CAR00005 - Cardinal Bastards Series 5: Maksing Arevalo

price
PHP 119.00
Author(s)
Vanessa

CAR00005 - Cardinal Bastards Series 5: Maksing Arevalo

“Hindi ko kailangan ng mga dahilan. Hindi ko kailangan ng kahit ano. Ikaw lang ang kailangan ko.”

Nakagawa si Dallas ng napakalaking kasalanan kay Maksing. Iniwan niya ang lalaki noong panahong nagsisimula pa lang ang karera nito. She had her reasons—reasons that would never seem enough for Maksing.
Ngayon, makalipas ang maraming taon, nais sanang makabawi ni Dallas. Pangarap niyang maibalik sa dati ang lahat sa pagitan nila ni Maksing, ngunit tila napakahirap na niyong gawin. Because Maksing was a different man now. Very different from the man she once loved and still longed to have in her life.

social media

Categories