop na puring-puri ng mga kabarangay at mga kalapit-barangay nito.

Katulad ng mga paninda nitong pastries at cakes, naniniwala siyang sweet ito. Kaya.lang, wala siyang amor sa matatamis. She hated everything sweet and romantic. She hated cakes and chocolates. She hated flowers and love songs.

But if that was the case, then why couldn't she resist Sage's sweet smile?

social media

Categories