CAR00007 - Cardinal Bastards Series 7 - Mark Cardinal

price
PHP 139.00
Author(s)
2017-08-29 10:51:51

CAR00007 - Cardinal Bastards Series 7 - Mark Cardinal

"I don't want to live my life thinking you never found out how much you meant and still mean to me."Matibay ang paniniwala ni Maristel na panghabang-buhay ang pagsasamang binuo nila ni Mark., kahit sabihing mga bata pa sila kung pag-aasawa ang pag-uusapan. Marami na silang pagsubok na nalagpasan at kakayanin nila ang anumang darating pa. Basta buo ang pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa.

Pero may mga pagsubok na mahirap malagpasan at tuksong mahirap iwasan. Kaya sa kabila ng lahat, nagkahiwalay rin sina Maristel at mark. Kailangang tanggapin ni Maristel na magkaibang buhay na ang tatahakin nila.

Kaya lang, paano nga ba niya magagawang kalimutan si Mark kung sa pagbabalik ng lalaki ay parang gusto nitong maging parte uli ng kanyang buhay?

social media

Categories