CKS00003 - Raspberry Truffles

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-26 16:46:08

CKS00003 - Raspberry Truffles

“Ang puso raw ang magpapasya kung sino ang mamahalin. Ikaw? Nagwawala rin ba ang puso mo kapag nakikita mo ako?”

 

Tatlong beses na nakita ni Rica si Aldrin sa iba’t ibang pagkakataon pero iisa ang ipinararamdam nito sa kanya—para siyang maha-heart attack sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso.

Hindi niya inakalang magkakaroon ng malaking kaugnayan si Aldrin sa kanya nang minsang mailigtas nito ang buhay ng kanyang anak na si Alpha. Hindi man handang pumasok sa panibagong relasyon, mahirap pigilan ang pusong nagiging pasaway nang dahil sa pag-ibig.

Pero isang rebelasyon ang kapwa gumulat sa kanila ni Aldrin.

Si Aldrin pala ang recipient ng puso ng namatay na asawa ni Rica. Noon lang nila nalaman iyon kung kailan kapwa hindi na nila mapigilang mahalin ang isa’t isa. Pagmamahal na nahaluan ng pagdududang baka kaya lang siya minahal ni Aldrin ay dahil taglay nito ang puso ng kanyang yumaong asawa.

At mukhang si Aldrin man ay pinagdudahan na rin kung totoo ngang mahal siya nito…

 

social media

Categories