CHAG00001 - Charade Series 1 : The Way I Love You

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-10 16:07:31

CHAG00001 - Charade Series 1 : The Way I Love You

Is it possible to hate a guy and be physically attracted to him at the same time?Pagkadisgusto sa isa’t isa ang naramdaman nina Francesca at Edward nang una silang magkita. At lalo pang nadagdagan ang inis ni Francesca sa binata nang ito ang maging dahilan ng pagkakatanggal niya sa trabaho.
Kailangan niyang makaganti kay Edward.
Para namang nakikiayon kay Francesca ang tadhana dahil nakapalagayang-loob niya ang mama ni Edward. Idagdag pang pinakiusapan siya ng ginang na tumira sa bahay nito.
“You’ve seen how kind my mother is. I have only one thing to ask from you. Please don’t include her in whatever plans you have for me.”
“How dare you! Ganyan ba talaga kababa ang pagtingin mo sa akin?”
“Let’s just say I don’t trust women like you.”
Pero nang minsang halikan siya ni Edward ay nagulo ang sistema niya.
Bigla yatang nagbago ang plano niya. She promised herself that she would make him her husband.

social media

Categories