CHAG00004 - Charade Series 4 : Let Me In Your Heart

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-10 16:19:07

CHAG00004 - Charade Series 4 : Let Me In Your Heart

“Ayoko na kasing magsayang ng panahon. Gusto ko, makasama ko na siya kaagad. Para bang I need to see her face everyday.”Mula nang makilala ni Ana si Matt ay nagkaroon na ng kulay ang buhay niya. Paano, nandito na ang mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki—guwapo, matikas, responsable sa lahat ng bagay, at higit sa lahat, mahal niya!
Pero isang araw, hindi inaasahan ni Ana ang natuklasan. Pamangkin pala si Matt ni Miss Nicacia—ang old maid na na-demote at pinalitan niya sa pagiging head ng HR Department.
Alam niyang galit na galit sa kanya si Miss Nicacia. Tuloy, hindi na niya alam kung ano ang dapat isipin sa pagiging malapit nila ni Matt.
I’ll play along in his pathetic game! Wala siyang aasahan sa akin. Paaasahin ko siya sa wala. Magmumukha lang siyang tanga gaya ng ginawa niya sa akin! galit na galit na sabi ni Ana sa sarili.
Kaya nga kaya niyang makipaglaro kay Matt? Baka naman siya rin ang unang sumuko?

social media

Categories