CPO009 - Calle Pogi Series 9: DREI

price
PHP 42.00
Author(s)
Keene Alicante

CPO009 - Calle Pogi Series 9: DREI

"I'm not really good with words, Amaya. But believe me when I say 'I love you' because I really do."

 

Naglayas si Amaya sa bahay nila upang patunayan sa kanyang mga magulang na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Napadpad siya sa Calle Pogi. Doon ay nahasa niya ang pagiging children's book illustrator.

Pero sa malas ay sinundan siya roon ng taong nagsabi sa kanya na walang direksiyon ang buhay niya—si Drei. Bakit naroroon ito?

Isang araw na hindi na siya makatiis ay tinanong na niya ito. "Ano't bigla ka na lang sumulpot sa lugar na ito?" "I like it here. Isa pa, bagay ako rito. " "Bagay ka rito? "

"Yes. Because this is Barangay Calle Pogi. And a handsome person such as myself should only belong to a place like this. "

Nakakaasar mang aminin pero guwapo talaga ito. Ngunit duda siya sa sinabi nito. Balak lang yata nitong bantayan siya para malaman kung magtatagumpay siya.

Galit siya rito. Pero bakit nang magpakita ito ng kabaitan sa kanya ay parang bulang naglaho ang galit na iyon?

social media

Categories