DRC00002 - Dreams Cafe Book 2: Dreamweaver

price
PHP 45.00
Author(s)
Angel Bautista

DRC00002 - Dreams Cafe Book 2: Dreamweaver

“I love her enough to dream about being with her every day. I love her enough to desperately want to make her a thousand times happy for every single pain I have caused her.”

“I heard you are getting married.” “Paano mo nalaman?” “Internet,” simpleng sagot ni Lance. Tumaas ang kilay ni Mylie. “Really?” “I’ve been following your blog. Kaya alam ko rin ang tungkol dito sa Dreams Café. This place looks fantastic. And the online reviews have been great. Congratulations!” “Salamat. Pero hindi mo ba ako babatiin sa pagpapakasal ko?” “Ang pagpapakasal mo ang isa sa dahilan kung bakit ako pumunta rito.” The statement made Mylie feel a little uncomfortable. Idinaan niya sa pagbibiro ang sagot. “Talaga? Gusto mo bang dumalo sa kasal ko? Sana naman hinintay mo muna ang imbitasyon.” Hindi natawa si Lance sa biro. “Hindi ka pa puwedeng pakasal, Mylie.” “At bakit hindi ako puwedeng pakasal?” “Because you are still married to me.”

social media

Categories