DIR00001 - Dirt Riders Club Series 1 - Riki Cheng - Love Crash

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-09-07 10:45:33

DIR00001 - Dirt Riders Club Series 1 - Riki Cheng - Love Crash


It seemed like she was a magnet and he just couldn't take his eyes of her.

 For Riki Cheng, riding his dirt bike was his passion that was why he decided to form an exclusive motorcross organization called Dirt Riders Club. Lahat ng miyembro ng samahan ay pawang mga may sinabi sa buhay kaya hindi kaila na maraming babae ang nagkakandarapa para lang makuha ang atensyion ng isa sa kanila. And Riki was not an exception. Sa lahat ng miyembro ng DRC, siya ang tinaguriang playboy dahil sa dami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay.

It came to a point that he was tired of playing around and decided to take his life seriously. Saka naman niya nakilala si Leiserl na sa unang pagkikita pa lang ay nakuha agad ang kanyang interes. They shared the same passion for dirt bikes and motorcross kaya nagdesisyon siyang ito na ang babaeng seseryosuhin.

Everything was going smooth and he knew that Leiserl loved him, too. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ni Riki nang isang araw ay bigla na lang nagalit sa kanya si Leiserl . Gusto lang pala nitong pagbayarin siya dahil siya ang sinisisi sa aksidenteng nangyari sa naktatanda nitong kapatid. And worse, she accused him of breaking her sister's heart.
 

social media

Categories