CAR00001 - Cardinal Bastards Series 1: Baba Esperanza

price
PHP 119.00
Author(s)
Vanessa

CAR00001 - Cardinal Bastards Series 1: Baba Esperanza

“Isa lang ang gamot na talagang makakatulong. Halik. Napakasakit kasi nitong sugat ko.”

Nagtungo si Dulce sa bayan ng Santa Fe para sa misyong hanapin ang nawawalang bastardo ni Dante Cardinal, ang siyang dahilan kaya siya nakapag-aral. Bukod sa utang-na-loob kay Dante, nais din niyang matuwa sa kanya si Joaquin Cardinal, ang lalaking matagal na niyang lihim na minamahal.
Ngunit sa pagtapak pa lang ni Dulce sa probinsiya ay nakilala na niya ang isang sanggano na kilala lang sa pangalang “Baba.” Kinailangan niyang humingi ng tulong sa lalaki, na napilitan lang magbigay ng tulong. Akala ni Dulce ay magtatapos na agad ang kanilang ugnayan ngunit tila laging dumarating si Baba sa oras na nanganganib ang buhay niya.
Inis siya sa binata, walang tiwala… Ngunit bakit sa tuwina ay nais niyang malunod sa mga mata nito?
 

social media

Categories