CPO008 - Calle Pogi Series 8: RYU

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

CPO008 - Calle Pogi Series 8: RYU

" You healed my heart and made me trust in love again."

Grabeng sama ng loob ang nadama ni Carmi nang marinig niya ang usapan ng boyfriend niya at ng stepmother niya. May usapan pala ang mga ito na paibigin siya at pagkatapos ay unti-unting kukunin sa kanya ang mga kayamanang naiwan ng kanyang ama.

Dahil natatakot siya para sa kanyang buhay, nagpasya siyang kumuha ng bodyguard sa katauhan ni Jazzy. Dinala siya nito sa Calle Pogi. Mapapangalagaan daw kasi siya ng mga residente roon. Mukha ngang mabait ang mga tagaroon maliban sa isang lalaki—si Ryu.

Dahil sa halip na protektahan, ginawa siya nitong katulong nang masira niya ang bukbuking gate ng mas bukbuking bahay nito.

They clashed every time they saw each other. Gayunman, tuwing nalalagay ang kanyang buhay sa panganib ay ang antipatikong binata ang laging nasa front line.

Kamukat-mukat niya, in love na siya rito. At dahil thoughtful ito, hindi tuloy niya maiwasang isipin na maaaring may pagtingin ito sa kanya.

Uuuy, tsismis!

social media

Categories