CQS00004 - Crimson Quest 4: Sacrifice

price
PHP 42.00
Author(s)
Arielle

CQS00004 - Crimson Quest 4: Sacrifice

Ordinaryo at boring ang buhay ni Riva. Ngunit nagbago iyon nang makilala niya si Craven Ballesteros. Nilangkapan nito ng excitement ang buhay niya mula pa sa unang pagkikita nila.

Pero malabong tugunin nito ang damdamin niya. Una, may girlfriend na ito. Pangalawa, masyadong magkaiba ang mga mundong ginagalawan nila. Dahil doon, malabo ring magkrus uli ang kanilang mga landas.

Hanggang sa magkita uli sila ng kaibigan niyang si Dante. Dahil dito ay unti-unting napalapit siya kay Craven. Ngayon ay mayroon na siyang pagkakataon na mapaibig ang binata. Ngunit kailangan niyang panatilihing sekreto ang existence ni Dante. Dahil kung malalaman ni Craven ang tungkol kay Dante, hinding-hindi siya mamahalin nito!

 

Book Dimension: 17.2x10.8x0.6 cm

social media

Categories