CPG00002 - Khelo's Heart Got Stolen

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-06-01 14:53:51

CPG00002 - Khelo's Heart Got Stolen

“Lulunukin ko na ang pride ko. I’m telling you I love you. Kahit ang sabi mo, hindi mo `ko mahal.”

 

 

Udyok ng galit at naghuhuramentadong kalooban, nagpunta si Maria Agnes sa Capogian Grande Province, ang natatanging clue kung saan niya mahahanap ang walanghiyang lalaking nagtakbo ng pera niya.

Walanghiya, hudyo, kriminal! Iyon ang itinawag ni Agnes kay Khelo nang unang beses silang magkaharap. Taglay kasi ng lalaki ang mukha ng taong nanloko sa kanya at nagtakbo ng pera niya. Pero natuklasan niyang inosente pala si Khelo at mas anghel pa sa kabaitan kaysa sa kanya. Ang ending? Gusto siyang sunugin nang buhay sa plaza ng mga taga-Capogian Grande Province.

Para makalabas nang buhay sa probinsiya, pumayag  si Agnes sa proposisyon ng gobernador ng Capogian Grande: ipakita raw nila sa lahat ng mamamayan na nagmamahalan na sila.

Ngayong nakikita na ni Agnes ang pakpak at halo ng inosenteng si Khelo, hindi niya mapigilan ang sariling kiligin. Kaya sa pangalawang pagkakataon, pinagkatiwalaan niya ang mukhang iyon. At bakit hindi? Ngiti pa lang ni Khelo, natutunaw na ang galit at pagdududa niya.

Hanggang sa namalayan na lang ni Agnes na mahal na talaga niya si Khelo.

Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi niya inakala na maloloko na naman siya ng mukhang iyon.

social media

Categories