CHAG00006 - Charade Series 6 : The Key To You

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-10 16:34:57

CHAG00006 - Charade Series 6 : The Key To You

“Buong ingat na itinaas ni Jerome ang veil ni Pia. “This is the best day of my life, wife.”Si Pia—mahilig sa tong-its, PlayStation, palaging tambay sa kanto at super-kulit. 
Pero may ambisyon din naman siya—ang makapamingwit ng isang lalaking guwapo at mayaman!
Si Jerome—guwapo, mayaman, presidente ng isang malaking fishing company. Galit ito sa mga babaeng cheap dahil sa isang insidenteng naghatid ng malaking eskandalo sa buhay nito.
Nagkakilala sila.
Pero hindi natiis ni Pia na kulitin si Jerome kahit halos sakalin na siya nito sa pagkaasar.
May kahahantungan naman kaya ang pangungulit niya sa lalaki?

social media

Categories